Wykaz norm dotyczących wymiarów

Norma Norma dotycząca wymiarów - opis Zastosowanie Wymiary (D x t)
tabela wymiarów
APIAPI 5CTWyszczególnienie dla rur typu casing i tubing.rury do transportu oleju
APIAPI 5L (EN 10220)Specyfikacja instalacji rurociągowych.do transportu mediów palnych
ASMEANSI B36.10Rury stalowe bezszwowe i spawane.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w niskich temperaturach
ASMEASME B16.9Kształtki z rur stalowych kutej produkowane na skalę przemysłową.łuki do zastosowań w niskich temperaturach
ASMESA334Rury stalowe bezszwowe i spawane ze stali węglowych i stopowych do niskich temperatur.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w niskich temperaturach
ASMESA53Rury stalowe bezszwowe i spawane, czarne i ocynkowane ogniowo.do gwintowania i spawania
ASTMA161Rury bezszwowe ze stali niskowęglowej i stali węglowo-molibdenowej do instalacji rafineryjnych.na wymienniki ciepła
ASTMA179Rury bezszwowe ciągnione na zimno ze stali niskowęglowych na wymienniki ciepła i zbiorniki kondensatu.na wymienniki ciepła
ASTMA192Rury bezszwowe na kotły ze stali węglowych do urządzeń wysokociśnieniowych.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w wysokich temperaturach - na kotły
ASTMA199Rury bezszwowe ciągnione na zimno ze stali średniowęglowych na wymienniki ciepła i zbiorniki kondensatu.na wymienniki ciepła
ASTMA209Rury bezszwowe ze stali węglowo-molibdenowych i stopowych na kotły i przegrzewacze.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w wysokich temperaturach - na kotły
ASTMA210Rury bezszwowe ze stali średniowęglowych na kotły i przegrzewacze.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w wysokich temperaturach - na kotły
ASTMA213Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych i austenitycznych stopowych na kotły, przegrzewacze i wymienniki.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w wysokich temperaturach - na kotły
ASTMA334Rury stalowe bezszwowe i spawane ze stali węglowych i stopowych do niskich temperatur.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w niskich temperaturach
ASTMA335Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych stopowych do stosowania w wysokich temperaturach.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w wysokich temperaturach - na kotły
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.rury do standardowego użytku
ASTMA53Rury stalowe bezszwowe i spawane, czarne i ocynkowane ogniowo. do gwintowania i spawania
ASTMA556Rury bezszwowe ze stali węglowych do instalacji zasilania.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w wysokich temperaturach - na kotły
ASTMA795Rury czarne i ocynkowane ogniowo (galwanizowane) bezszwowe i spawane do zastosowań przeciwpożarowych. do gwintowania i spawania
ASTMA822Rury bezszwowe wyżarzane na zimno ze stali węglowych na systemy hydrauliczne.przeznaczone do walców hydraulicznych i pneumatycznych
ASTMANSI B16.9łuki do zastosowań w wysokich temperaturach
ASTMANSI B36.10Rury stalowe bezszwowe i spawane.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w wysokich temperaturach - na kotły
BS1387Rury gwintowane i króćcowe wraz z wyposażeniem do rur oraz rury stalowe o gładkich końcach do spawania lub gwintowania wg normy BS 21. do gwintowania i spawania
BS1965-1Kształtki z rur stalowych do przyspawania do urządzeń ciśnieniowych. Stal węglowe.łuki do zastosowań w wysokich temperaturach
BS3059-1Rury na kotły i przegrzewacze. Wyszczególnienie rur stalowych węglowych o mniejszej wytrzymałości i o właściwościach niegwarantowanych w podwyższonych temperaturach.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w wysokich temperaturach - na kotły
BS3059-2Rury na kotły i przegrzewacze. Wyszczególnienie stali węglowych, stopowych i austenitycznych o właściwościach specyficznych w podwyższonych temperaturach.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w wysokich temperaturach - na kotły
BS3600Wymiary i masy na jednostkę długości dla rur ze stali ciśnieniowej ze szwem i bez szwu.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w niskich temperaturach
BS3602-1Rury do urządzeń ciśnieniowych ze stali węglowych i węglowo-manganowych o właściwościach specyficznych w wysokich temperaturach.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w wysokich temperaturach - na kotły
BS3604-1Rury do urządzeń ciśnieniowych ze stali ferrytycznych o właściwościach specyficznych w wyższych temperaturach. 1 - Wyszczególnienie rur bezszwowych i spawanych elektrycznie oporowo.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w wysokich temperaturach - na kotły
BS3606Rury stalowe na wymienniki ciepła.na wymienniki ciepła
BS6323-3Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.do obróbki mechanicznej - części maszyn i zastosowanie ogólne
BS6323-4Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.rury do standardowego użytku
BS7416Rury stalowe niskowęglowe ciągnione na zimno do stosowania w systemach ciśnieniowych hydraulicznych.przeznaczone do walców hydraulicznych i pneumatycznych
ČSN13 2200Kształtki stalowe spawane doczołowo.reduktory do przyspawania
ČSN13 2385Przejścia rur DN 20 - DN 500, PN 40 - PN 100.reduktory do przyspawania
ČSN42 5710Rury stalowe zwykłe gwintowane.do gwintowania i spawania
ČSN42 5711Wzmocnione stalowe rury gwintowane.do gwintowania i spawania
ČSN42 5715Rury stalowe bezszwowe formowane na gorącodo urządzeń ciśnieniowych pracujących w temperaturze otoczenia
ČSN42 5716Rury bezszwowe formowane na gorąco o małych tolerancjach.na konstrukcje stalowe
ČSN42 6710Rury bezszwowe formowane na zimno o normalnych tolerancjach ze stali klas od 11 do 16.na wymienniki ciepła
ČSN42 6711Rury stalowe bezszwowe precyzyjne.do produkcji walców hydraulicznych i pneumatycznych typu HP
ČSN42 6712Precyzyjne rury stalowe bezszwowe o podwyższonej dokładności.do produkcji walców hydraulicznych i pneumatycznych typu HP
ČSNby customers specificationdo produkcji łożysk
DIN2łuki do przyspawania na rurociągach
DIN2391Precyzyjne rury stalowe bezszwowe z dokładnością specjalną.do produkcji walców hydraulicznych i pneumatycznych typu HP
DIN2391-1Precyzyjne rury stalowe bezszwowe z dokładnością specjalną.przeznaczone do walców hydraulicznych i pneumatycznych
DIN2440Rury stalowe gwintowane, typoszereg średnio-ciężki.do gwintowania i spawania
DIN2441Rury stalowe gwintowane, typoszereg ciężki.do gwintowania i spawania
DIN2442Rury gwintowane z atestem jakości.do gwintowania i spawania
DIN2445-2Precyzyjne rury stalowe bezszwowe do obciążeń maksymalnych. przeznaczone do walców hydraulicznych i pneumatycznych
DIN2448Rury stalowe bezszwowe.do urządzeń ciśnieniowych ze stali drobnoziarnistych
DIN2460Rury stalowe do zastosowań w wodociągach.do gwintowania i spawania
DIN2605-1Łuki z rur. 1 - O ograniczonym stopniu wykorzystania. 2 - O całkowitym stopniu wykorzystania. łuki do przyspawania na rurociągach
DIN2605-1, 2Łuki z rur. 1 - O ograniczonym stopniu wykorzystania. 2 - O całkowitym stopniu wykorzystania. łuki do zastosowań w wysokich temperaturach
DIN2616-2Łuki do przyspawania i reduktory. O całkowitym stopniu wykorzystania.reduktory do przyspawania
DIN28180Rury bezszwowe stalowe na wymienniki ciepła.na wymienniki ciepła
DINby customers specificationdo produkcji łożysk
EN10210-2 (10220)Profile puste ze stali niestopowych i drobnoziarnistych formowane na gorąco.na konstrukcje stalowe
EN10216-1 (10220)Rury stalowe bezszwowe do urządzeń ciśnieniowych. Stale niestopowe o właściwościach specyficznych w temperaturze otoczenia.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w temperaturze otoczenia
EN10216-2 (10220)Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 - Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w wysokich temperaturach - na kotły
EN10216-3 (10220)Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 3 - Rury ze stali drobnoziarnistych stopowych i niestopowych.do urządzeń ciśnieniowych ze stali drobnoziarnistych
EN10216-4 (10220)Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 4 - Rury ze stali niestopowych i stopowych o właściwościach specyficznych do niskich temperatur.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w niskich temperaturach
EN10224 (10220)Rury stalowe i armatura do transportu płynów zawierających wodę, wraz z wodą pitną.do gwintowania i spawania
EN10253-1Kształtki z rur do przyspawania. Dział 1 - Stale niestopowe do użytku ogólnego, bez wymagań specjalnych na badania.reduktory do przyspawania
EN10253-2Kształtki z rur do przyspawania. Dział 2 - Stale stopowe i niestopowe o wymaganiach specjalnych na badania.łuki do zastosowań w temperaturze otoczenia
EN10255Rury ze stali niestopowych do gwintowania.do gwintowania i spawania
EN10294-1Rury stalowe do obróbki śrutowaniem. Dział 1 - Stale niestopowe i stopowe.do obróbki mechanicznej - części maszyn i zastosowanie ogólne
EN10297-1 (10220)Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb konstrukcyjnych i ogólnego użytku. Dział 1 - Rury stale niestopowe i stopowe.do obróbki mechanicznej - części maszyn i zastosowanie ogólne
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.do produkcji walców hydraulicznych i pneumatycznych typu HP
EN10305-4Rury stalowe precyzyjne. Dzieł 4 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno do instalacji ciśnieniowych hydraulicznych i pneumatycznych.przeznaczone do walców hydraulicznych i pneumatycznych
EN ISOISO 3183 (EN 10220)Rury stalowe do systemów transportu rurociągowego.do transportu mediów palnych
GOST1060Rury stalowe ciągnione na zimno do budowy łodzi.na wymienniki ciepła
GOST12132Rury spawane i bezszwowe dla potrzeb przemysłu samochodowego i do produkcji rowerów.rury do standardowego użytku
GOST3262Rury stalowe do zastosowań w wodociągach i gazociągach.do gwintowania i spawania
GOST8732Rury stalowe bezszwowe formowane na gorąco.na konstrukcje stalowe
GOST8734Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno.rury do standardowego użytku
GOST9567Rury stalowe precyzyjne. Wymiary.rury do standardowego użytku
GOSTTU 14-3-460Rury stalowe bezszwowe na kotły parowe i instalacje rurociągowe.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w wysokich temperaturach - na kotły
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.rury do standardowego użytku
JISG3454Rury ze stali węglowych do zastosowań w instalacjach pod ciśnieniem.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w temperaturze otoczenia
JISG3455Rury ze stali węglowych do zastosowań w instalacjach wysokociśnieniowych.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w temperaturze otoczenia
JISG3456Rury ze stali węglowych do zastosowań w wysokich temperaturach.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w wysokich temperaturach - na kotły
JISG3458Rury ze stali stopowych.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w wysokich temperaturach - na kotły
JISG3461Rury ze stali węglowych na kotły i wymienniki ciepła.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w wysokich temperaturach - na kotły
JISG3462Rury ze stali stopowych na kotły i wymienniki ciepła.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w wysokich temperaturach - na kotły
JISJOHS-102Rury precyzyjne ze stali węglowych do instalacji hydraulicznych.przeznaczone do walców hydraulicznych i pneumatycznych
NF A49-112Rury bezszwowe walcowane na gorąco o gładkich końcach i o gwarantowanych właściwościach w temperaturze otoczenia.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w temperaturze otoczenia
NF A49-115Rury stalowe bezszwowe gwintowane, walcowane na gorąco.do gwintowania i spawania
NF A49-186Osprzęt do rur. Kształtki stalowe z rur do przyspawania, wyprodukowane z rur bezszwowych do użytku ogólnego. Wymiary. WTD.łuki do zastosowań w temperaturze otoczenia
NF A49-210Rury bezszwowe ciągnione na zimno do transportu cieczy.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w temperaturze otoczenia
NF A49-211Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych o gładkich końcach do transportu cieczy w podwyższonych temperaturach.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w wysokich temperaturach - na kotły
NF A49-213Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych i chromo-niklowych do zastosowań w wysokich temperaturach.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w wysokich temperaturach - na kotły
NF A49-215Rury stalowe bezszwowe na wymienniki ciepła ze stali ferrytycznych stopowych i niestopowych.na wymienniki ciepła
NF A49-281Osprzęt do rur. Kształtki stalowe z rur do przyspawania, wyprodukowane z rur bezszwowych podwyższonej jakości. Wymiary. WTD.łuki do zastosowań w temperaturze otoczenia
NF A49-310Rury bezszwowe precyzyjne do zastosowań mechanicznych.rury do standardowego użytku
NF A49-311Rury bezszwowe stale do zastosowań mechanicznych.do obróbki mechanicznej - części maszyn i zastosowanie ogólne
NF A49-312Rury stalowe bezszwowe o zwiększonej obrabialności mechanicznej na części konstrukcyjne.rury do standardowego użytku
NF A49-330Rury bezszwowe ciągnione na zimno do instalacji ciśnieniowych hydraulicznych i pneumatycznych.przeznaczone do walców hydraulicznych i pneumatycznych
NF A49-501Rury stalowe bezszwowe albo profile okrągłe spawane formowane na gorąco do celów konstrukcyjnych.na konstrukcje stalowe
PN - H74219Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych.do obróbki mechanicznej - części maszyn i zastosowanie ogólne
PN - H74220Rury bezszwowe ciągnione na zimno ogólnego przeznaczenia.do gwintowania i spawania
PN - H74240Rury stalowe bezszwowe precyzyjne ciągnione na zimno.rury do standardowego użytku
PN - H74245Rury stalowe bezszwowe walcowane albo ciągnione na zimno do zastosowań specjalnych.przeznaczone do walców hydraulicznych i pneumatycznych
PN - H74252Rury stalowe bezszwowe na kotły.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w wysokich temperaturach - na kotły
PN ŽPŽP 42 5760Łuki z rur.łuki do rozrządów gazów i wody
STN13 2200Kształtki stalowe spawane doczołowo.reduktory do przyspawania
STN13 2385Przejścia rur DN 20 - DN 500, PN 40 - PN 100.reduktory do przyspawania
STN42 5710Rury stalowe zwykłe gwintowane.do gwintowania i spawania
STN42 5711Wzmocnione stalowe rury gwintowane.do gwintowania i spawania
STN42 5715Rury stalowe bezszwowe formowane na gorącodo urządzeń ciśnieniowych pracujących w temperaturze otoczenia
STN42 5716Rury bezszwowe formowane na gorąco o małych tolerancjach.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w temperaturze otoczenia
STN42 6710Rury bezszwowe formowane na zimno o normalnych tolerancjach ze stali klas od 11 do 16.do urządzeń ciśnieniowych pracujących w niskich temperaturach
STN42 6711Rury stalowe bezszwowe precyzyjne.do produkcji walców hydraulicznych i pneumatycznych typu HP
STN42 6712Precyzyjne rury stalowe bezszwowe o podwyższonej dokładności.do produkcji walców hydraulicznych i pneumatycznych typu HP
STNby customers specificationdo produkcji łożysk
UNI4991Rury standardowe bezszwowe i rury stalowe spawane o gładkich końcach. Wymiary. do urządzeń ciśnieniowych pracujących w niskich temperaturach
UNI6363Rury stalowe spawane i bezszwowe do instalacji wodociągowych.do gwintowania i spawania
UNI7088Rury bezszwowe ze stali niestopowych - o gładkich końcach do wysokich temperatur.do transportu mediów palnych
UNI7287Rury bezszwowe ze stali niestopowych - o gładkich końcach do wysokich temperatur.do transportu mediów palnych
UNI7729Rury bezszwowe ze stali niestopowych - o gładkich końcach do zastosowań mechanicznych. Jakość, wymagania, przeprowadzanie prób.do obróbki mechanicznej - części maszyn i zastosowanie ogólne
UNI7945Rury stalowe bezszwowe precyzyjne o gładkich końcach.przeznaczone do walców hydraulicznych i pneumatycznych
UNI8863Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych do gwintowania w myśl normy UNI ISO 7/1.do gwintowania i spawania
UNIISO 1129Rury stalowe na kotły, przegrzewacze i wymienniki.na wymienniki ciepła
UNIISO 4200Rury stalowe bezszwowe i spawane o gładkich końcach. Ogólne Wymiary i masy na jednostkę długości.do obróbki mechanicznej - części maszyn i zastosowanie ogólne

Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika