Wykaz warunków techniczno-dostawczych

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
APIAPI 5CTWyszczególnienie dla rur typu casing i tubing.
APIAPI 5CTWyszczególnienie dla rur typu casing i tubing.
APIAPI 5CTWyszczególnienie dla rur typu casing i tubing.
APIAPI 5CTWyszczególnienie dla rur typu casing i tubing.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
APIAPI 5L - PSL1Specyfikacja instalacji rurociągowych.
APIAPI 5L - PSL1Specyfikacja instalacji rurociągowych.
APIAPI 5L - PSL1Specyfikacja instalacji rurociągowych.
APIAPI 5L - PSL1Specyfikacja instalacji rurociągowych.
APIAPI 5L - PSL1Specyfikacja instalacji rurociągowych.
APIAPI 5L - PSL1Specyfikacja instalacji rurociągowych.
APIAPI 5L - PSL1Specyfikacja instalacji rurociągowych.
APIAPI 5L - PSL1Specyfikacja instalacji rurociągowych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASMEA420/A 960Kształtki z rur ze stali węglowej formowanej i stale stopowe do niskich temperatur.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASMESA333/SA999Rury stalowe bezszwowe i spawane do niskich temperatur. / Wymagania ogólne dla rur (Pipe) ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.
ASMESA333/SA999Rury stalowe bezszwowe i spawane do niskich temperatur. / Wymagania ogólne dla rur (Pipe) ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.
ASMESA333/SA999Rury stalowe bezszwowe i spawane do niskich temperatur. / Wymagania ogólne dla rur (Pipe) ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.
ASMESA333/SA999Rury stalowe bezszwowe i spawane do niskich temperatur. / Wymagania ogólne dla rur (Pipe) ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASMESA334/SA1016Rury stalowe bezszwowe i spawane ze stali węglowych i stopowych do niskich temperatur. / Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenitycznych i antykorozyjnych.
ASMESA334/SA1016Rury stalowe bezszwowe i spawane ze stali węglowych i stopowych do niskich temperatur. / Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenitycznych i antykorozyjnych.
ASMESA334/SA1016Rury stalowe bezszwowe i spawane ze stali węglowych i stopowych do niskich temperatur. / Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenitycznych i antykorozyjnych.
ASMESA334/SA1016Rury stalowe bezszwowe i spawane ze stali węglowych i stopowych do niskich temperatur. / Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenitycznych i antykorozyjnych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASMESA53/SA530Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.
ASMESA53/SA530Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASTMA 213/A1016Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych i austenitycznych stopowych na kotły, przegrzewacze i wymienniki. / Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenitycznych i antykorozyjnych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASTMA106/A530Rury stalowe bezszwowe ze stali węglowych do wysokich temperatur.
ASTMA106/A530Rury stalowe bezszwowe ze stali węglowych do wysokich temperatur.
ASTMA106/A530Rury stalowe bezszwowe ze stali węglowych do wysokich temperatur.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASTMA161/A450Rury bezszwowe ze stali niskowęglowej i stali węglowo-molibdenowej do instalacji rafineryjnych. / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych, ferrytycznych i austenitycznych.
ASTMA161/A450Rury bezszwowe ze stali niskowęglowej i stali węglowo-molibdenowej do instalacji rafineryjnych. / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych, ferrytycznych i austenitycznych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASTMA179/A450Rury bezszwowe ciągnione na zimno ze stali niskowęglowych na wymienniki ciepła i zbiorniki kondensatu.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASTMA192/A450Rury bezszwowe na kotły ze stali węglowych do urządzeń wysokociśnieniowych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASTMA199/A450Rury bezszwowe ciągnione na zimno ze stali średniowęglowych na wymienniki ciepła i zbiorniki kondensatu. / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych, ferrytycznych i austenitycznych.
ASTMA199/A450Rury bezszwowe ciągnione na zimno ze stali średniowęglowych na wymienniki ciepła i zbiorniki kondensatu. / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych, ferrytycznych i austenitycznych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASTMA209/A1016Rury bezszwowe ze stali węglowo-molibdenowych i stopowych na kotły i przegrzewacze. / Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenitycznych i antykorozyjnych.
ASTMA209/A1016Rury bezszwowe ze stali węglowo-molibdenowych i stopowych na kotły i przegrzewacze. / Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenitycznych i antykorozyjnych.
ASTMA209/A1016Rury bezszwowe ze stali węglowo-molibdenowych i stopowych na kotły i przegrzewacze. / Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenitycznych i antykorozyjnych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASTMA210/A450Rury bezszwowe ze stali średniowęglowych na kotły i przegrzewacze. / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych, ferrytycznych i austenitycznych.
ASTMA210/A450Rury bezszwowe ze stali średniowęglowych na kotły i przegrzewacze. / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych, ferrytycznych i austenitycznych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASTMA213/A1016Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych i austenitycznych stopowych na kotły, przegrzewacze i wymienniki. / Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenitycznych i antykorozyjnych.
ASTMA213/A1016Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych i austenitycznych stopowych na kotły, przegrzewacze i wymienniki. / Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenitycznych i antykorozyjnych.
ASTMA213/A1016Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych i austenitycznych stopowych na kotły, przegrzewacze i wymienniki. / Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenitycznych i antykorozyjnych.
ASTMA213/A1016Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych i austenitycznych stopowych na kotły, przegrzewacze i wymienniki. / Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenitycznych i antykorozyjnych.
ASTMA213/A1016Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych i austenitycznych stopowych na kotły, przegrzewacze i wymienniki. / Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenitycznych i antykorozyjnych.
ASTMA213/A1016Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych i austenitycznych stopowych na kotły, przegrzewacze i wymienniki. / Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenitycznych i antykorozyjnych.
ASTMA213/A1016Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych i austenitycznych stopowych na kotły, przegrzewacze i wymienniki. / Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenitycznych i antykorozyjnych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASTMA234/A 960Kształtki z rur ze stali węglowej formowanej i stale stopowe do średnich i wysokich temperatur.
ASTMA234/A 960Kształtki z rur ze stali węglowej formowanej i stale stopowe do średnich i wysokich temperatur.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASTMA333/A999Rury stalowe bezszwowe i spawane do niskich temperatur. / Wymagania ogólne dla rur (Pipe) ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.
ASTMA333/A999Rury stalowe bezszwowe i spawane do niskich temperatur. / Wymagania ogólne dla rur (Pipe) ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.
ASTMA333/A999Rury stalowe bezszwowe i spawane do niskich temperatur. / Wymagania ogólne dla rur (Pipe) ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.
ASTMA333/A999Rury stalowe bezszwowe i spawane do niskich temperatur. / Wymagania ogólne dla rur (Pipe) ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASTMA334/A1016Rury stalowe bezszwowe i spawane ze stali węglowych i stopowych do niskich temperatur. / Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenitycznych i antykorozyjnych.
ASTMA334/A1016Rury stalowe bezszwowe i spawane ze stali węglowych i stopowych do niskich temperatur. / Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenitycznych i antykorozyjnych.
ASTMA334/A1016Rury stalowe bezszwowe i spawane ze stali węglowych i stopowych do niskich temperatur. / Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenitycznych i antykorozyjnych.
ASTMA334/A1016Rury stalowe bezszwowe i spawane ze stali węglowych i stopowych do niskich temperatur. / Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenitycznych i antykorozyjnych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASTMA335/A530Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych stopowych do stosowania w wysokich temperaturach. / Wymagania ogólne dla rur (Pipe) ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASTMA335/A999Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych stopowych do zastosowań wysokotemperaturowych.
ASTMA335/A999Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych stopowych do zastosowań wysokotemperaturowych.
ASTMA335/A999Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych stopowych do zastosowań wysokotemperaturowych.
ASTMA335/A999Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych stopowych do zastosowań wysokotemperaturowych.
ASTMA335/A999Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych stopowych do zastosowań wysokotemperaturowych.
ASTMA335/A999Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych stopowych do zastosowań wysokotemperaturowych.
ASTMA335/A999Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych stopowych do zastosowań wysokotemperaturowych.
ASTMA335/A999Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych stopowych do zastosowań wysokotemperaturowych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.
ASTMA519Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechanicznych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASTMA524/A530Rury bezszwowe ze stali węglowych do temperatury otoczenia i temperatur niskich (Pipe). / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASTMA53/A530Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.
ASTMA53/A530Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.
ASTMA53/A530Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.
ASTMA53/A530Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.
ASTMA53/A530Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.
ASTMA53/A530Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASTMA556/A450Rury bezszwowe ze stali węglowych do instalacji zasilania. / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych, ferrytycznych i austenitycznych.
ASTMA556/A450Rury bezszwowe ze stali węglowych do instalacji zasilania. / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych, ferrytycznych i austenitycznych.
ASTMA556/A450Rury bezszwowe ze stali węglowych do instalacji zasilania. / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych, ferrytycznych i austenitycznych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASTMA795Rury czarne i ocynkowane ogniowo (galwanizowane) bezszwowe i spawane do zastosowań przeciwpożarowych.
ASTMA795Rury czarne i ocynkowane ogniowo (galwanizowane) bezszwowe i spawane do zastosowań przeciwpożarowych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ASTMA822/A450Rury bezszwowe wyżarzane na zimno ze stali węglowych na systemy hydrauliczne.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
BS1387Rury gwintowane i króćcowe wraz z wyposażeniem do rur oraz rury stalowe o gładkich końcach do spawania lub gwintowania wg normy BS 21.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
BS1965-1Kształtki z rur stalowych do przyspawania do urządzeń ciśnieniowych. Stal węglowe

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
BS3059-1Rury na kotły i przegrzewacze. Wyszczególnienie rur stalowych węglowych o mniejszej wytrzymałości i o właściwościach niegwarantowanych w podwyższonych temperaturach.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
BS3059-2Rury na kotły i przegrzewacze. Wyszczególnienie stali węglowych, stopowych i austenitycznych o właściwościach specyficznych w podwyższonych temperaturach.
BS3059-2Rury na kotły i przegrzewacze. Wyszczególnienie stali węglowych, stopowych i austenitycznych o właściwościach specyficznych w podwyższonych temperaturach.
BS3059-2Rury na kotły i przegrzewacze. Wyszczególnienie stali węglowych, stopowych i austenitycznych o właściwościach specyficznych w podwyższonych temperaturach.
BS3059-2Rury na kotły i przegrzewacze. Wyszczególnienie stali węglowych, stopowych i austenitycznych o właściwościach specyficznych w podwyższonych temperaturach.
BS3059-2Rury na kotły i przegrzewacze. Wyszczególnienie stali węglowych, stopowych i austenitycznych o właściwościach specyficznych w podwyższonych temperaturach.
BS3059-2Rury na kotły i przegrzewacze. Wyszczególnienie stali węglowych, stopowych i austenitycznych o właściwościach specyficznych w podwyższonych temperaturach.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
BS3601Rury ciśnieniowe ze stali niestopowej o właściwościach gwarantowanych w temperaturze otoczenia.
BS3601Rury ciśnieniowe ze stali niestopowej o właściwościach gwarantowanych w temperaturze otoczenia.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
BS3602-1Rury do urządzeń ciśnieniowych ze stali węglowych i węglowo-manganowych o właściwościach specyficznych w wysokich temperaturach.
BS3602-1Rury do urządzeń ciśnieniowych ze stali węglowych i węglowo-manganowych o właściwościach specyficznych w wysokich temperaturach.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
BS3603Rury do urządzeń ciśnieniowych ze stali węglowych i stopowych o właściwościach specyficznych w niskich temperaturach.
BS3603Rury do urządzeń ciśnieniowych ze stali węglowych i stopowych o właściwościach specyficznych w niskich temperaturach.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
BS3604-1Rury do urządzeń ciśnieniowych ze stali ferrytycznych o właściwościach specyficznych w wyższych temperaturach. 1 - Wyszczególnienie rur bezszwowych i spawanych elektrycznie oporowo.
BS3604-1Rury do urządzeń ciśnieniowych ze stali ferrytycznych o właściwościach specyficznych w wyższych temperaturach. 1 - Wyszczególnienie rur bezszwowych i spawanych elektrycznie oporowo.
BS3604-1Rury do urządzeń ciśnieniowych ze stali ferrytycznych o właściwościach specyficznych w wyższych temperaturach. 1 - Wyszczególnienie rur bezszwowych i spawanych elektrycznie oporowo.
BS3604-1Rury do urządzeń ciśnieniowych ze stali ferrytycznych o właściwościach specyficznych w wyższych temperaturach. 1 - Wyszczególnienie rur bezszwowych i spawanych elektrycznie oporowo.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
BS3606Rury stalowe na wymienniki ciepła.
BS3606Rury stalowe na wymienniki ciepła.
BS3606Rury stalowe na wymienniki ciepła.
BS3606Rury stalowe na wymienniki ciepła.
BS3606Rury stalowe na wymienniki ciepła.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
BS6323-1,3Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.
BS6323-1,3Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.
BS6323-1,3Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.
BS6323-1,3Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
BS6323-1,4Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.
BS6323-1,4Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.
BS6323-1,4Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.
BS6323-1,4Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.
BS6323-1,4Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.
BS6323-1,4Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.
BS6323-1,4Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
BS6323-4Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.
BS6323-4Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.
BS6323-4Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.
BS6323-4Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.
BS6323-4Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.
BS6323-4Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
BS7416Rury stalowe niskowęglowe ciągnione na zimno do stosowania w systemach ciśnieniowych hydraulicznych.
BS7416Rury stalowe niskowęglowe ciągnione na zimno do stosowania w systemach ciśnieniowych hydraulicznych.
BS7416Rury stalowe niskowęglowe ciągnione na zimno do stosowania w systemach ciśnieniowych hydraulicznych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ČSN13 2370Przejścia rurowe. WTD.
