Precyzyjne rury stalowe bezszwowe ciągnione na zimno dla przemysłu samochodowego

Wymiary rur precyzyjnych dla potrzeb przemysłu samochodowego

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (D)4,0 - 125,0 mm
GRUBOŚĆ ŚCIANY (t)0,5 - 13,0 mm
.
Rury precyzyjne dostarczane są zgodnie z normami
EN 10305-1, DIN 2391,
STN i ČSN 42 6711, 42 6712,
BS 6323/4, NF A 49-310,
UNI 7945, PN-H 74240 i 74220.
tabela wymiarów według norm europejskich
.

GOST 8734, 9567, 12132
tabela wymiarów według norm rosyjskich

ASTM A519tabela wymiarów według norm amerykańskich ASTM

JIS G3445

tabela wymiarów według norm japońskichRodzaje stali na rury precyzyjne dla potrzeb przemysłu samochodowego

EN 10305-1
E235, E255, E355, E410, 26Mn5, C35E, C45E, 25CrMo4, 42CrMo4

Patrz - system znakowania stali na rury wg norm EN
STN 42 0260
DIN 2391-2
11 353, 11 453, 11 503, 11 550, 11 650, 12 040, 12 050, 12 060
St35, St45, St52

Pozostałe rodzaje stali według norm BS 6323/1 i BS 6323/4, NF A 49-310 i NF A 49-312, UNI 7945, GOST 8733, GOST 21729, PN-H 74840, ASTM 519, JIS G3445 oraz ich skład chemiczny i właściwości mechaniczne podano w poglądowej tabelce.Długości rur precyzyjnych dla potrzeb przemysłu samochodowego

(a) długości rur precyzyjnych z produkcji w zakresie 3 – 7 (9) m
(b) długości przybliżone o tolerancji +/- 500 mm
(c) długości dokładne o tolerancji –0 / +x mm (x wg uzgodnienia)
(d) rury dla potrzeb przemysłu samochodowego można dostarczać jako rury dzielone lub gięte
Tolerancje rur precyzyjnych dla potrzeb przemysłu samochodowego

Tolerancje rur precyzyjnych są zgodne ze stosownymi danymi podanymi w tabelach wymiarów wg norm.
Wartość typowa średnicy zewnętrznej (D) jest mniejsza niż 0,5% (D) dla stanu bez obróbki cieplnej (+C i +LC wg norm europejskich),
Wartości tolerancji rur obrabianych cieplnie są nawet dwukrotnie większe, w zależności od stosunku grubości ściany a średnicy rury (t/D).
Wartość tolerancji średnicy zewnętrznej (D) zawiera też wartość odchyłki okrągłości.
Dla zamówienia wg grubości ściany wartość tolerancji jest w wysokości 10% grubości ściany.
Mimośrodowość rury precyzyjnej uwzględniono w wartości tolerancji grubości ściany.

Železiarne Podbrezová a.s. oferują rury precyzyjne o zawężonych wartościach tolerancji, tzn. o wartościach tolerancji mniejszych od wartości znormalizowanych.
Zawężone wartości tolerancji podajemy w oddzielnej tabelce.

Grubości ścian rur precyzyjnych standardowych, wg normy ASTM A450, podano w tabelce w BWG w przeliczeniu na cale i mm.
Rury są zazwyczaj dostarczane o wartościach tolerancji –0 +20% grubości ściany (obliczonej z wartości minimalnej grubości ściany).
Po uzgodnieniu rury precyzyjne są też dostarczane o wartościach 10% tolerancji grubości ściany (obliczonej z wartości średniej grubości ściany).
 
 

Zakończenia rur precyzyjnych dla potrzeb przemysłu samochodowego

Zakończenia rur prostopadle do
osi podłużnej rury i bez wiórów.
końce rur bez szwu

Rury z zakończeniami bez krawędzi
lub zakończeniami dostosowanymi do spawania.
końce rur bez szwu dostosowanych do spawania

Po uzgodnieniu można dostarczać rury z zakończeniami obrobionymi mechanicznie albo zamykanymi zatyczkami z tworzywa sztucznego.
Znakowanie rur precyzyjnych i pakietów rur

Oznakowanie rur precyzyjnych standardowych realizowane jest zgodnie z normą albo po uzgodnieniu za pomocą InkJet, lokalnie lub na całej długości rury.
Pakiety rur są oznakowane jedną lub kilkoma tabliczkami z wymaganymi danymi.Pakowanie rur precyzyjnych dla potrzeb przemysłu samochodowego

Rury dostarczane są w wiązkach o przekroju okrągłym albo sześciokątnym o maksymalnej masie do 2 000 kg.

Po uzgodnieniu dopuszcza się pakowanie w folię albo do skrzyń.Próby rur precyzyjnych dla potrzeb przemysłu samochodowego

Próby przeprowadzane są zgodnie ze stosownymi normami.
Wyboru próby dokonuje się wg normy albo po uzgodnieniu z odbiorcą.

Próbami obowiązkowymi rur precyzyjnych są:
(a), analiza chemiczna,
(b), próba na rozciąganie,
(c), kontroli wymiarów oraz
(d), kontrola wizualna.

Próby specyficzne – Świadectwo odbioru prób 3.1 (3.2).

Próby fakultatywne:
(a), próba na ściskanie albo próba rozszerzalności,
(b), pomiar chropowatości i próby nieniszczące
(c), dla wykazania wad podłużnych:
• prądy wirujące (EN ISO 10 893-2 E3, E3H; STN 01 5054, ČSN 01 5054, PRP 02-74, SEP 1925, ASTM E 309, Klasa E3 dla OD > 6 mm, WT > 0,5 mm),
• przepływy rozproszone (EN ISO 10893-3 F3; STN 01 5047, ČSN 01 5047, SEP 1913, ASTM E 570, dla OD > 32 mm, WT > 2 mm) oraz
• ultradźwięk (EN ISO 10 893-10 (L) U3B; STN 01 5028, ČSN 01 5028, SEP 1915, ASTM E 213, dla OD >10 mm, WT > 2 mm),
(d), próby nieniszczące dla wykazania szczelności albo próba szczelności prądami wirowymi wg normy EN ISO 10 893-1.Atesty rur precyzyjnych

Zgodnie z normami:
próby niespecyficzne - 2.2
próby specyficzne 3.1 albo 3.2
EN 10 204Płaskość rur precyzyjnych dla potrzeb przemysłu samochodowego

Na płaskość rur mają wpływ właściwości mechaniczne stali użytych do ich produkcji.
Dla materiału o wartości płynności granicznej ReH <= 500 MPa płaskość ma wartość maksymalną równą 0,0015 x L (L - długość rury), dopuszczalna odchyłka płaskości na długości jednego metra wynosi zatem 1,5 : 1000.
Dla materiału o wartości płynności granicznej ReH > 500 MPa płaskość ma wartość maksymalną równą 0,0020 x L (L - długość rury), dopuszczalna odchyłka płaskości na długości jednego metra wynosi zatem 2 : 1000.Stan powierzchni rur precyzyjnych dla potrzeb przemysłu samochodowego

Stan powierzchni rury jest zgodny z wymogami stosownych norm i zależy od od sposobu produkcji i obróbki cieplnej.
Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna rur precyzyjnych musi być gładka.
Wartość chropowatości (Ra) jest nie większa od 4 mikrometrów (0,004 mm) dla powierzchni zewnętrznej rur w stanach +SR, +A i +N oraz nie większa niż 4 mikrometry (0,004 mm) dla powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej rur w stanach +C i +LC.Ochrona powierzchni rur precyzyjnych dla potrzeb przemysłu samochodowego

Rury dostarczane są z ochroną przed korozją.
Rodzaj ochrony jest przedmiotem oddzielnego uzgodnienia.

dla potrzeb przemysłu samochodowego Precyzyjne rury bezszwowe ciągnione na zimno dla przemysłu samochodowegoPrecyzyjne rury stalowe bezszwowe ciągnione na zimno dla przemysłu samochodowego
Precyzyjne rury stalowe bezszwowe ciągnione na zimno dla przemysłu samochodowego-Elementy projektu pojazduPrecyzyjne rury stalowe bezszwowe ciągnione na zimno dla przemysłu samochodowego-półprodukty do rozrusznika samochodowegoPrecyzyjne rury stalowe ciągnione na zimno dla przemysłu samochodowego
Precyzyjne stalowe rury bez szwu dla przemysłu motoryzacyjnego - półprodukty do rozrusznika samochodowegorury bezszwowe ciągnione na zimno dla przemysłu samochodowegoRury stalowe bezszwowe ciągnione na zimno dla przemysłu samochodowego