Wymiary i masy rur stalowych wg norm JIS (tubes)


Legenda:
ciągnione na zimno
walcowane na gorąco

Średnica
Grubości ściany [mm]
zewnętrzna
1,2
1,6
2,0
2,3
2,6
2,9
3,2
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
8,0
9,5
[mm]
Masa [kg/m]
15,9
0,435
0,564
0,686
0,771
0,853
0,930
19,0
0,687
0,838
0,947
1,05
1,15
21,7
0,972
1,10
1,22
1,34
1,46
25,4
1,15
1,31
1,46
1,61
1,75
1,89
27,2
1,24
1,41
1,58
1,74
1,89
2,05
2,29
31,8
1,67
1,87
2,07
2,26
2,44
2,74
3,03
34,0
2,01
2,22
2,43
2,63
2,96
3,27
38,1
2,28
2,52
2,75
2,99
3,36
3,73
4,08
42,7
2,57
2,85
3,12
3,38
3,82
4,24
4,65
45,0
2,72
3,01
3,30
3,58
4,04
4,49
4,93
48,6
2,95
3,27
3,58
3,89
4,40
4,89
5,38
50,8
3,09
3,43
3,76
4,08
4,62
5,14
5,65
6,14
6,63
7,10
7,56
54,0
3,30
3,65
4,01
4,36
4,93
5,49
6,04
6,58
7,10
7,61
8,11
57,1
3,88
4,25
4,63
5,24
5,84
6,42
7,00
7,56
8,11
8,65
9,69
60,3
4,10
4,51
4,90
5,55
6,19
6,82
7,43
8,03
8,62
9,20
10,3
63,5
4,33
4,76
5,18
5,87
6,55
7,21
7,87
8,51
9,14
9,75
10,9
12,7
65,0
4,44
4,88
5,31
6,02
6,71
7,40
8,07
8,73
9,38
10,00
11,2
13,0
70,0
4,80
5,27
5,74
6,51
7,27
8,01
8,75
9,47
10,20
10,90
12,2
14,2
76,2
5,76
6,27
7,12
7,96
8,78
9,59
10,40
11,20
11,90
13,5
15,6
82,6
6,27
6,83
7,75
8,67
9,57
10,50
11,30
12,20
13,10
14,7
17,1
88,9
6,76
7,37
8,37
9,37
10,30
11,30
12,30
13,20
14,10
16,0
18,6
101,6
8,47
9,63
10,80
11,90
13,00
14,10
15,20
16,30
18,5
21,6
114,3
10,90
12,20
13,50
14,80
16,00
17,30
18,50
21,0
24,6

Adnotacje
1. Tabela rur precyzyjnych
2. Wymiary rur według norm europejskich
3. Normy API
4. Rury do gwintowania
5. Normy japońskie JIS