Wymiary rur bezszwowych według normy GOST i TU

Legenda:
*
- wymiary wg TU 14-3R-55-2001
rury wyprodukowane metodą walcowania na gorąco
rury wyprodukowane metodą ciągnięcia na zimno
Średnica
Grubość ściany [mm]
zewnętrzna
2,5
2,6
2,8
3,0
3,2
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5*
7,0
7,5*
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
11,0
12,0
13,0*
14,0
15,0*
16,0
mm
[mm]
20,0
1,08
1,12
1,19
1,26
1,33
1,42
1,58
20,0
21,3
1,16
1,20
1,28
1,35
1,43
1,54
1,71
21,3
22,0
1,20
1,24
1,33
1,41
1,48
1,60
1,78
22,0
25,0
1,39
1,44
1,53
1,63
1,72
1,86
2,07
25,0
26,9
1,50
1,56
1,66
1,77
1,87
2,02
2,26
2,49
2,70
26,9
28,0
1,57
1,63
1,74
1,85
1,96
2,12
2,37
2,61
2,84
28,0
30,0
1,70
1,76
1,88
2,00
2,12
2,29
2,57
2,83
3,08
3,32
3,55
30,0
31,8
1,80
1,87
2,00
2,13
2,26
2,44
2,74
3,03
3,31
3,57
3,81
4,06
4,28
31,8
32,0
1,82
1,89
2,02
2,15
2,27
2,46
2,76
3,05
3,33
3,59
3,85
4,09
4,32
32,0
33,7
1,92
1,99
2,13
2,27
2,41
2,61
2,93
3,24
3,54
3,83
4,10
4,36
4,61
33,7
35,0
2,00
2,08
2,22
2,37
2,51
2,72
3,06
3,39
3,70
4,00
4,29
4,57
4,83
35,0
38,0
2,19
2,27
2,43
2,59
2,75
2,98
3,35
3,72
4,07
4,41
4,74
5,05
5,35
5,64
5,92
38,0
40,0
2,31
2,40
2,57
2,74
2,90
3,15
3,55
3,94
4,32
4,68
5,03
5,37
5,70
6,01
6,31
40,0
42,0
2,44
2,53
2,71
2,89
3,06
3,32
3,75
4,16
4,56
4,95
5,33
5,69
6,04
6,38
6,71
42,0
42,4
2,46
2,55
2,73
2,92
3,09
3,36
3,79
4,21
4,61
5,01
5,39
5,76
6,11
6,46
6,79
7,11
42,4
44,5
2,59
2,69
2,88
3,07
3,26
3,54
4,00
4,44
4,87
5,29
5,70
6,09
6,47
6,84
7,20
7,55
7,88
8,20
8,51
44,5
45,0
2,62
2,72
2,91
3,11
3,30
3,58
4,04
4,50
4,93
5,36
5,77
6,17
6,56
6,94
7,30
7,65
7,99
8,32
8,63
45,0
48,0
2,80
2,91
3,12
3,33
3,54
3,84
4,34
4,83
5,30
5,77
6,22
6,65
7,08
7,49
7,89
8,28
8,66
9,02
9,37
48,0
48,3
2,82
2,93
3,14
3,35
3,56
3,87
4,37
4,86
5,34
5,80
6,26
6,70
7,13
7,55
7,95
8,34
8,72
9,09
9,45
48,3
50,0
3,04
3,26
3,48
3,69
4,01
4,54
5,05
5,55
6,04
6,51
6,9
7,42
7,86
8,29
8,70
9,10
9,49
9,86
50,0
51,0
3,10
3,33
3,55
3,77
4,10
4,64
5,16
5,67
6,17
6,66
7,13
7,60
8,05
8,48
8,91
9,32
9,72
10,11
51,0
54,0
3,30
3,54
3,77
4,01
4,36
4,93
5,49
6,04
6,58
7,10
7,61
8,11
8,60
9,08
9,54
9,99
10,43
10,85
54,0
55,0
3,36
3,60
3,85
4,09
4,45
5,03
5,60
6,17
6,71
7,25
7,77
8,29
8,79
9,27
9,75
10,21
10,66
11,10
55,0
57,0
3,74
4,00
4,25
4,62
5,23
5,83
6,41
6,99
7,55
8,10
8,63
9,16
9,67
10,17
10,65
11,13
11,59
12,48
13,32
57,0
60,0
3,95
4,22
4,48
4,88
5,52
6,16
6,78
7,39
7,99
8,58
9,15
9,71
10,26
10,80
11,32
11,83
12,33
13,29
14,21
60,0
60,3
3,97
4,24
4,51
4,90
5,55
6,19
6,82
7,43
8,04
8,62
9,20
9,77
10,32
10,86
11,39
11,90
12,41
13,37
14,29
60,3
63,5
4,19
4,48
4,76
5,18
5,87
6,55
7,21
7,87
8,51
9,14
9,75
10,36
10,95
11,53
12,10
12,65
13,19
14,24
15,24
63,5
68,0
4,50
4,81
5,11
5,57
6,31
7,05
7,77
8,48
9,17
9,86
10,53
11,19
11,84
12,47
13,10
13,71
14,30
15,46
16,57
68,0
70,0
4,64
4,96
5,27
5,74
6,51
7,27
8,02
8,75
9,47
10,18
10,88
10,18
12,23
12,89
13,54
14,17
14,80
16,00
17,16
18,27
19,34
70,0
73,0
4,85
5,18
5,51
6,00
6,81
7,60
8,39
9,16
9,91
10,66
11,39
10,66
12,82
13,52
14,21
14,88
15,54
16,82
18,05
19,24
20,37
73,0
76,0
5,06
5,40
5,75
6,26
7,10
7,94
8,76
9,56
10,36
11,14
11,91
11,14
13,42
14,15
14,87
15,58
16,28
17,63
18,94
20,20
21,41
22,57
23,68
76,0
82,5
6,26
6,82
7,74
8,66
9,56
10,44
11,32
12,18
13,03
13,87
14,70
15,51
16,31
17,10
17,88
19,40
20,86
22,28
23,65
24,97
26,24
82,5
83,0
6,30
6,86
7,79
8,71
9,62
10,51
11,39
12,26
13,12
13,96
14,80
15,62
16,42
17,22
18,00
19,53
21,01
22,44
83,0
89,0
6,77
7,38
8,39
9,38
10,36
11,33
12,28
13,23
14,16
15,07
15,98
16,88
17,76
18,63
19,83
21,16
22,79
24,37
25,89
27,37
28,80
89,0
95,0
7,90
8,98
10,04
11,10
12,14
13,17
14,19
15,19
16,18
17,16
18,13
19,09
20,03
20,96
22,79
24,56
26,29
95,0
102,0
8,50
9,67
10,82
11,96
13,09
14,21
15,31
16,40
17,48
18,55
19,60
20,64
21,67
22,69
24,69
26,63
28,53
30,38
32,18
33,93
102,0
104,0
8,67
9,86
11,04
12,21
13,36
14,50
15,63
16,75
17,85
18,94
20,02
21,09
22,14
23,18
25,23
27,23
29,17
104,0
108,0
9,02
10,26
11,49
12,70
13,90
15,09
16,27
17,44
18,59
19,73
20,86
16,27
23,08
24,17
26,31
28,41
30,46
32,46
34,40
36,30
108,0
114,0
9,54
10,851
12,15
13,44
14,72
15,98
17,23
18,47
19,70
20,91
22,12
17,23
24,48
25,65
27,94
30,19
32,38
34,53
36,62
38,67
114,0
121,0
10,14
11,54
12,93
14,30
15,67
17,02
18,35
19,68
20,99
22,29
23,58
24,86
26,12
27,37
29,84
32,26
34,63
36,94
39,21
41,43
121,0
127,0
10,66
12,13
13,60
15,04
16,48
17,90
19,32
20,72
22,10
23,48
24,84
26,19
27,53
28,85
31,47
34,03
36,55
39,01
41,43
43,80
127,0
133,0
11,18
12,73
14,26
15,78
17,29
18,79
20,28
21,75
23,21
24,66
26,10
27,52
28,93
30,33
33,10
35,81
38,47
41,09
43,65
46,17
133,0
140,0
21,40
22,96
24,51
26,04
27,57
29,08
30,57
32,06
35,00
37,88
40,72
43,50
46,24
48,93
140,0
2,5
2,6
2,8
3,0
3,2
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5*
7,0
7,5*
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
11,0
12,0
13,0*
14,0
15,0*
16,0
mm
Adnotacje
1. Podane w niniejszej Tabeli wymiary rur stalowych wybrano z obowiązującej normy europejskiej EN 10220 - Rur stalowe bezszwowe i spawane - Wymiary i masy na jednostkę długości. Norma ta zastąpiła do teraz obowiązujące normy DIN, BS, NF A i inne. Podane wymiary prezentują aktualny asortyment produkcji rur stalowych Železiarne Podbrezová (oprócz rur precyzyjnych, których wymiary umieszczono w Tabeli rur precyzyjnych).
2. W zależności od wielkości średnic zewnętrznych, grubości ścian i ich wzajemnych kombinacji, rury (wymiary końcowe) są produkowane poprzez formowanie (wymiary) na gorąco albo formowanie końcowe (ciągnięcie) na zimno. Na produkcję rur, oprócz warunków technologicznych, wpływają też wymogi odbiorcy, co do parametrów technicznych rur.
3. Dla informacji - rury formowane na gorąco są w ŽP produkowane od średnicy zewnętrznej D ≥ 26,9 mm i grubości ściany T ≥ 2,6 mm. Rury te w Tabeli odróżniono dla lepszej orientacji kolorystycznie. Produkcja rur o wymiarach granicznych (np. rury grubościenne, itp.) realizowana jest po uzgodnieniu. Rury o pozostałych wymiarach oraz rury precyzyjne produkowane są metodą formowania(ciągnięcia) na zimno.
4. Normy rosyjskie GOST oraz aktualnie zastąpione normy ČSN i STN obejmują też rury o innych wymiarach nominalnych niż te, które podano w Tabeli. Rury te dostarczane są po uzgodnieniu.
5. Wymiary rur stalowych wg norm amerykańskich (Tubes and Pipe), norm API, rur do gwintowania oraz rur dostarczanych wg norm japońskich JIS podano w dalszych tabelach wymiarowych.