Rury precyzyjne do produkcji łożysk

Wymiary rur łożyskowych

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (D)22,0 - 70,0 mm
GRUBOŚĆ ŚCIANY (t)3,0 - 8,0 mmStale na rury łożyskowe

DIN 17 230100Cr6
STN14 109

Skład chemiczny stali i ich właściwości mechaniczne prezentujemy w oddzielnym zestawieniu.
Po uzgodnieniu można dostarczyć inne rodzaje stali.Długości rur łożyskowych

długości 3 000 mm o tolerancji +/- 500 mmTolerancje rur do produkcji łożysk

średnica zewnętrznaD < 50 mmod 0 do +0.15 mm
średnica zewnętrznaD > 50 mmod 0 do +0.25 mm
grubość ściany -/+ 7,5 % (po uzgodnieniu 5 -/+ %) grubości ściany


Zakończenia rur łożyskowych

Zakończenia rur prostopadle do
osi podłużnej rury i bez wiórów.

końce rur bez szwu

Rury z zakończeniami bez krawędzi
lub zakończeniami dostosowanymi do spawania.
końce rur bez szwu dostosowanych do spawania

Rury mają gładkie, prostopadle ścięte zakończenia, jeden z nich został ścięty 0,5 – 4 mm x 45°.Znakowanie rur łożyskowych

Pakiety rur oznaczono tabliczką.Pakowanie rur łożyskowych

Rury pakowane są w pakiety zwijane o masie od 1000 kg do 3 000 kg.
Próby rur łożyskowych

Próby wykonuje się zgodnie z normą DIN 17 230.
 
 Atesty rur łożyskowych

Zgodnie z normami:
DIN 50049, EN 102043.1.BPłaskość rur precyzyjnych do produkcji łożysk

1 mm / m (1 : 1 000) pomiar na powierzchni zewnętrznej, maksymalnie 2,5 mm / 3 000 mm.Stan powierzchni rur łożyskowych

Rury dostarczane są z powierzchnią po wyżarzaniu na miękko.
Maksymalna głębokość wad do 0,25 mm i obejmuje odwęglenie.Ochrona powierzchni rur łożyskowych

Powierzchnie rur pokrywa się warstwą oleju.


Twardość stali rur łożyskowych

Po wyżarzaniu na miękko twardość jest w zakresie 174 – 220 HB.
Rozrzut wartości twardości na całej długości rury powinna być w zakresie 15 HB.
Minimalna twardość wg próby twardości wynosi 61 HRc.Mikrostruktura rur łożyskowych

Procedury badań wg SEP 1520:
wielkość węglików 2.1 – 2.3,
udział perlitu 3.0,
sieć węglików 5.2,
uwarstwienie węglików (max 6.3 – zamknięte, max 7.3 – otwarte)Inkluzje niemetalowe

Procedury badań wg DIN 50602.
Wartość całkowita inkluzji tlenków i siarczków (wtrąceń) K3 <= 10.Demagnetyzacja

Magnetyczność rezydualna maksymalnie do 10 Oe.Uwagi

Rury można dostarczać jako walcowane na gorąco.
Możliwe są również dostawy rur łożyskowych wg normy STN EN ISO 683-17.
Chodzi o stal stopową i automatową przeznaczoną do obróbki cieplnej, część 17: stal do łożysk tocznych.

Rury precyzyjne do produkcji łożyskRury stalowe precyzyjne do produkcji łożyskRury precyzyjne standartowe do produkcji łożysk