SYSZUKIWANIE WYROBU W ASORTYMENCIE PRODUKCJI ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S.


- WEDŁUG RODZAJU WYROBU I ZASTOSOWANIA
Rodzaj wyrobu
Cel zastosowania wyrobu (uwarunkowany rodzajem wyrobu)
- W ZALEŻNOŚCI OD OBRÓBKI POWIERZCHNI
Legenda: - Bez ochrony powierzchni; - Fosforanowanie; - Ocynkowane galwaniczne;
- Ocynkowane galwaniczne wraz z powlekaniem poliestrowym;
- Ocynkowane galwaniczne wraz z powlekaniem PCV
Obróbka powierzchni
- ZGODNIE Z NORMAMI
Norma krajowa
Jakość stali
(uwarunkowana normą krajową)
Norma dotycząca wymiarów
TDP
 

WYNIKI WYSZUKIWANIA

 
  Rodzaj wyrobu

Wykorzystanie

Norma Wymiary TDP Obróbka powierzchniowa Stal