Wymiary rur precyzyjnych do produkcji łożyskŚrednica zewnętrzna
Grubość ściany
[mm]
[mm]
22 - 25
3 - 4,1
25,01 - 29
3 - 5
29,01 - 32
3 - 6,7
32,01 - 40
3 - 7,8
40,01 - 70
3 - 8