Polityka COOKIE RURY STALOWE

Za pomocą niniejszej Polityki chcemy w przejrzysty sposób poinformować o tym, w jaki sposób (i w jakim celu) wykorzystujemy pliki cookies.

Czym są pliki cookie, do czego służą i kto je instaluje?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które odwiedzane strony internetowe przechowują na Twoim urządzeniu (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które umożliwiają przeglądarce wysyłanie informacji do tych, którzy zainstalowali pliki cookie w celu zaoferowania Ci optymalnej nawigacji, tworzenia statystyk odwiedzin, proponowania spersonalizowanych treści i marketingu ukierunkowanego.

Podczas nawigacji na tej stronie możesz otrzymać na swoim urządzeniu następujące pliki cookie:

 • Własne pliki cookie: są to pliki cookie przechowywane ze strony internetowej właściciela, którą odwiedzasz;
 • Pliki cookie stron trzecich: są to pliki cookie przechowywane w imieniu stron trzecich.

Właściciel witryny odpowiada za zarządzanie plikami cookie pierwszej kategorii. Właściciel nie ma kontroli nad działalnością osób trzecich, ani nad możliwością ich zmiany w czasie przez osobę trzecią. W odniesieniu do plików cookie stron trzecich Właściciel działa wyłącznie jako pośrednik i w tym zakresie odnosi się do informacji strony trzeciej.

Inne narzędzia do śledzenia. Podobnie jak w przypadku plików cookie, w tym samym celu opracowywane są inne narzędzia śledzące. Te narzędzia śledzące można skatalogować według zestawu kryteriów. Głównym kryterium grupowania pozostaje cel, w jakim są one wykorzystywane: techniczny lub handlowy.

Głównym kryterium grupowania pozostaje cel, w jakim są one wykorzystywane: charakter techniczny lub handlowy.

 • Jaki jest cel niniejszej Polityki plików cookie?
  Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych „RODO” oraz przepisami prawa europejskiego, pragniemy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych gromadzonych za pomocą plików cookies (i ewentualnie innych podobnych do nich narzędzi śledzących). ), w tym osób trzecich. Traktowanie będzie oparte na zasadach uczciwości, legalności i przejrzystości, a także ochrony Twojej prywatności i ochrony Twoich praw.
 • Kto jest Właścicielem przetwarzania? Jak się z nim skontaktować?
  Właścicielem przetwarzania Twoich danych osobowych jest firma dane kontaktowe są również dostępne w sekcji Polityka prywatności serwisu.
 • Jakie pliki cookie wykorzystuje ta witryna? W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej? Czy podanie danych jest obowiązkowe? Co się stanie, jeśli ich nie podam?
  Pliki cookie używane przez tę witrynę można sklasyfikować zgodnie z następującą kategorią
 1. Techniczne pliki cookie, które są wykorzystywane do działania serwisu,
 2. Profilujące pliki cookie, służące do śledzenia zachowań użytkowników w celu ich analizy w celu oferowania usług w oparciu o Twoje preferencje.

Powiązane szczegóły są wymienione poniżej:

 • Techniczne pliki cookie, które nie wymagają Twojej zgody
  Ta kategoria obejmuje:
 • pliki cookie nawigacji lub sesji, służące do zapewnienia normalnej nawigacji i korzystania z witryny (umożliwiające np. dokonanie zakupu lub uwierzytelnienie dostępu do obszarów o ograniczonym dostępie) te pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki;
 • anonimizowane pliki cookie do analityki, są to pliki cookie służące do zbierania informacji, w formie zbiorczej, a zatem nieprzypisywanych osobie, dotyczących liczby użytkowników, najczęściej odwiedzanych stron, miejsc, z których się łączysz itp., w celu przetwarzania statystyk w zakresie obsługi i korzystania z serwisu. Te pliki cookie mogą również być stronami trzecimi, w tym przypadku Właściciel musi uczynić je anonimowymi (np. poprzez anonimizację adresu IP lub ukrywanie jego części) i nie może pozwalać stronie trzeciej na porównywanie informacji zebranych za pośrednictwem witryny z innymi już udostępniać jej lub przekazywać osobom trzecim.
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiają użytkownikowi przeglądanie strony zgodnie z zestawem wybranych kryteriów (np. język lub wybrane produkty do zakupu) w celu ulepszania oferowanej usługi.

Konieczność podania danych i konsekwencje.

Podanie danych gromadzonych za pośrednictwem opisanych powyżej plików cookies nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do połączenia z serwisem i świadczenia usługi. W przypadku częściowego lub całkowitego braku tego postanowienia nie będziesz mógł korzystać z serwisu lub mogą wystąpić problemy z jego użytkowaniem. Lista technicznych plików cookie używanych przez tę witrynę internetową wraz z ich funkcjami (np. charakterystyka, czas przechowywania danych itp.) jest dostępna w wyznaczonym obszarze plików cookie dostępnym z banera (link na dole tej informacji).

Profilujące pliki cookie, które wymagają Twojej zgody

Profilujące pliki cookie mogą być:

 • strony własnej: instalowane bezpośrednio przez właściciela na jego stronie internetowej
 • osoby trzeciej: zainstalowane na stronie internetowej Właściciela przez osobę trzecią. Właściciel nie ma kontroli nad działalnością i celem osób trzecich, ani nad możliwością ich zmiany w czasie. Administrator Danych działa wyłącznie jako pośrednik. W tym charakterze odwołuje się do informacji dostarczonych przez osobę trzecią.

Profilujące pliki cookie pozwalają śledzić i śledzić zachowanie użytkownika podczas przeglądania serwisu.

 • Mają na celu profilowanie użytkownika i są wykorzystywane przez Właściciela lub podmiot trzeci w ramach przeglądania przez Ciebie stron internetowych.
 • Niezanonimizowane analityczne pliki cookie używane przez stronę trzecią to również profilujące pliki cookie, gdy Właściciel nie uczynił ich anonimowymi (np. nie zanonimizował adresu IP) lub gdy umożliwia to stronie trzeciej porównywanie zebranych informacji z innymi już udostępniać lub przekazywać osobom trzecim, co pozwala na identyfikację użytkownika za pomocą tych informacji.

Konieczność podania danych i konsekwencje. Niepodanie danych wynikające z braku zgody na te pliki cookies nie ma konsekwencji w celu przeglądania serwisu i korzystania z niego.

Jak zarządzać zgodą na pliki cookie?
Możesz zarządzać swoją zgodą dotyczącą poszczególnych kategorii plików cookie, działając bezpośrednio w wyznaczonym obszarze plików cookie dostępnym z banera (link na dole tej informacji).

Jak wyłączyć wszystkie pliki cookie w przeglądarce?
Inną możliwością ograniczenia stosowania plików cookies jest obsługa Twojej przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje możliwość wyrażenia swojego wyboru w zakresie używania plików cookie przez strony internetowe. Poniżej znajdują się procedury zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz odnośników do odpowiednich stron głównych przeglądarek na rynku.

Jak długo będą przechowywane dane?
Okres przechowywania danych gromadzonych za pomocą plików cookie wynosi maksymalnie 24 miesięcy, chyba że jest to wymagane umowną lub żądanie władz publicznych.

Kto może mieć dostęp do Twoich danych? Komu je przekazujemy?
Dane gromadzone za pomocą plików cookies mogą być wykorzystywane przez współpracowników upoważnionych przez Właściciela, takich jak pracownicy serwisu, zarządzania, marketingu i administracji. Mogą być również wykorzystywane przez osoby trzecie (usługi, infrastrukturę, dostawców IT zaangażowanych w zarządzanie i nadzór nad stroną internetową itp.), które działają w imieniu Właściciela i zostały należycie wymienione jako podmioty przetwarzające dane zgodnie z przepisami art. . 28 RODO. Za Twoją zgodą mogą być również wykorzystywane przez osoby trzecie, które instalują swoje pliki cookie na stronie internetowej właściciela.

Jakie masz prawa jako zainteresowanej strony?
RODO uznaje następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych, z których możesz skorzystać w granicach i zgodnie z przepisami prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15);
 • Prawo do sprostowania (art. 16);
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18);
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20);
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21): Kandydatowi przysługuje prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, ze względu na szczególną sytuację, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w tym opartego na nim profilowania. Administrator powstrzyma się od przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do oceny, wykonywania lub obrony prawa w urzędzie sądowym.
 • Prawo do sprzeciwu wobec decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 22);
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Możesz to uzyskać, wysyłając pisemny wniosek do administratora danych na adres pocztowy lub e-mail, jak opisano powyżej.
Dalej:

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że ​​przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące przepisy prawa (art. 77) lub do podjęcia kroków prawnych (art. 79).

Jak chronione są dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich do charakteru danych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa zapewniających ich integralność i poufność oraz chroniących przed ryzykiem wtargnięcia, utraty, zmiany lub udostępnienia osobom trzecim nieuprawnionym do ich przetwarzania.

Aktualizacje
Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji i aktualizacji tych informacji w dowolnym momencie. Zmiany będą obowiązywać od dnia ich przekazania lub publikacji. Dlatego konieczne jest regularne sprawdzanie obowiązujących informacji.

Dalsza informacja
Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z polityką prywatności na tej stronie. Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych plików cookie, zachęcamy również do zapoznania się z wyznaczonym obszarem plików cookie dostępnym z banera (link na dole tej informacji)NIEZBĘDNE

CookieCzas przechowywaniaOpis
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearTen plik cookie ustawiony przez RODO Zgoda na pliki cookie służy do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Reklama”.
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsTen plik cookie jest ustawiany przez zgodę na pliki cookie RODO. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Analityka”.
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsPlik cookie jest ustawiany na podstawie zgody plików cookie RODO, aby rejestrować zgodę użytkownika na pliki cookie w kategorii „Funkcjonalne”.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsTen plik cookie jest ustawiany przez zgodę na pliki cookie RODO. Pliki cookies służą do przechowywania zgody użytkownika na przechowywanie plików cookies w kategorii „Niezbędne”.
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsTen plik cookie jest ustawiany przez zgodę na pliki cookie RODO. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Inne”.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsTen plik cookie jest ustawiany przez zgodę na pliki cookie RODO. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Wydajność”.
viewed_cookie_policy11 monthsSłuży do przechowywania informacji o czasie synchronizacji za pomocą pliku cookie lms_analytics dla użytkowników w określonych krajach. Plik cookie jest ustawiany przez zgodę na pliki cookie RODO i służy do przechowywania, czy użytkownik wyraził zgodę na użycie plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.

FUNKCJONALNE

CookieCzas przechowywaniaOpis
bcookie2 yearsLinkedIn ustawia ten plik cookie na podstawie przycisków udostępniania i tagów reklam na LinkedIn, aby rozpoznać identyfikator przeglądarki.
bscookie2 yearsLinkedIn ustawia ten plik cookie do przechowywania działań podejmowanych w witrynie.
langsessionLinkedIn ustawia ten plik cookie, aby zapamiętać ustawienia językowe użytkownika.
li_gc2 yearsWykorzystywane do przechowywania zgody gości na wykorzystywanie plików cookies w celach innych niż istotne.
lidc1 dayLinkedIn ustawia plik cookie lidc, aby ułatwić wybór centrum danych.
UserMatchHistory1 monthLinkedIn ustawia ten plik cookie, aby synchronizować identyfikatory reklam LinkedIn.

REKLAMA

CookieCzas przechowywaniaOpis
_fbp3 monthsTen plik cookie ustawia Facebooka, aby wyświetlał reklamy na Facebooku lub na platformie cyfrowej w oparciu o reklamę na Facebooku po wizycie na stronie.
fr3 monthsFacebook ustawia ten plik cookie, aby wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy, śledząc zachowanie użytkownika w sieci, na stronach, które mają piksel Facebooka lub wtyczkę społecznościową Facebooka.
IDE1 year 24 daysPliki cookie Google DoubleClick IDE służą do przechowywania informacji o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny w celu prezentowania odpowiednich reklam i profilu użytkownika.
test_cookie15 minutesTest_cookie jest ustawiany przez doubleclick.net i służy do określenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.
VISITOR_INFO1_LIVE5 months 27 daysPlik cookie ustawiający przepustowość ustawiany przez YouTube, który określa, czy użytkownik otrzyma nowy czy stary interfejs odtwarzacza.
YSCsessionPlik cookie YSC jest ustawiany przez YouTube i służy do śledzenia wyświetleń osadzonych filmów wideo w serwisie YouTube.
yt-remote-connected-devicesneverYouTube ustawia ten plik cookie do przechowywania preferencji wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube.
yt-remote-device-idneverYouTube ustawia ten plik cookie do przechowywania preferencji wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube.
yt.innertube::nextIdneverTen plik cookie, ustawiany przez YouTube, rejestruje unikalny identyfikator w celu przechowywania danych o tym, jakie filmy z YouTube użytkownik obejrzał.
yt.innertube::requestsneverTen plik cookie ustawiany przez YouTube rejestruje unikalny identyfikator w celu przechowywania informacji o tym, jakie filmy YouTube obejrzał użytkownik.

ANALITYKA

CookieCzas przechowywaniaOpis
_dc_gtm_UA-12090850-251 minuteTen plik cookie jest powiązany ze stronami internetowymi, które wykorzystują Menedżera marki Google do ładowania innych skryptów i kodu na stronie. Jeśli zostanie użyty, może zostać uznany za niezbędny, ponieważ bez niego inne skrypty mogą nie działać poprawnie. Koniec nazwy to niepowtarzalny numer, który identyfikuje również powiązane konto Google Analytics.
_dc_gtm_UA-12090850-31 minuteTen plik cookie jest powiązany ze stronami internetowymi, które wykorzystują Menedżera marki Google do ładowania innych skryptów i kodu na stronie. Jeśli zostanie użyty, może zostać uznany za niezbędny, ponieważ bez niego inne skrypty mogą nie działać poprawnie. Koniec nazwy to niepowtarzalny numer, który identyfikuje również powiązane konto Google Analytics.
_ga2 yearsPlik cookie _ga zainstalowany przez Google Analytics zlicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie strony w celu analizy witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych użytkowników.
_ga_4EJEG00XN62 yearsTen plik cookie jest instalowany przez Google Analytics.
_gcl_au3 monthsPoskytuje Google Tag Manager na experimentovanie s reklamnou účinnosťou webových stránok využívajúcich ich služby.
_gid1 daySúbor cookie _gid nainštalovaný službou Google Analytics ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a zároveň vytvára analytickú správu o výkonnosti webovej lokality. Niektoré zo zhromažďovaných údajov zahŕňajú počet návštevníkov, ich zdroj a stránky, ktoré anonymne navštevujú.
_hjAbsoluteSessionInProgress30 minutesHotjar ustawia ten plik cookie w celu wykrycia pierwszej sesji wyświetlenia strony przez użytkownika. To jest flaga Prawda/Fałsz ustawiana przez plik cookie.
_hjFirstSeen30 minutesHotjar nastavuje tento súbor cookie na identifikáciu prvej relácie nového používateľa. Ukladá hodnotu true/false, ktorá označuje, či to bolo prvýkrát, čo Hotjar videl tohto používateľa.
_hjIncludedInPageviewSample2 minutesHotjar ustawia ten plik cookie, aby wiedzieć, czy użytkownik jest uwzględniony w próbce danych określonych przez limit odsłon.
_hjIncludedInSessionSample2 minutesHotjar nastavuje tento súbor cookie tak, aby vedel, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácie stránky.
_hjSession_125267230 minutesZbiera statystyki dotyczące odwiedzin odwiedzającego witrynę, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony w witrynie oraz przeczytane strony.
_hjSessionUser_12526721 yearSłuży do przechowywania informacji o czasie synchronizacji za pomocą pliku cookie lms_analytics dla użytkowników w określonych krajach.
_hjTLDTestsessionAby określić najczęstszą ścieżkę do pliku cookie, która musi być używana zamiast nazwy hosta witryny, Hotjar ustawia plik cookie _hjTLDTest do przechowywania różnych alternatyw dla podciągów adresów URL, aż do awarii.
AnalyticsSyncHistory1 monthSłuży do przechowywania informacji o czasie synchronizacji za pomocą pliku cookie lms_analytics dla użytkowników w określonych krajach.
CONSENT2 yearsYouTube ustawia ten plik cookie za pomocą osadzonych w YouTube filmów wideo i rejestruje anonimowe statystyki.

ZARZĄDZAJ PREFERENCJAMI PLIKÓW COOKIE

Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika