Rury precyzyjne obrobione finalnie - typ HP

Wymiary rur typu HP

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA (D)40,0 - 110,0 mm
GRUBOŚĆ ŚCIANY (t)4,0 - 10,0 mm
.
Rury precyzyjne dostarczane są zgodnie z normami
EN 10305-1, DIN 2391,
STN i ČSN 42 6711, 42 6712
tabela wymiarów według norm europejskich
.Stale na rury typu HP

EN 10305-1
EN 10 294-1
E355S
20MnV6
Patrz - system znakowania stali na rury wg norm EN
STN 42 0260
DIN 2391-2
DIN 17100
11 523
St52
St52-3
Skład chemiczny i właściwości mechaniczne stali według norm DIN, ČSN i ENDługość rur HP

(a), długości rur precyzyjnych z produkcji w zakresie od 3 do 6 m
(b), długości dokładne max. 6 metrówTolerancje rur typu HP

Wartości tolerancji średnicy zewnętrznej (D) rur typu HP są zgodne ze stosownymi normami DIN 2391-1, EN 10305-1, STN i ČSN 426712.
W tabelce podano wartości tolerancji H8 i H9 średnicy wewnętrznej (d).
Wartość tolerancji grubości ściany wynosi -/+ 7,5 % albo 10% grubości ściany.
Mimośrodowość rury typu HP uwzględniono w wartości tolerancji grubości ściany.Zakończenia rur typu HP

Zakończenia rur prostopadle do
osi podłużnej rury i bez wiórów.

końce rur bez szwu

Rury z zakończeniami bez krawędzi
lub zakończeniami dostosowanymi do spawania.
końce rur bez szwu dostosowanych do spawania

Zakończenia są prostopadłe do osi rury; po uzgodnieniu zakończenia rur można zamknąć zatyczkami z tworzywa sztucznego.
 
 


Znakowanie rur typu HP

Rury są oznaczane na całej długości, przy czym podaje się następujące dane:

(a), logo producenta,
(b), wymiar (D x d),
(c), stal,
(d), numer wytopu,
(e), numer normy,
(f), inne dane według wymogów klienta.Pakowanie rur typu HP

Rury dostarczane są w wiązkach o przekroju okrągłym albo sześciokątnym o maksymalnej masie do 2 000 kg.
Próby rur typu HP

Wyboru próby dokonuje się wg normy albo po uzgodnieniu z odbiorcą.

analiza chemiczna,
próba na rozciąganie,
kontrola wymiarów,
kontrola wizualna,
próby nieniszczące (prądami wirowymi).

Pozostałe próby można wykonywać po stosownym uzgodnieniu.Atesty rur typu HP

Według norm:EN 10 204 - 3.1 albo
DIN 50049 - 3.1.BProstoliniowości rur typu HP

1 mm / m (1 : 1 000) pomiar na powierzchni zewnętrznej.Stan dostawy i obróbka cieplna rur typu HP

Rury dostarczane są jako ciągnione na zimno i wyżarzane w celu usunięcia naprężeń BKS (+SR).
Po uzgodnieniu można uzyskać inne rodzaje stanów rur.
Tutaj umieszczono przegląd innych stanów.Ochrona powierzchni rur typu HP

Powierzchnie rur pokrywa się warstwą oleju.

Rury precyzyjne obrobione finalnie - typ HPRury precyzyjne bezszwowe do produkcji walców hydraulicznych typu HP obrobione finalnieRury precyzyjne bezszwowe do produkcji walców hydraulicznych typu HP