WYSZUKIWANIE WG JAKOŚCI STALI

(baza danych zawiera tylko stale tej jakości, które są produkowane w Železiarne Podbrezová a.s.)
Przed wyborem jakości stali w ofercie dotyczącej jakości stali należy określić normę krajową (w kolumnie „Norma“) ewentualnie (nie jest to wymagane) względni techniczno-dostawcze (w kolumnie „TDP“). Zestawienie wyjściowe zawierać będzie stale o zadanej jakości według dostępnych norm krajowych, ewentualnie o podanej jakości zgodnie z wybraną norma krajową (po dokonaniu wyboru w kolumnie „porównaj z normą”).
WYBÓR JAKOŚCI STALI:WYBÓR NORMY KRAJOWEJ DLA POSZUKIWANEGO EKWIWALENTU
Norma krajowa
TDP
Jakość stali
Porównaj z normą
(uwarunkowana normą krajową)
WYNIK
Norma krajowa
-
TDP
-
Jakości stali
-
Jakość ekwiwalentna zgodnie z wybraną normą
*
Odnośnik do karty wyrobu
**
Odnośnik do wyrobów ekwiwalentnych