Rury precyzyjne, standardowe

Wymiary rur precyzyjnych standardowych

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (D)4,0 - 125,0 mm
GRUBOŚĆ ŚCIANY (t)0,5 - 12,0 mm
.
Rury precyzyjne dostarczane są zgodnie z normami
EN 10305-1, DIN 2391, BS 6323/4,
NF A 49-310 i 49-312, UNI 7945,
STN i ČSN 42 6711, 42 6712,
PN-H 74240 i 74220.
tabela wymiarów według norm europejskich
.

GOST 8734, 9567, 12132

tabela wymiarów według norm rosyjskich

ASTM A519tabela wymiarów według norm amerykańskich ASTM

JIS G3445

tabela wymiarów według norm japońskich
Stale na rury precyzyjne standardowe

EN 10305-1E215, E235, E255, E355, 26Mn5, C35E, C45E, 25CrMo4, 42CrMo4
Patrz - system znakowania stali na rury wg norm EN

STN 42 0260

DIN 2391-2

11 353, 11 453, 11 503, 11 550, 11 650, 12 040, 12 050, 12 060.

St35, St45, St52

Pozostałe rodzaje stali (według norm BS 6323/1 i BS 6323/4, NF A 49-310 i NF A 49-312, UNI 7945, GOST 8733, GOST 21729, PN-H 74840, ASTM 519, JIS G3445) oraz ich skład chemiczny i właściwości mechaniczne podano w poglądowej tabelce.Długości rur precyzyjnych standardowych

(a) długości rur precyzyjnych z produkcji w zakresie 3 – 7 (9) m
(b) długości przybliżone o tolerancji +/- 500 mm
(c) długości dokładne o tolerancji +x / -0 mm (x wg uzgodnienia)
(d) długość maksymalna, po uzgodnieniu - 18 mTolerancje rur precyzyjnych standardowych

Tolerancje rur precyzyjnych są zgodne ze stosownymi danymi podanymi w tabelach wymiarów wg norm.
Wartość typowa średnicy zewnętrznej (OD) jest mniejsza niż 0,5% (OD) dla stanu bez obróbki cieplnej (+C i +LC wg norm europejskich),
Wartości tolerancji rur obrabianych cieplnie są nawet dwukrotnie większe, w zależności od stosunku grubości ściany a średnicy rury (WT/OD).
Wartość tolerancji średnicy zewnętrznej (OD) zawiera też wartość odchyłki okrągłości.
Dla zamówienia wg grubości ściany wartość tolerancji jest w wysokości 10% grubości ściany.
Mimośrodowość rury precyzyjnej uwzględniono w wartości tolerancji grubości ściany.

Železiarne Podbrezová a.s. oferują rury precyzyjne standardowe o zawężonych wartościach tolerancji, tzn. o wartościach tolerancji mniejszych od wartości znormalizowanych.
Zawężone wartości tolerancji podajemy w oddzielnej tabelce.

Grubości ścian rur precyzyjnych standardowych, wg normy ASTM A450, podano w tabelce w BWG w przeliczeniu na cale i mm.
Rury są zazwyczaj dostarczane o wartościach tolerancji –0 +20% grubości ściany (obliczonej z wartości minimalnej grubości ściany).
Po uzgodnieniu rury precyzyjne są też dostarczane o wartościach 10% tolerancji grubości ściany (obliczonej z wartości średniej grubości ściany).
 
 


Zakończenia rur precyzyjnych standardowych

Zakończenia rur prostopadle do
osi podłużnej rury i bez wiórów.

końce rur bez szwu

Rury z zakończeniami bez krawędzi
lub z zakończeniami dostosowanymi do spawania.
końce rur bez szwu dostosowanych do spawania

Po uzgodnieniu można dostarczać rury z zakończeniami obrobionymi mechanicznie albo zamykanymi zatyczkami z tworzywa sztucznego.Stępienie krawędzi można stosować dla:
Rury OD19,0 - 90 mm
Grubość ściany WT 2,0 - 10 mm
Długość L3 - 7 meters
Kąt ścięcia, alfa37,5°±2,5°, 30°±5°, 45°±2,5°
Szerokość ścięcia, c1.6 ± 0.8 mmZnakowanie rur precyzyjnych i pakietów rur

Oznakowanie rur precyzyjnych standardowych realizowane jest zgodnie z normą albo po uzgodnieniu za pomocą InkJet, lokalnie lub na całej długości rury.
Pakiety rur są oznakowane jedną lub kilkoma tabliczkami z wymaganymi danymi.Pakowanie rur precyzyjnych standardowych

Rury dostarczane są w wiązkach o przekroju okrągłym albo sześciokątnym o maksymalnej masie do 2 000 kg.


Pakowanie po uzgodnieniu:
Przeprowadzanie prób rur precyzyjnych standardowych

Wyboru próby dokonuje się wg normy albo po uzgodnieniu z odbiorcą.
Próbami obowiązkowymi rur precyzyjnych są:

analiza chemiczna,
próba na rozciąganie,
kontrola wymiarów,
kontrola wizualna.

Próby specyficzne – Świadectwo odbioru prób 3.1.B (3.1.A, 3.1.C).

Próby fakultatywne:
(a), próba na ściskanie albo próba rozszerzalności,
(b), pomiar chropowatości i próby nieniszczące
(c) dla wykazania wad podłużnych: prądy wirowe (normy EN 10893-2, E3; STN 01 5054, ČSN 01 5054, PRP 02-74, SEP 1925, ASTM E 309, dla D > 6 mm, WT > 0,5 mm),
(d), przepływy rozproszone (normy EN 10893-3, F3; STN 01 5047, ČSN 01 5047, SEP 1913, ASTM E 570, dla D > 32 mm, t > 2 mm) oraz
(e) próby ultradźwiękowe (normy EN 10893-10, U3; STN 01 5028, ČSN 01 5028, SEP 1915, ASTM E 213, dla D >10 mm, t > 2 mm),
(f) próby nieniszczące dla wykazania szczelności albo próba szczelności prądami wirowymi wg normy EN 10893-1.
Atesty dla rur precyzyjnych standardowych

Atesty wydawane są zgodnie z normami, przykładowo podajemy:
EN 10 204
próby niespecyficzne – 2.2,
próby specyficzne 3.1 albo 3.2Płaskość rur precyzyjnych standardowych

Na płaskość rur mają wpływ właściwości mechaniczne stali użytych do ich produkcji.
Dla materiału o wartości płynności granicznej ReH <= 500 MPa płaskość ma wartość maksymalną równą 0,0015 x L (L - długość rury), dopuszczalna odchyłka płaskości na długości jednego metra wynosi zatem 1,5 : 1000.
Dla materiału o wartości płynności granicznej ReH > 500 MPa płaskość ma wartość maksymalną równą 0,0020 x L (L - długość rury), dopuszczalna odchyłka płaskości na długości jednego metra wynosi zatem 2 : 1000.Stan dostawy i obróbka cieplna rur precyzyjnych standardowych

Rury precyzyjne dostarczane są w następujących stanach. Chodzi o oznaczenie obróbki cieplnej według normy EN 10305-1.

+C Ciągnione na zimno / twarde.
Po ostatnim kształtowaniu na zimno termicznie nieobrabiane.
+LC Ciągnione na zimno / miękkie. Po ostatniej obróbce termicznej poddane ciągnięciu na zimno z małym stopniem przetworzenia.
+SR Ciągnione na zimno i wyżarzane w celu usunięcia naprężeń. Po ostatnim ciągnięciu na zimno rury są wyżarzane w atmosferze ochronnej w celu usunięcia naprężeń.
+A Wyżarzane. Po ostatnim ciągnięciu na zimno rury są wyżarzane w atmosferze ochronnej.
+N Wyżarzanie normalizujące.
Po ostatnim ciągnięciu na zimno rury są poddane wyżarzaniu normalizującemu w atmosferze ochronnej.

Tutaj podano oznaczenia stanu materiału wg norm STN 42 0002 i STN 42 0004, ČSN 42 0002 i ČSN 42 0004, DIN 2391-2 i ASTM 519.Ochrona powierzchni rur precyzyjnych

Rury dostarczane są z ochroną przed korozją.
Rodzaj ochrony jest przedmiotem oddzielnego uzgodnienia.

Precyzyjne rury standardowe - elementy konstrukcyjne pojazduRury precyzyjne, standardowe-półprodukty do cichych blokówStandardowe, bezszwowe rury stalowe
Standardowe, precyzyjne rury stalowe bezszwowe - części samochodoweStandardowe, precyzyjne rury stalowe bezszwowe do produkcji komponentów samochodowychStandardowe rury precyzyjne - zapasy rur