ČSN13 2370Przejścia rurowe. WTD.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ČSN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
ČSN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
ČSN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
ČSN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
ČSN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
ČSN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
ČSN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
ČSN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
ČSN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
ČSN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
ČSN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
ČSN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
ČSN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
ČSN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
ČSN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
ČSN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
ČSN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
ČSN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
ČSN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
ČSN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
ČSN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
ČSNby customers specification

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN1629Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z wymaganiami specjalnymi.
DIN1629Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z wymaganiami specjalnymi.
DIN1629Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z wymaganiami specjalnymi.
DIN1629Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z wymaganiami specjalnymi.
DIN1629Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z wymaganiami specjalnymi.
DIN1629Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z wymaganiami specjalnymi.
DIN1629Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z wymaganiami specjalnymi.
DIN1629Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z wymaganiami specjalnymi.
DIN1629Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z wymaganiami specjalnymi.
DIN1629Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z wymaganiami specjalnymi.
DIN1629Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z wymaganiami specjalnymi.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN1630Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z nadzwyczajnymi wymaganiami specjalnymi.
DIN1630Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z nadzwyczajnymi wymaganiami specjalnymi.
DIN1630Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z nadzwyczajnymi wymaganiami specjalnymi.
DIN1630Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z nadzwyczajnymi wymaganiami specjalnymi.
DIN1630Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z nadzwyczajnymi wymaganiami specjalnymi.
DIN1630Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z nadzwyczajnymi wymaganiami specjalnymi.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN1630 / 2445-2Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z nadzwyczajnymi wymaganiami specjalnymi. / Precyzyjne rury stalowe bezszwowe do obciążeń maksymalnych.
DIN1630 / 2445-2Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z nadzwyczajnymi wymaganiami specjalnymi. / Precyzyjne rury stalowe bezszwowe do obciążeń maksymalnych.
DIN1630 / 2445-2Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z nadzwyczajnymi wymaganiami specjalnymi. / Precyzyjne rury stalowe bezszwowe do obciążeń maksymalnych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN17100Precyzyjne rury stalowe bezszwowe z dokładnością specjalną.
DIN17100Precyzyjne rury stalowe bezszwowe z dokładnością specjalną.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN17121Rury bezszwowe okrągłe ze stali ogólnych konstrukcyjnych.
DIN17121Rury bezszwowe okrągłe ze stali ogólnych konstrukcyjnych.
DIN17121Rury bezszwowe okrągłe ze stali ogólnych konstrukcyjnych.
DIN17121Rury bezszwowe okrągłe ze stali ogólnych konstrukcyjnych.
DIN17121Rury bezszwowe okrągłe ze stali ogólnych konstrukcyjnych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN17124Rury bezszwowe okrągłe ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych na konstrukcje stalowe.
DIN17124Rury bezszwowe okrągłe ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych na konstrukcje stalowe.
DIN17124Rury bezszwowe okrągłe ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych na konstrukcje stalowe.
DIN17124Rury bezszwowe okrągłe ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych na konstrukcje stalowe.
DIN17124Rury bezszwowe okrągłe ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych na konstrukcje stalowe.
DIN17124Rury bezszwowe okrągłe ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych na konstrukcje stalowe.
DIN17124Rury bezszwowe okrągłe ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych na konstrukcje stalowe.
DIN17124Rury bezszwowe okrągłe ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych na konstrukcje stalowe.
DIN17124Rury bezszwowe okrągłe ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych na konstrukcje stalowe.
DIN17124Rury bezszwowe okrągłe ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych na konstrukcje stalowe.
DIN17124Rury bezszwowe okrągłe ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych na konstrukcje stalowe.
DIN17124Rury bezszwowe okrągłe ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych na konstrukcje stalowe.
DIN17124Rury bezszwowe okrągłe ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych na konstrukcje stalowe.
DIN17124Rury bezszwowe okrągłe ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych na konstrukcje stalowe.
DIN17124Rury bezszwowe okrągłe ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych na konstrukcje stalowe.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN17173Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym do niskich temperatur.
DIN17173Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym do niskich temperatur.
DIN17173Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym do niskich temperatur.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN17175Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.
DIN17175Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.
DIN17175Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.
DIN17175Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.
DIN17175Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.
DIN17175Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.
DIN17175Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.
DIN17175Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.
DIN17175Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.
DIN17175Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.
DIN17175Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.
DIN17175Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.
DIN17175Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.
DIN17175Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.
DIN17175Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.
DIN17175Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.
DIN17175Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.
DIN17175Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.
DIN17175Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.
DIN17175Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN17179Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN17179Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN17179Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN17179Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN17179Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN17179Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN17179Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN17179Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN17179Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN17179Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN17179Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN17179Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN17179Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN17179Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN17179Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN17179Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN17179Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN17179Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN17179Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN17179Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN17200Stale do uszlachetniania.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN17204Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym do uszlachetniania.
