Rury galwanizowane


Rury ocynkowane (galwanizowane) przeznaczone są do instalacji ciśnieniowych hydraulicznych (tzw. rury HPL), produkcji komponentów dla potrzeb pojazdów samochodowych, pojazdów użytkowych oraz do produkcji wyrobów przemysłu maszynowego, takich jak osprzęt i łączniki.

Materiałem wejściowym są rury precyzyjne wyprodukowane z rur bezszwowych walcowanych. Rury precyzyjne typu HPL produkowane są ze stali węglowych i stopowych.

Rury galwanizowane


Wymiary rur ocynkowanych galwanicznie

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (D)4,0 – 42,0 mm
GRUBOŚĆ ŚCIANY (t)1,0 – 4,0 mm
NORMY EUROPEJSKIEEN 10305-4,
DIN 2391-1,
STN/ČSN 42 6711,
STN/ČSN 42 6712
Rozmerová norma Wymiary (D x t) Tabela wymiarów
EN10305-44.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
DIN2391-14.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
DIN2445-24.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
ČSN42 67114.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
ČSN42 67124.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
NF A49-3304.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
BS74164.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
PN – H742454.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
UNI79454.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
ASTMA8226.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
JISJOHS-10210.5 x 1.7 – 114.3 x 9.5 mm

Stale na rury ocynkowane

EN 10305-4E235+N, E355+N
DIN 2391-2CSt 35
DIN 1630St 37.4, St 44.4, St 52.4
JIS JOHS 102OST1, OST2, STPG370, STS370
ASTM A 822A 822

Norma WTD Jakości stali (patrz karta wyrobu)
BS7416
PN – H74 245
NF A49-330
UNI7945
DIN1630 / 2445-2
UNI7945
ČSN42 0260
BS7416
ČSN42 0260
PN – H74 245
NF A49-330
UNI7945
BS7416
DIN1630 / 2445-2
NF A49-330
EN10305-4
PN – H74 245
DIN2391-2C / 2445-2
STN42 0260
ČSN42 0260
DIN1630 / 2445-2
EN10305-4
STN42 0260
ČSN42 0260
STN42 0260
UNI7945
UNI7945
STN42 0260
EN10305-4
ASTMA822/A450
JISJOHS-102
JISJOHS-102
JISJOHS-102
JISJOHS-102

Długość rur galwanizowanych


długościdla średnicy D
6000 mm + 100 mm4 – 16 mm
6000 mm + 50 mm18 – 42 mm

Próby rur ocynkowanych

Zawsze wykonywana jest próba nieniszcząca elektromagnetyczna nieprzepuszczalności, wg normy EN 10893-1 albo innych norm będących ekwiwalentami.

Wybór prób zdefiniowano w normie EN 10305-4.
Dodatkowo można przeprowadzić próbę nieniszczącą i próbę na ściskanie lub rozszerzanie.

Próba wytrzymałościowa ochrony nawierzchni rur galwanizowanych

Próba wytrzymałościowa ochrony nawierzchni rur galwanizowanych

Zakończenia rur ocynkowanych

Rury ze stępionymi krawędziami zakończeń albo zakończeniem przystosowanym do spawania.
Rury ze stępionymi krawędziami zakończeń albo zakończeniem przystosowanym do spawania.
Konce rúr kolmé k pozdĺžnej osi rúry a bez otrepov
Zakończenia rur prostopadle do osi podłużnej rury i bez wiórów.

Rury mają gładkie zakończenia i są zamknięte zatyczkami z tworzywa sztucznego.

Tolerancje rur ocynkowanych

Tolerancje średnicy zewnętrznej:

średnica między 4 – 30 mm±0,08 mm
średnica między 35 – 38 mm±0,15 mm
średnica do 42 mm±0,20 mm

Tolerancje średnicy wewnętrznej wg normy EN 10305-4.
Tolerancje grubości ściany ± 10%

Pakowanie rur ocynkowanych

Rury dostarczane są w wiązkach o przekroju okrągłym albo sześciokątnym o maksymalnej masie do 2 000 kg.
Rury są wiązane taśmą stalową.

Po uzgodnieniu ochrona powierzchni rur może polegać na podłożeniu papierem albo na zawinięciu zakończenia wiązki folią PCV.

Pakowanie typu STANDARD - wiązka ściągnięta taśmą stalową
Pakowanie typu STANDARD – wiązka ściągnięta taśmą stalową
Pakowanie typu STANDARD - wiązka ściągnięta taśmą stalową, pod która podłożono papier pakunkowy
Pakowanie typu STANDARD – wiązka ściągnięta taśmą stalową, pod która podłożono papier pakunkowy
Pakowanie typu STANDARD + (PLUS) - zapakowanie za pomocą taśm i do folii polietylenowej
Pakowanie typu STANDARD + (PLUS) – zapakowanie za pomocą taśm i do folii polietylenowej
Pakowanie typu PREMIUM A - zapakowanie do skrzyni drewnianej
Pakowanie typu PREMIUM A – zapakowanie do skrzyni drewnianej
Pakowanie typu PREMIUM B - zapakowanie do skrzyni drewnianej + zapakowanie wiązki rur do folii
Pakowanie typu PREMIUM B – zapakowanie do skrzyni drewnianej + zapakowanie wiązki rur do folii
Pakowanie typu PREMIUM C - zapakowanie do opakowania z tworzywa sztucznego lub folii
Pakowanie typu PREMIUM C – zapakowanie do opakowania z tworzywa sztucznego lub folii
Pakowanie typu PREMIUM D - zapakowanie do folii + odessanie powietrza
Pakowanie typu PREMIUM D – zapakowanie do folii + odessanie powietrza

Oznakowanie rur ocynkowanych

Sposób oznaczania powłok metalowych cynkowych dodatkowo obrabianych bez Cr(VI) opisano w normie EN ISO 2081.
W związku z tym, że w procesach pasywacji bez zawartości Cr(VI) chodzi o nowe systemy, więc wybrano nową nomenklaturę.

Železiarne Podbrezová a.s. oferują:

(a) pasywację cienkowarstwową (przejrzystą), bezbarwną lub lekko tęczową. Oznaczaną jako A.
(b) pasywacja głębokowarstwowa (tęczowa – irysowana) mająca charakter tęczy. Oznaczaną jako C.
(c) nawierzchnia bez uszczelniania jest bez kodu, zaś po uszczelnianiu oznaczana jest kodem T2.

Przykładowe oznaczenie powierzchni: Fe / Zn8 / A / T2 (co oznacza – materiał podstawowy stal, warstwa cynku minimalnie 8 mikrometrów, pasywacja przejrzysta, uszczelnianie).

Oznaczenie za pomocą tabliczki
Oznaczenie za pomocą tabliczki
Oznakowanie poprzez wybicie danych
Oznakowanie poprzez wybicie danych
Oznakowanie poprzez naniesienie danych na powierzchnię
Oznakowanie poprzez naniesienie danych na powierzchnię

Według norm EN 10 204 albo DIN 50049:

próby niespecyficzne – 2.2
próby specyficzne – 3.1.B albo 3.1
na mocy porozumienia – 3.1.C albo 3.2


3 mm / m (po uzgodnieniu 1 : 1 000), wartość całkowitej odchyłki prostoliniowości wynosi maksymalnie 0,0015 % całkowitej długości rury.

Wartości dopuszczalne ciśnień oddziałujących na rury ocynkowane

W tabeli podano największe wartości dopuszczalnego ciśnienia w zależności od rodzaju stali i rodzaju prób. Obliczeń dokonano wg normy DIN 2413.

Stan powierzchni rur ocynkowanych

Warstwa pierwsza – cynk (Zn) wytrącany elektrolitycznie – pełni funkcję anody w środowisku korozyjnym, koroduje w pierwszej kolejności, z kolei metal podstawowy jest chroniony przed korozją.
Grubość warstwy cynkowej jest w zakresie 5 – 30 mikrometrów (µm).

Stan powierzchni rur ocynkowanych

Warstwa druga – chroni warstwę pierwszą przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
Warstwa druga nazywana jest z zależności od walencyjności zastosowanego chromu: pasywacją, chromowaniem (II) lub chromowaniem (III).
Do chromowania (II) używano w przeszłości soli Cr(VI) [Cr6+].

Stosowanie ich jest zakazane w myśl postanowień UE, chodzi o Dyrektywę WE nr 2000/53/EC (tzw. ELV Directive – End of Life Vehicles – Likwidacja pojazdów używanych) i Dyrektywę nr 2002/95/EC (tzw. RoHS – zgodność).
W chwili obecnej nie używa się już pojęcia chromowania (II), lecz mówimy o pasywacji; albo według rodzaju chromianów (soli Cr(III) [Cr3+]) o chromowaniu (III).

W celu ogólnego podwyższenie wytrzymałości powłoki stosowana jest warstwa wierzchnia z substancji organicznych na bazie Si, która stabilizuje warstwę chromu.
Proces ten nazywany jest impregnacją lub uszczelnianiem.Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika