System zarządzania jakością

Zarządzanie jakością obejmuje kilka etapów:
- certyfikacja systemu zarządzania jakością według norm międzynarodowych ISO 9001
- certyfikacja systemu zarządzania jakością według specyficznych przepisów technicznych
- certyfikacja wyrobów i aprobacja wyrobów. Na tą część składają się trzy dziedziny:

1. Certyfikacja wyrobów
– zaświadczenie, że wyroby spełniają wymagania przepisów (np. przepisy UE)
2. Wyroby dla budownictwa
– deklaracja zgodności
3. Akceptacja wyrobów
– zaświadczenie o uprawnieniach spółki do wykonywania kontroli rur z punktu widzenia spełniania stosownych norm

System zarządzania jakością został certyfikowany według poniższych standardów:


ISO 9001
SGS Yarsley International Certification Services Limited
numer: 95/4628
Wydano: 07/19/2017
Obowiązuje do: 07/18/2020
wyświetlić certyfikat

ISO TS 16949
SGS Slovakia
numer: IATF0144801; SGS SK09/0682
Wydano: 08/11/2015
Obowiązuje do: 08/10/2018
wyświetlić certyfikat

Ukrainian certificate of conformity
PromStandart LLC
numer: UA.TR.061.H000094-17
Wydano: 02/08/2017
Obowiązuje do: 02/07/2020
wyświetlić certyfikat