DIN17204Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym do uszlachetniania.
DIN17204Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym do uszlachetniania.
DIN17204Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym do uszlachetniania.
DIN17204Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym do uszlachetniania.
DIN17204Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym do uszlachetniania.
DIN17204Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym do uszlachetniania.
DIN17204Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym do uszlachetniania.
DIN17204Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym do uszlachetniania.
DIN17204Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym do uszlachetniania.
DIN17204Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym do uszlachetniania.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN17210Stale cementowe.
DIN17210Stale cementowe.
DIN17210Stale cementowe.
DIN17210Stale cementowe.
DIN17210Stale cementowe.
DIN17210Stale cementowe.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN17230Stale na łożyska kulkowe i wałeczkowe. Warunki techniczno-dostawcze.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN2391Precyzyjne rury stalowe bezszwowe z dokładnością specjalną.
DIN2391Precyzyjne rury stalowe bezszwowe z dokładnością specjalną.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN2391-2Precyzyjne rury stalowe bezszwowe z dokładnością specjalną.
DIN2391-2Precyzyjne rury stalowe bezszwowe z dokładnością specjalną.
DIN2391-2Precyzyjne rury stalowe bezszwowe z dokładnością specjalną.
DIN2391-2Precyzyjne rury stalowe bezszwowe z dokładnością specjalną.
DIN2391-2Precyzyjne rury stalowe bezszwowe z dokładnością specjalną.
DIN2391-2Precyzyjne rury stalowe bezszwowe z dokładnością specjalną.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN2391-2C / 2445-2Precyzyjne rury stalowe bezszwowe z dokładnością specjalną. / Precyzyjne rury stalowe bezszwowe do obciążeń maksymalnych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN2440Rury stalowe gwintowane, typoszereg średnio-ciężki.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN2441Rury stalowe gwintowane, typoszereg ciężki

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN2470-1/1629Instalacje rurociągowe stalowe gazowe o ciśnieniu eksploatacyjnym do 16 bar.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN2470-2/17172Instalacje rurociągowe stalowe gazowe o ciśnieniu eksploatacyjnym do 16 bar.
DIN2470-2/17172Instalacje rurociągowe stalowe gazowe o ciśnieniu eksploatacyjnym do 16 bar.
DIN2470-2/17172Instalacje rurociągowe stalowe gazowe o ciśnieniu eksploatacyjnym do 16 bar.
DIN2470-2/17172Instalacje rurociągowe stalowe gazowe o ciśnieniu eksploatacyjnym do 16 bar.
DIN2470-2/17172Instalacje rurociągowe stalowe gazowe o ciśnieniu eksploatacyjnym do 16 bar.
DIN2470-2/17172Instalacje rurociągowe stalowe gazowe o ciśnieniu eksploatacyjnym do 16 bar.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN2609 (A)Łuki z rur. 1 - O ograniczonym stopniu wykorzystania. 2 - O całkowitym stopniu wykorzystania.
DIN2609 (A)Łuki z rur. 1 - O ograniczonym stopniu wykorzystania. 2 - O całkowitym stopniu wykorzystania.
DIN2609 (A)Łuki z rur. 1 - O ograniczonym stopniu wykorzystania. 2 - O całkowitym stopniu wykorzystania.
DIN2609 (A)Łuki z rur. 1 - O ograniczonym stopniu wykorzystania. 2 - O całkowitym stopniu wykorzystania.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN2609 (B)Łuki z rur. 1 - O ograniczonym stopniu wykorzystania. 2 - O całkowitym stopniu wykorzystania.
DIN2609 (B)Łuki z rur. 1 - O ograniczonym stopniu wykorzystania. 2 - O całkowitym stopniu wykorzystania.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN2609 (C)Łuki z rur. 1 - O ograniczonym stopniu wykorzystania. 2 - O całkowitym stopniu wykorzystania.
DIN2609 (C)Łuki z rur. 1 - O ograniczonym stopniu wykorzystania. 2 - O całkowitym stopniu wykorzystania.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN2609 (D)Łuki z rur. 1 - O ograniczonym stopniu wykorzystania. 2 - O całkowitym stopniu wykorzystania.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN2609 (E)Łuki z rur. 1 - O ograniczonym stopniu wykorzystania. 2 - O całkowitym stopniu wykorzystania.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN2609 (F,G)Łuki z rur do przyspawania. WTD.
DIN2609 (F,G)Łuki z rur do przyspawania. WTD.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN2609 (H)Łuki z rur. 1 - O ograniczonym stopniu wykorzystania. 2 - O całkowitym stopniu wykorzystania.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN2609(R)Kształtki z rur do przyspawania.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN2609(S)Kształtki z rur do przyspawania.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
DIN2609(T)Kształtki z rur do przyspawania.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.
