Rury na konstrukcje stalowe


Rury konstrukcyjne i profile wydrążone o przekroju kołowym tworzą istotną część wszystkich typów konstrukcji stalowych w przemyśle i budownictwie. Rúry pre konštrukcie bežných priemerov sú vyrábané valcovaním za tepla.

Rury o rozmiarach mniejszych i rury konstrukcyjne grubościenne ciągnione są na zimno i następnie poddawane obróbce termicznej.

Rury na konstrukcje stalowe

Rozmiary rur na konstrukcje stalowe

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (D)10,2 – 139,7 mm
GRUBOŚĆ ŚCIANY (t)0,5 – 16,0 mm
NORMY EUROPEJSKIEEN 10210-2,
DIN 2448,
NFA 49-501,
STN/ČSN 42 5715,
STN/ČSN 42 5716
NORMY ROSYJSKIEGOST 8732
Rozmerová norma Wymiary (D x t) Tabela wymiarów
EN10210-2 (10220)10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN244810.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 571510.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
ČSN42 571610.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
NF A49-50110.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
GOST873220.0 x 2.5 – 140.0 x 16.0 mm

Stale na rury konstrukcyjne

EN 10210-1
S235JRH, S275JOH, S355JOH, S275J2H, S355J2H, S275NH,
S275NLH, S355NH, S355NLH, S420NLH, S460NH, S460NLH.
GOST 8731
09G2S, 10, 20, 35, 45.

Norma WTD Jakości stali (patrz karta wyrobu)
GOST8731 / 19281
GOST8731 / 1050
GOST8731 / 1050
GOST8731 / 1050
GOST8731 / 1050
ČSN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
ČSN42 0250
ČSN42 0250
STN42 0250
ČSN42 0250
ČSN42 0250
STN42 0250
EN10210-1
EN10210-1
NF A49-501
DIN17121
DIN17124
DIN17124
DIN17124
DIN17124
EN10210-1
EN10210-1
EN10210-1
NF A49-501
EN10210-1
DIN17124
DIN17124
EN10210-1
STN42 0250
DIN17121
ČSN42 0250
EN10210-1
DIN17124
DIN17124
EN10210-1
DIN17121
DIN17124
NF A49-501
EN10210-1
NF A49-501
DIN17121
STN42 0250
EN10210-1
ČSN42 0250
STN42 0250
DIN17124
EN10210-1
ČSN42 0250
DIN17124
DIN17124
DIN17124
DIN17124
DIN17121
EN10210-1
STN42 0250
ČSN42 0250
DIN17124


Długości rur konstrukcyjnych


długości [m]dla wymiarów [mm]
5 – 6D < 60,3
5 – 6 albo 10 – 14
(po uzgodnieniu 22,4)
D => 60,3 i t < 7,1
5 – 6D => 60,3 i t => 7,1
Typy długości dostarczanych rur:
a) z produkcji,
b) mniej dokładne,
c) dokładne

Próby rur konstrukcyjnych

Próby obowiązkoweanalizie wytopu (chemiczna),
próba na rozciąganie,
próba udarności młotem Charpy’ego (dla klas jakości J2),
kontrola wizualna powierzchni rur.
Wybierz próbyWybierz próby fakultatywne według danej normy,
analiza pojedynczych sztuk,
próba udarności młotem Charpy’ego dla klas jakości JR i JO.

Ochrona powierzchni rur konstrukcyjnych

Sposób tymczasowej ochrony powierzchni rur na potrzeby transportu i magazynowania należy uzgodnić przy zamawianiu rur.

  • Rury mogą być dostarczane bez tymczasowej ochrony powierzchni
  • Rury mogą być dostarczane z powierzchnią chronioną uzgodnionym środkiem konserwującym

Zakończenia rur konstrukcyjnych

Rury ze stępionymi krawędziami zakończeń albo zakończeniem przystosowanym do spawania.
Rury ze stępionymi krawędziami zakończeń albo zakończeniem przystosowanym do spawania.
Zakonczenia-rur-prostopadle-do-osi-podluznej-rury-i-bez-wiorow
Zakończenia rur prostopadle do osi podłużnej rury i bez wiórów.

Stępienie krawędzi można stosować dla:

Stępienie krawędzi
  • Rur o średnicy, D: 26,7 – 114,3 mm
  • Grubości ściany (t): 3,2 – 12,5 mm
  • Długości, L: 4 – 13 m
  • Długości, L: 30°+5°, 37,5°±2,5°
  • Szerokości ścięcia, c: 1,6 ± 0,8 mm

Pakowanie rur konstrukcyjnych


(a) rury związane taśmą stalową,

Pakowanie po uzgodnieniu:
(b) wiązki rur zapakowane w folię albo jutę,
(c) wiązki rur zapakowane do drewnianych skrzyń.

Pakiety rur o przekroju okrągłym albo sześciokątnym o masie 300 – 3 500 kg.

Pakowanie typu STANDARD - wiązka ściągnięta taśmą stalową
Pakowanie typu STANDARD – wiązka ściągnięta taśmą stalową
Pakowanie typu STANDARD - wiązka ściągnięta taśmą stalową, pod która podłożono papier pakunkowy
Pakowanie typu STANDARD – wiązka ściągnięta taśmą stalową, pod która podłożono papier pakunkowy
Pakowanie typu STANDARD + (PLUS) - zapakowanie za pomocą taśm i do folii polietylenowej
Pakowanie typu STANDARD + (PLUS) – zapakowanie za pomocą taśm i do folii polietylenowej
Pakowanie typu PREMIUM A - zapakowanie do skrzyni drewnianej
Pakowanie typu PREMIUM A – zapakowanie do skrzyni drewnianej
Pakowanie typu PREMIUM B - zapakowanie do skrzyni drewnianej + zapakowanie wiązki rur do folii
Pakowanie typu PREMIUM B – zapakowanie do skrzyni drewnianej + zapakowanie wiązki rur do folii
Pakowanie typu PREMIUM C - zapakowanie do opakowania z tworzywa sztucznego lub folii
Pakowanie typu PREMIUM C – zapakowanie do opakowania z tworzywa sztucznego lub folii
Pakowanie typu PREMIUM D - zapakowanie do folii + odessanie powietrza
Pakowanie typu PREMIUM D – zapakowanie do folii + odessanie powietrza

Oznakowanie rur konstrukcyjnych i pakietów rur

(a) bez oznakowania,
(b) oznakowanie kolorowymi taśmami na rurach (albo pakietach rur),
(c) oznakowanie powłoką koloru białego albo czarnego za pomocą systemu InkJet,
(d) oznakowania poprzez wgniatanie (dostępne dla D > 22 mm i t > 2,3 mm).

Pakiety rur są oznakowane jedną lub kilkoma tabliczkami z wymaganymi danymi.

Oznaczenie za pomocą tabliczki
Oznaczenie za pomocą tabliczki
Oznakowanie poprzez wybicie danych
Oznakowanie poprzez wybicie danych
Oznakowanie poprzez naniesienie danych na powierzchnię
Oznakowanie poprzez naniesienie danych na powierzchnię
Znakowanie laserowe
Znakowanie laserowe

EN 102042.2 próby niespecyficzne,
3.1 próby specyficzne,
3.2 po uzgodnieniu.
STN 42 0250,
ČSN 42 0250,
DIN 50049
2.2 albo 3.1.B, C.


Dopuszczalna odchyłka prostoliniowości jest obliczana jako iloczyn wartości 0,002 i długości całkowitej rury; na długości 1 m prostoliniowość wynosi 3 mm.

Rury są walcowane na gorąco powyżej temperatury przemiany fazowej i nie są obrabiane cieplnie.

Stan struktury odpowiada wyżarzaniu normalizowanemu.Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika