Rury precyzyjne do ciśnieniowych obwodów hydraulicznych i pneumatycznych - typu HPL

Wymiary rur do instalacji hydraulicznych i pneumatycznych

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (D)6,0 - 80,0 mm
GRUBOŚĆ ŚCIANY (t)1,0 - 12,5 mm
.
Rury precyzyjne dostarczane są zgodnie z normami
EN 10305-4, DIN 2391-1,
STN i ČSN 42 6711, 42 6712
tabela wymiarów według norm europejskich
.Stale na rury do instalacji hydraulicznych i pneumatycznych

EN 10305-4
EN 10 294-2C
E215, E235, E355
St35
Patrz - system znakowania stali na rury wg norm EN
STN 42 0260
DIN 1630
11 353, 11 523
St37.4, St44.4, St52.4

Przegląd rodzajów stali wg norm ASTM, BS, UNI, NF A, JIS i PN-H oraz ich skład chemiczny i właściwości mechaniczne podano w poglądowej tabelce.Długości rur do instalacji hydraulicznych i pneumatycznych

(a), długości do 6 metrów rur precyzyjnych z produkcji (wartości tolerancji dla długości standardowej +50 / -0 mm i długości precyzyjnej +10 / -0 mm)
(b), długości precyzyjne w zakresie od 3 000 do 9 000 mm.Tolerancje rur do instalacji hydraulicznych i pneumatycznych

Tolerancje rur precyzyjnych są zgodne ze stosownymi danymi podanymi w tabelach wymiarów wg norm.
Železiarne Podbrezová a.s. oferują rury precyzyjne o zawężonych wartościach tolerancji, tzn. o wartościach tolerancji mniejszych od wartości znormalizowanych.
Zawężone wartości tolerancji podajemy w oddzielnej tabelce.Zakończenia rur typu HPL

Zakończenia rur prostopadle do
osi podłużnej rury i bez wiórów.

końce rur bez szwu

Rury z zakończeniami bez krawędzi
lub zakończeniami dostosowanymi do spawania.
końce rur bez szwu dostosowanych do spawania

Rury mają gładkie zakończenia i są zamknięte zatyczkami z tworzywa sztucznego.Znakowanie rur typu HPL

Każda rura oznaczana jest w systemie InkJet na całej długości, zgodnie z normami albo wg wymogów klienta.
Wiązki rur do instalacji hydraulicznych lub pneumatycznych oznaczane są tabliczkami znamionowymi.
 
 


Pakovanie rur precyzyjnych do instalacji hydraulicznych i pneumatycznych

Rury dostarczane są w wiązkach o przekroju okrągłym albo sześciokątnym o maksymalnej masie do 2 000 kg.

Po uzgodnieniu ochrona powierzchni rur może polegać na podłożeniu papierem albo na zawinięciu zakończenia wiązki folią PCV.Próby rur typu HPL

Zawsze wykonywana jest próba nieniszcząca elektromagnetyczna nieprzepuszczalności, wg normy EN 10893-1 albo innych norm będących ekwiwalentami.
Zestawienie prób zdefiniowano w normie EN 10305-1.
Dodatkowo można przeprowadzić próbę nieniszczącą i próbę na ściskanie lub rozszerzanie.Atesty rur typu HPL

Zgodnie z normami:
EN 10 204 albo DIN 50049

próby niespecyficzne - 2.2
próby specyficzne - 3.1.B albo 3.1
na mocy uzgodnienia - 3.1.C albo 3.2Prostoliniowość rur do instalacji hydraulicznych i pneumatycznych

3 mm / m (po uzgodnieniu 1 : 1 000), wartość całkowitej odchyłki prostoliniowości wynosi maksymalnie 0,0015 % całkowitej długości rury.Stan dostawy i obróbka cieplna rur do instalacji hydraulicznych i pneumatycznych

Rury dostarczane są jako ciągnione na zimno i po wyżarzaniu normalizującym NBK wg normy DIN, +SR według normy EN, .1 według normy STN i N wg normy ASTM.
Tutaj umieszczono przegląd innych stanów.
Wartość chropowatości powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej (począwszy od średnicy 15 mm) wynosi Ra <= 4 mikrometry (0,004 mm).Ochrona powierzchni rur do instalacji hydraulicznych i pneumatycznych

Rury typu HPL dostarczane są jako pokryty warstwą oleju, fosfatyzowane albo galwanizowane elektrolitycznie i pochromowane.Czystość na poziomie mikroskopowym

Zgodnie z normami NFA 04 - 106 albo ASTM E45 (ocena wg JK) max. A4-B2-C2-D2.
Po uzgodnieniu można też przyjąć wymagania norm EN 10247 albo ISO 4967 (A - siarczki, B - związki aluminium, C - silikaty, D - tlenki).
Wielkość ziarna jest zgodna z normą EN ISO 643 - 5 lub jest ono mniejsze.Wartości dopuszczalne ciśnienia oddziałującego na rury do instalacji hydraulicznych i pneumatycznych

W tabeli podano największe wartości dopuszczalnego ciśnienia oddziałującego na rury do instalacji hydraulicznych i pneumatycznych w zależności od rodzaju stali i rodzaju prób.
Obliczenia wykonano wg normy DIN 2413.

Rury precyzyjne do ciśnieniowych obwodów hydraulicznych i pneumatycznych - typu HPLRury precyzyjne bezszwowe do ciśnieniowych obwodów hydraulicznych i pneumatycznych - typu HPL - oznaczenie rurkiRury precyzyjne bezszwowe do ciśnieniowych obwodów hydraulicznych i pneumatycznych - typu HPL