Železiarne Podbrezová - PROCES PRODUKCYJNY - [filmy wideo]

- 1 - Železiarne Podbrezová - Proces produkcyjny - przegląd

- 2 - Železiarne Podbrezová - Przygotowanie złomu stalowego
 
- 3 - Železiarne Podbrezová - Dział elektryczny stalowni

- 4 - Železiarne Podbrezová - Walcownia rur

 
- 5 - Železiarne Podbrezová - Ciągarnia rur

- 6 - Železiarne Podbrezová - Produkcja rur galwanizowanych

 
7 - Železiarne Podbrezová - Produkcja kształtek, rur dzielonych