ZAPYTANIE WYROBÓW *
[+48 15 844 80 45, e-mail: dz.handlowy@slovrur.pl ]
*
Przy zakupie małych ilości wyrobów można skorzystać z zapytania on-line.
Imię/
Nazwisko:*
Firma:
Telefon:
Siedziba:*
E mail:*

Wyszczególnienie zapytania
Norma inna:
TDP . iné:
Jakość inna:
Norma dotycząca wymiarów inna:
Wymiary- średnica zewnętrzna x średnica wewnętrzna x grubość ściany x długość | ilość (kg/m/ks)
Dodać dalsze zapytanie nr 2

Plik zapytania
/w razie dużego zapytania można dołączyć aneks /word, excel, pdf/ z kompleksową specyfikacją wyrobu/
Informacje uzupełniające
Data22.09.2020 12:55

Wyrażam zgodę na to aby Železiarne Podbrezová, a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová przetwarzała i przechowywała moje dane osobowe do celów ewentualnych zmian w ofercie albo w celu utrzymywania dalszego kontaktu.
Proszę przejrzeć zasady ochronności danych osobowych:
AKCEPTUJĘ NIE AKCEPTUJĘ
----------------------------------------------------------------------------------------
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o nowych produktach, zniżkach i promocjach oferowanych towarów (Newsletter).
Proszę przejrzeć zasady ochronności danych osobowych:
AKCEPTUJĘ NIE AKCEPTUJĘ