Wymiary i masy rur ocynkowanych


-
Rury wyprodukowane w Zakładzie Transmesa
-
Rury produkowane w Železiarne Podbrezová lub Transmesa
*
-
Rury powleczone folią poliolifenową

Średnica
Grubość ściany [mm]
zewnętrzna
0,50
0,75
0,89
1,00
1,24
1,50
1,65
2,00
2,11
2,30
2,50
2,60
3,00
3,50
4,00
5,00
[mm]
Masa [kg/m]
4
0,043
0,060
0,074
5
0,079
0,099
6
0,097
0,123
0,166
0,197
6,35
0,120
0,156
8
0,173*
0,240*
0,296*
0,339
9,52
0,189
0,235
0,320
10
0,222*
0,314*
0,395*
0,462
12
0,271*
0,388*
0,493*
0,586
12,7
0,259
0,350
0,450
0,551
13
0,296
0,425
0,543
13,5
0,635
14
0,321*
0,462*
0,592*
0,709*
0,814
15
0,345*
0,499*
0,641*
0,771*
0,888
15,87
0,329
0,447
0,579
0,716
16
0,370*
0,536*
0,690*
0,832*
0,961
18
0,419
0,610*
0,789*
0,956
1,100
20
0,469
0,684*
0,888*
1,079*
1,258*
21,3
1,199
22
0,758*
0,986*
1,202*
1,406
1,597
24
1,972
25
0,869
1,134
1,387
1,628
2,071
28
0,980
1,282
1,572
1,850
2,367
30
1,381
1,695
1,997
2,287
2,565
32
1,128
1,479
1,818
2,146
2,459
2,762
3,329
35
1,628
2,004
2,367
3,058
38
1,866
2,589
3,354
4,069
42
1,973
2,885
3,748