Rury ocynkowane

Wymiary rur ocynkowanych

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (D)4,0 - 42,0 mm
GRUBOŚĆ ŚCIANY (t)1,0 - 4,0 mm
.
Rury precyzyjne dostarczane są zgodnie z normami
EN 10305-4, DIN 2391-1,
STN i ČSN 42 6711, 42 6712
tabela wymiarów według norm europejskich
.Stale na rury ocynkowane

EN 10305-4E235+N, E355+N

Patrz - system znakowania stali na rury wg norm EN

Rury ocynkowane


Długość rur galwanizowanych

6000 + 100 mm
dla średnicy od 4 do 16 mm
dla średnicy od 18 do 42 mm
6000 + 50 mmTolerancje rur ocynkowanych

Tolerancje średnicy zewnętrznej:
średnica w zakresie od 4 do 30 mm
średnica w zakresie od 35 do 38 mm
średnica do 42 mm

±0,08 mm
±0,15 mm
±0,20 mm

Tolerancje średnicy wewnętrznej wg normy EN 10305-4
Tolerancje grubości ściany ± 10%

 
 

Zakończenia rur ocynkowanych

Zakończenia rur prostopadle do
osi podłużnej rury i bez wiórów.

końce rur bez szwu

Rury z zakończeniami bez krawędzi
lub zakończeniami dostosowanymi do spawania.
końce rur bez szwu dostosowanych do spawania

Rury mają gładkie zakończenia i są zamknięte zatyczkami z tworzywa sztucznego.Znakowanie rur ocynkowanych

Sposób oznaczania powłok metalowych cynkowych dodatkowo obrabianych bez Cr(VI) opisano w normie EN ISO 2081.
W związku z tym, że w procesach pasywacji bez zawartości Cr(VI) chodzi o nowe systemy, więc wybrano nowaą nomenklaturę.

Železiarne Podbrezová a.s. oferują:
(a), pasywacja cienko-warstwowa (przejrzysta) jest bezbarwna lub lekko tęczowa. Oznaczenie literą A
(b), pasywacja głęboko-warstwowa (tęczowa) nosi charakter tęczy. Oznaczenie literą C
(c), nawierzchnia bez uszczelniania jest bez kodu, zaś po uszczelnianiu ma kod T2

Przykładowe oznaczenie powierzchni: Fe / Zn8 / A / T2 (co oznacza - materiał podstawowy stal, warstwa cynku minimalnie 8 mikrometrów, pasywacja przejrzysta, uszczelnianie)

Znakowanie rur ocynkowanych


Pakowanie rur ocynkowanych

Rury dostarczane są w wiązkach o przekroju okrągłym albo sześciokątnym o maksymalnej masie do 2 000 kg.

Po uzgodnieniu ochrona powierzchni rur może polegać na podłożeniu papierem albo na zawinięciu zakończenia wiązki folią PCV.Próby rur ocynkowanych

Zawsze wykonywana jest próba nieniszcząca elektromagnetyczna nieprzepuszczalności, wg normy EN 10893-1 albo innych norm będących ekwiwalentami.
Wybór prób zdefiniowano w normie EN 10305-4.
Dodatkowo można przeprowadzić próbę nieniszczącą i próbę na ściskanie lub rozszerzanie.Próba wytrzymałościowa ochrony nawierzchni rur galwanizowanych

Czas trwania próby mgłą solną [godz.], (ISO 9227)
Typ ochrony
Oznaczenie
Norma EN 10239
Wyniki dla rur produkowanych w ŽP
Kolor biały
Kolor czerwony
Kolor biały
Kolor czerwony
Kolor transparentny
Zn8/An
16
72
24
150
Kolor tęczowy
Zn8/Cn
96
120
200
350
Atesty rur ocynkowanych

Zgodnie z normami:
EN 10 204 albo DIN 50049

próby niespecyficzne - 2.2
próby specyficzne - 3.1B albo 3.1
na mocy uzgodnienia - 3.1.C albo 3.2Prostoliniowość rur ocynkowanych

3 mm / m (po uzgodnieniu 1 : 1 000), wartość całkowitej odchyłki prostoliniowości wynosi maksymalnie 0,0015 % całkowitej długości rury.
Stan powierzchni rur ocynkowanych

Warstwa pierwsza -cynk (Zn) wytrącany elektrolitycznie - pełni funkcję anody w środowisku korozyjnym, koroduje w pierwszej kolejności, z kolei metal podstawowy jest chroniony przed korozją.
Grubość warstwy cynkowej jest w zakresie 5 - 30 mikrometrów (µm).
Stan powierzchni rur ocynkowanych

Warstwa druga - chroni warstwę pierwszą przed uszkodzeniem i zniszczeniem
Warstwa druga nazywana jest z zależności od walencyjności zastosowanego chromu: pasywacją, chromowaniem (II) lub chromowaniem (III).
Do chromowania (II) używano w przeszłości soli Cr(VI) [Cr6+].
Stosowanie ich jest zakazane w myśl postanowień UE, chodzi o Dyrektywę WE nr 2000/53/EC (tzw. ELV Directive - End of Life Vehicles - Likwidacja pojazdów używanych) i Dyrektywę nr 2002/95/EC (tzw. RoHS - zgodność).
W chwili obecnej nie używa się już pojęcia chromowania (II), lecz mówimy o pasywacji; albo według rodzaju chromianów (soli Cr(III) [Cr3+]) o chromowaniu (III).

W celu ogólnego podwyższenie wytrzymałości powłoki stosowana jest warstwa wierzchnia z substancji organicznych na bazie Si, która stabilizuje warstwę chromu.
Proces ten nazywany jest impregnacją lub uszczelnianiem.Wartości dopuszczalne ciśnień oddziałujących na rury ocynkowane

W tabeli podano największe wartości dopuszczalnego ciśnienia w zależności od rodzaju stali i rodzaju prób.
Obliczenia wykonano wg normy DIN 2413.

Rury ocynkowaneRury ocynkowane - galwaniczneRury ocynkowane Zeleziarne Podbrezova Slovakia