Rury do produkcji łożysk


Rury do produkcji łożysk produkowane są metodą ciągnięcia na zimno. Półwyrobem wejściowym do ich produkcji są rury bezszwowe walcowane.

Rury do produkcji łożysk


Wymiary rur do produkcji łożysk

Stale na rury do produkcji łożysk

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (D)22,0 – 70,0 mm
GRUBOŚĆ ŚCIANY (t)3,0 – 8,0 mm
DIN 17 230100Cr6
STN 14 109
Rozmerová norma Wymiary (D x t) Tabela wymiarów
STNby customers specification22.0 x 3.0 – 70.0 x 8.0 mm
Norma WTD Jakości stali (patrz karta wyrobu)
STNby customers specification
DIN17230
ČSNby customers specification

Długości rur łożyskowych

Długości 3 000 mm o tolerancji +/- 500 mm.

Próby rur łożyskowych

Próby wykonuje się zgodnie z normą DIN 17 230.

Tolerancje rur do produkcji łożysk

Średnica zewnętrzna D < 50 mm0 do +0.15 mm
Średnica zewnętrzna D > 50 mm0 do +0.25 mm
Grubość ścianygrubość ściany /+ 7,5 % (po uzgodnieniu 5 -/+ %) grubości ściany

Zakończenia rur łożyskowych

Rury ze stępionymi krawędziami zakończeń albo zakończeniem przystosowanym do spawania.
Rury ze stępionymi krawędziami zakończeń albo zakończeniem przystosowanym do spawania.
Zakonczenia-rur-prostopadle-do-osi-podluznej-rury-i-bez-wiorow
Zakończenia rur prostopadle do osi podłużnej rury i bez wiórów.

Rury mają gładkie, prostopadle ścięte zakończenia, jeden z nich został ścięty 0,5 – 4 mm x 45°.

Pakowanie rur łożyskowych

Rury pakowane są w pakiety zwijane o masie od 1000 kg do 3 000 kg.

Rury są wiązane taśmą stalową.

Pakowanie typu STANDARD - wiązka ściągnięta taśmą stalową
Pakowanie typu STANDARD – wiązka ściągnięta taśmą stalową
Pakowanie typu STANDARD - wiązka ściągnięta taśmą stalową, pod która podłożono papier pakunkowy
Pakowanie typu STANDARD – wiązka ściągnięta taśmą stalową, pod która podłożono papier pakunkowy
Pakowanie typu STANDARD + (PLUS) - zapakowanie za pomocą taśm i do folii polietylenowej
Pakowanie typu STANDARD + (PLUS) – zapakowanie za pomocą taśm i do folii polietylenowej
Pakowanie typu PREMIUM A - zapakowanie do skrzyni drewnianej
Pakowanie typu PREMIUM A – zapakowanie do skrzyni drewnianej
Pakowanie typu PREMIUM B - zapakowanie do skrzyni drewnianej + zapakowanie wiązki rur do folii
Pakowanie typu PREMIUM B – zapakowanie do skrzyni drewnianej + zapakowanie wiązki rur do folii
Pakowanie typu PREMIUM C - zapakowanie do opakowania z tworzywa sztucznego lub folii
Pakowanie typu PREMIUM C – zapakowanie do opakowania z tworzywa sztucznego lub folii
Pakowanie typu PREMIUM D - zapakowanie do folii + odessanie powietrza
Pakowanie typu PREMIUM D – zapakowanie do folii + odessanie powietrza

Twardość stali rur łożyskowych

Po wyżarzaniu na miękko twardość jest w zakresie 174 – 220 HB.
Rozrzut wartości twardości na całej długości rury powinna być w zakresie 15 HB.
Minimalna twardość wg próby twardości wynosi 61 HRc.

Demagnetyzacja

Magnetyczność rezydualna maksymalnie do 10 Oe.

Mikrostruktura rur łożyskowych

Procedury badań wg SEP 1520:
• wielkość węglików 2.1 – 2.3,
• udział perlitu 3.0,
• siatka węglików 5.2,
• warstwienie węglików (max 6.3 – zamknięte, max 7.3 – otwarte)

Oznakowanie rur łożyskowych

Pakiety rur oznaczono tabliczką.

Rury większe oznaczone są minimalnie na jednym końcu tabliczką z niezbędnymi danymi.

Oznaczenie za pomocą tabliczki
Oznaczenie za pomocą tabliczki
Oznakowanie poprzez wybicie danych
Oznakowanie poprzez wybicie danych
Oznakowanie poprzez naniesienie danych na powierzchnię
Oznakowanie poprzez naniesienie danych na powierzchnię

Inkluzje niemetalowe

Procedury badań wg DIN 50602.
Wartość całkowita inkluzji tlenków i siarczków (wtrąceń) K3 <= 10.

Ochrona powierzchni rur łożyskowych

Powierzchnie rur pokrywa się warstwą oleju.

Adnotacje

Rury można dostarczać są jako walcowane na gorąco.
Możliwe są również dostawy rur łożyskowych wg normy STN EN ISO 683-17.


Chodzi o stal stopową i automatową przeznaczoną do obróbki cieplnej, część 17: stal do łożysk tocznych.

Wg norm
DIN 50049, EN 10204: 3.1.B


1 mm / m (1 : 1 000) pomiar na powierzchni zewnętrznej, maksymalnie 2,5 mm / 3 000 mm.

Rury dostarczane są z powierzchnią po wyżarzaniu na miękko.

Maksymalna głębokość wad do 0,25 mm i obejmuje odwęglenie.Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika