Wymiary rur do zastosowań w urządzeniach hydraulicznych

Rury do obróbki mechanicznej typu HPZ to rury bezszwowe precyzyjne do produkcji wałków hydraulicznych albo uszczelek tłoczysk.

Rury stosowane do bezpośredniej produkcji walców typu HP to rury bezszwowe precyzyjne o dokładnie obrobionej powierzchni wewnętrznej, przeznaczone do produkcji walców hydraulicznych.

Rury przeznaczone na tłoczyska i wałki teleskopowe – typ HPK to rury bezszwowe ciągnione na zimno przeznaczone na tłoczyska, wałki teleskopowe i wkłady wałków.

Rury przeznaczone do instalacji ciśnieniowych hydraulicznych typu HPL to rury bezszwowe ciągnione na zimno stosowane w obwodach i systemach ciśnieniowych w urządzeniach sterowanych pneumatycznie lub hydraulicznie.

Rury ocynkowane (galwanizowane) przeznaczone są do instalacji ciśnieniowych hydraulicznych (tzw. Rury HPL), produkcji komponentów dla potrzeb pojazdów samochodowych, pojazdów użytkowych oraz do produkcji wyrobów przemysłu maszynowego, takich jak osprzęt i łączniki.


Wymiary, tolerancje i masy rur HP

– średnica zewnętrzna x grubość ściany (D x t):
  • 48.0 x 4.0 – 130.0 x 10.0 mm
– zastosowanie:
  • do produkcji walców hydraulicznych i pneumatycznych typu HP *

Wymiary i masy rur HPZ do obróbki mechanicznej

– średnica zewnętrzna x grubość ściany (D x t):
  • 50.0 x 5.0 – 130.0 x 7.5 mm
– zastosowanie:
  • do produkcji walców hydraulicznych i pneumatycznych typu HPZ *

Wymiary i masy rur ocynkowanych

– średnica zewnętrzna x grubość ściany (D x t):
  • 4.0 x 0.50 – 42.0 x 5.0 mm
– zastosowanie:

Wymiary, powierzchnia przekroju poprzecznego i masy rur HPL

– średnica zewnętrzna x grubość ściany (D x t):
  • 4.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
– zastosowanie:
  • przeznaczone do walców hydraulicznych i pneumatycznych *

Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika