Rury bezszwowe na wymienniki ciepła

Wymiary i tolerancje rur na wymienniki ciepła

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (D)0.500 - 3.000 inch
12.7 - 76.2 mm
GRUBOŚĆ ŚCIANY (t)0.035 - 0.220 inch
0.89 - 5.52 mm
.
Rury na wymienniki ciepła mogą być dostarczane wg norm
ASTM A/SA 179tabela wymiarów według norm amerykańskich ASTM/ASME

DIN 28180

tabela wymiarów według norm dla DIN


Bardziej szczegółowe zestawienie podano w tabelkach wg norm BS, NF A, UNI, STN, ČSN, GOST oraz EN 10216 i JIS.
Stale na rury na wymienniki ciepła

EN 10216-2P235GH, 16Mo3
Patrz - system znakowania stali na rury wg norm EN

ASTM A 179
ASTM A 161
A179
Grade C, Grade T-1
ASTM A 335Grade T12

DIN 1629
DIN 17175
DIN 17173

St 37.0,
St35.8, 15Mo3,
TTSt35N

Pozostałe rodzaje stali według norm BS 3606, NF A 49-215, UNI 5462, GOST 550, GOST 1060, JIS 3461, JIS 3462, STN 42 0251 a ČSN 42 0251 oraz ich skład chemiczny i właściwości mechaniczne podano w oddzielnym zestawieniu.
Rury rur na wymienniki ciepła

Po uzgodnieniu można dostarczać rury do wymienników o długości do 20 m.


 
 

Zakończenia rur na wymienniki ciepła

Zakończenia rur prostopadle do
osi podłużnej rury i bez wiórów.
końce rur bez szwu
Znakowanie rur i pakietów rur

Rury są oznaczane w formie natrysku uzgodnionych danych.
Pakiety rur są oznaczane tabliczkami znamionowymi z uzgodnionymi danymi.
Pakowanie rur na wymienniki ciepła


Pakowanie po uzgodnieniu:

Przeprowadzanie prób rur na wymienniki ciepła

Oprócz zalecanych badań mechanicznych każda z rur jest poddawana próbie szczelności wykonywaną prądami wirowymi.
Po uzgodnieniu można też przeprowadzić próbę wodą pod ciśnieniem lub badanie ultradźwiękiem.
Atesty

Atesty są realizowane zgodnie ze stosownymi normami TDP:

norma EN 10204

ASTM/ASME A450
wg normy DIN 50049


atest 2.2, 3.1 lub 3.2.

atest 2.2 lub 3.1.B.Prostoliniowość rur na wymienniki ciepła

Odchyłka prostoliniowości na całej długości rury L nie może przekroczyć wartości 0,0015 x L.
W przeliczeniu na długość 1 m nie może przekroczyć wartości 3 mm.
Stan dostawy i powierzchni rur na wymienniki ciepła

Rury ze stali węglowych walcowanych na gorąco nie są dalej obrabiane cieplnie, zaś ich stan jest zgodny ze stanem po wyżarzaniu znormalizowanym.
Rury ciągnione na zimno są po formowaniu poddawane obróbce cieplnej tak, aby spełniały wymagania stosownych norm, co do stanu dostawy i wartości mechanicznych.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur jest adekwatna do sposobu produkcji.
Ochrona powierzchni rur

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna są pokryte niegrubą powłoką oleju w celu ochrony.
Po uzgodnieniu ochronie może podlegać jedynie powierzchnia zewnętrzna z zastosowaniem łatwo usuwalnego oleju.
Końce rur mogą być zamknięte zatyczkami z tworzywa sztucznego.

Rury bezszwowe na wymienniki ciepła - instalacja kotłaRury bezszwowe na wymienniki ciepłaRury bezszwowe na wymienniki ciepła - instalacja kotła PBS