Wymiary rur z ożebrowaniem wewnętrznymŚrednica
Grubość ściany [mm]
zewnętrzna
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
[mm]
Maksymalna wysokość żebra [mm]
18
20
25
0,5 mm
30
35
40
0,7 mm
45
50
55
1 mm
60
65
70
72