EN10083-2Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
EN10084Stale cementowe.
EN10084Stale cementowe.
EN10084Stale cementowe.
EN10084Stale cementowe.
EN10084Stale cementowe.
EN10084Stale cementowe.
EN10084Stale cementowe.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
EN10210-1Profile okrągłe konstrukcyjne ze stali niestopowych i drobnoziarnistych formowane na gorąco.
EN10210-1Profile okrągłe konstrukcyjne ze stali niestopowych i drobnoziarnistych formowane na gorąco.
EN10210-1Profile okrągłe konstrukcyjne ze stali niestopowych i drobnoziarnistych formowane na gorąco.
EN10210-1Profile okrągłe konstrukcyjne ze stali niestopowych i drobnoziarnistych formowane na gorąco.
EN10210-1Profile okrągłe konstrukcyjne ze stali niestopowych i drobnoziarnistych formowane na gorąco.
EN10210-1Profile okrągłe konstrukcyjne ze stali niestopowych i drobnoziarnistych formowane na gorąco.
EN10210-1Profile okrągłe konstrukcyjne ze stali niestopowych i drobnoziarnistych formowane na gorąco.
EN10210-1Profile okrągłe konstrukcyjne ze stali niestopowych i drobnoziarnistych formowane na gorąco.
EN10210-1Profile okrągłe konstrukcyjne ze stali niestopowych i drobnoziarnistych formowane na gorąco.
EN10210-1Profile okrągłe konstrukcyjne ze stali niestopowych i drobnoziarnistych formowane na gorąco.
EN10210-1Profile okrągłe konstrukcyjne ze stali niestopowych i drobnoziarnistych formowane na gorąco.
EN10210-1Profile okrągłe konstrukcyjne ze stali niestopowych i drobnoziarnistych formowane na gorąco.
EN10210-1Profile okrągłe konstrukcyjne ze stali niestopowych i drobnoziarnistych formowane na gorąco.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
EN10216-1Rury stalowe bezszwowe do urządzeń ciśnieniowych. Stale niestopowe o właściwościach specyficznych w temperaturze otoczenia.
EN10216-1Rury stalowe bezszwowe do urządzeń ciśnieniowych. Stale niestopowe o właściwościach specyficznych w temperaturze otoczenia.
EN10216-1Rury stalowe bezszwowe do urządzeń ciśnieniowych. Stale niestopowe o właściwościach specyficznych w temperaturze otoczenia.
EN10216-1Rury stalowe bezszwowe do urządzeń ciśnieniowych. Stale niestopowe o właściwościach specyficznych w temperaturze otoczenia.
EN10216-1Rury stalowe bezszwowe do urządzeń ciśnieniowych. Stale niestopowe o właściwościach specyficznych w temperaturze otoczenia.
EN10216-1Rury stalowe bezszwowe do urządzeń ciśnieniowych. Stale niestopowe o właściwościach specyficznych w temperaturze otoczenia.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
EN10216-2Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 - Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur.
EN10216-2Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 - Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur.
EN10216-2Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 - Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur.
EN10216-2Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 - Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur.
EN10216-2Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 - Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur.
EN10216-2Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 - Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur.
EN10216-2Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 - Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur.
EN10216-2Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 - Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur.
EN10216-2Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 - Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur.
EN10216-2Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 - Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur.
EN10216-2Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 - Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur.
EN10216-2Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 - Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur.
EN10216-2Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 - Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur.
EN10216-2Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 - Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur.
EN10216-2Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 - Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur.
EN10216-2Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 - Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur.
EN10216-2Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 - Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur.
EN10216-2Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 - Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
EN10216-3Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 3 - Rury ze stali drobnoziarnistych stopowych i niestopowych.
EN10216-3Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 3 - Rury ze stali drobnoziarnistych stopowych i niestopowych.
EN10216-3Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 3 - Rury ze stali drobnoziarnistych stopowych i niestopowych.
EN10216-3Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 3 - Rury ze stali drobnoziarnistych stopowych i niestopowych.
EN10216-3Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 3 - Rury ze stali drobnoziarnistych stopowych i niestopowych.
EN10216-3Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 3 - Rury ze stali drobnoziarnistych stopowych i niestopowych.
EN10216-3Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 3 - Rury ze stali drobnoziarnistych stopowych i niestopowych.
EN10216-3Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 3 - Rury ze stali drobnoziarnistych stopowych i niestopowych.
EN10216-3Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 3 - Rury ze stali drobnoziarnistych stopowych i niestopowych.
EN10216-3Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 3 - Rury ze stali drobnoziarnistych stopowych i niestopowych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
EN10216-4Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 4 - Rury ze stali niestopowych i stopowych o właściwościach specyficznych do niskich temperatur.
EN10216-4Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 4 - Rury ze stali niestopowych i stopowych o właściwościach specyficznych do niskich temperatur.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
EN10224Rury stalowe i armatura do transportu płynów zawierających wodę, wraz z wodą pitną.
EN10224Rury stalowe i armatura do transportu płynów zawierających wodę, wraz z wodą pitną.
EN10224Rury stalowe i armatura do transportu płynów zawierających wodę, wraz z wodą pitną.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
EN10253-1Kształtki z rur do przyspawania. Dział 1 - Stale niestopowe do użytku ogólnego, bez wymagań specjalnych na badania.
EN10253-1Kształtki z rur do przyspawania. Dział 1 - Stale niestopowe do użytku ogólnego, bez wymagań specjalnych na badania.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
EN10253-2Kształtki z rur do przyspawania. Dział 2 - Stale stopowe i niestopowe o wymaganiach specjalnych na badania.
EN10253-2Kształtki z rur do przyspawania. Dział 2 - Stale stopowe i niestopowe o wymaganiach specjalnych na badania.
EN10253-2Kształtki z rur do przyspawania. Dział 2 - Stale stopowe i niestopowe o wymaganiach specjalnych na badania.
EN10253-2Kształtki z rur do przyspawania. Dział 2 - Stale stopowe i niestopowe o wymaganiach specjalnych na badania.
EN10253-2Kształtki z rur do przyspawania. Dział 2 - Stale stopowe i niestopowe o wymaganiach specjalnych na badania.
EN10253-2Kształtki z rur do przyspawania. Dział 2 - Stale stopowe i niestopowe o wymaganiach specjalnych na badania.
EN10253-2Kształtki z rur do przyspawania. Dział 2 - Stale stopowe i niestopowe o wymaganiach specjalnych na badania.
EN10253-2Kształtki z rur do przyspawania. Dział 2 - Stale stopowe i niestopowe o wymaganiach specjalnych na badania.
EN10253-2Kształtki z rur do przyspawania. Dział 2 - Stale stopowe i niestopowe o wymaganiach specjalnych na badania.
EN10253-2Kształtki z rur do przyspawania. Dział 2 - Stale stopowe i niestopowe o wymaganiach specjalnych na badania.
EN10253-2Kształtki z rur do przyspawania. Dział 2 - Stale stopowe i niestopowe o wymaganiach specjalnych na badania.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
EN10255Nelegované oceľové Rury do gwintowania.
EN10255Nelegované oceľové Rury do gwintowania.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
EN10256-1Kształtki z rur do przyspawania. 1 - Stale niestopowe do użytku ogólnego i bez wymagań specjalnych na badania.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
EN10294-1Rury stalowe do obróbki śrutowaniem. Dział 1 - Stale niestopowe i stopowe.
EN10294-1Rury stalowe do obróbki śrutowaniem. Dział 1 - Stale niestopowe i stopowe.
EN10294-1Rury stalowe do obróbki śrutowaniem. Dział 1 - Stale niestopowe i stopowe.
EN10294-1Rury stalowe do obróbki śrutowaniem. Dział 1 - Stale niestopowe i stopowe.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
EN10297-1Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb konstrukcyjnych i ogólnego użytku. Dział 1 - Rury stale niestopowe i stopowe.
EN10297-1Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb konstrukcyjnych i ogólnego użytku. Dział 1 - Rury stale niestopowe i stopowe.
EN10297-1Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb konstrukcyjnych i ogólnego użytku. Dział 1 - Rury stale niestopowe i stopowe.
EN10297-1Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb konstrukcyjnych i ogólnego użytku. Dział 1 - Rury stale niestopowe i stopowe.
EN10297-1Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb konstrukcyjnych i ogólnego użytku. Dział 1 - Rury stale niestopowe i stopowe.
EN10297-1Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb konstrukcyjnych i ogólnego użytku. Dział 1 - Rury stale niestopowe i stopowe.
EN10297-1Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb konstrukcyjnych i ogólnego użytku. Dział 1 - Rury stale niestopowe i stopowe.
EN10297-1Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb konstrukcyjnych i ogólnego użytku. Dział 1 - Rury stale niestopowe i stopowe.
EN10297-1Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb konstrukcyjnych i ogólnego użytku. Dział 1 - Rury stale niestopowe i stopowe.
EN10297-1Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb konstrukcyjnych i ogólnego użytku. Dział 1 - Rury stale niestopowe i stopowe.
EN10297-1Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb konstrukcyjnych i ogólnego użytku. Dział 1 - Rury stale niestopowe i stopowe.
EN10297-1Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb konstrukcyjnych i ogólnego użytku. Dział 1 - Rury stale niestopowe i stopowe.
EN10297-1Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb konstrukcyjnych i ogólnego użytku. Dział 1 - Rury stale niestopowe i stopowe.
EN10297-1Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb konstrukcyjnych i ogólnego użytku. Dział 1 - Rury stale niestopowe i stopowe.
EN10297-1Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb konstrukcyjnych i ogólnego użytku. Dział 1 - Rury stale niestopowe i stopowe.
EN10297-1Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb konstrukcyjnych i ogólnego użytku. Dział 1 - Rury stale niestopowe i stopowe.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN10305-1Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
EN10305-4Rury stalowe precyzyjne. Dzieł 4 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno do instalacji ciśnieniowych hydraulicznych i pneumatycznych.
EN10305-4Rury stalowe precyzyjne. Dzieł 4 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno do instalacji ciśnieniowych hydraulicznych i pneumatycznych.
EN10305-4Rury stalowe precyzyjne. Dzieł 4 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno do instalacji ciśnieniowych hydraulicznych i pneumatycznych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
EN ISO3183 - PSL1Rury stalowe do systemów transportu rurociągowego
EN ISO3183 - PSL1Rury stalowe do systemów transportu rurociągowego
EN ISO3183 - PSL1Rury stalowe do systemów transportu rurociągowego
EN ISO3183 - PSL1Rury stalowe do systemów transportu rurociągowego
EN ISO3183 - PSL1Rury stalowe do systemów transportu rurociągowego
EN ISO3183 - PSL1Rury stalowe do systemów transportu rurociągowego
EN ISO3183 - PSL1Rury stalowe do systemów transportu rurociągowego
EN ISO3183 - PSL1Rury stalowe do systemów transportu rurociągowego

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
EN ISO3183 - PSL2Rury stalowe do systemów transportu rurociągowego
EN ISO3183 - PSL2Rury stalowe do systemów transportu rurociągowego
EN ISO3183 - PSL2Rury stalowe do systemów transportu rurociągowego
EN ISO3183 - PSL2Rury stalowe do systemów transportu rurociągowego

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
GOST1060 / 1050Półwyroby ze stali węglowych o specjalnej obróbce powierzchni. Rury stalowe ciągnione na zimno do budowy łodzi.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
GOST12132 / 1050Rury spawane i bezszwowe dla potrzeb przemysłu samochodowego i do produkcji rowerów.
GOST12132 / 1050Rury spawane i bezszwowe dla potrzeb przemysłu samochodowego i do produkcji rowerów.
GOST12132 / 1050Rury spawane i bezszwowe dla potrzeb przemysłu samochodowego i do produkcji rowerów.
GOST12132 / 1050Rury spawane i bezszwowe dla potrzeb przemysłu samochodowego i do produkcji rowerów.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
GOST12132 / 19281Zvárané a bezšvíkové rúry pre automobilový priemysel a výrobu bicyklov.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
GOST21729 / 1050Rury stalowe konstrukcyjne formowane na zimno i na gorąco ze stali węglowych i stopowych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
GOST21729 / 4543Rury stalowe konstrukcyjne formowane na zimno i na gorąco ze stali węglowych i stopowych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
GOST3262 / 1050Rury stalowe do zastosowań w wodociągach i gazociągach.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
GOST550 / 1050Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb przemysłu naftowego i petrochemicznego.
GOST550 / 1050Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb przemysłu naftowego i petrochemicznego.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
GOST550 / 4543Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb przemysłu naftowego i petrochemicznego. / Stale stopowe konstrukcyjne.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
GOST8731 / 1050Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno i na gorąco.
GOST8731 / 1050Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno i na gorąco.
GOST8731 / 1050Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno i na gorąco.
GOST8731 / 1050Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno i na gorąco.
GOST8731 / 1050Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno i na gorąco.
GOST8731 / 1050Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno i na gorąco.
GOST8731 / 1050Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno i na gorąco.
GOST8731 / 1050Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno i na gorąco.
GOST8731 / 1050Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno i na gorąco.
GOST8731 / 1050Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno i na gorąco.
GOST8731 / 1050Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno i na gorąco.
GOST8731 / 1050Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno i na gorąco.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
GOST8731 / 19281Rury stalowe bezszwowe formowane na gorąco.
GOST8731 / 19281Rury stalowe bezszwowe formowane na gorąco.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
GOST8733 / 1050Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno.
GOST8733 / 1050Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno.
GOST8733 / 1050Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno.
GOST8733 / 1050Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
GOST8733 / 19281Rury spawane i bezszwowe dla potrzeb przemysłu samochodowego i do produkcji rowerów.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
GOST8733 / 4543Rury stalowe formowane na zimno i na gorąco. WTD.
GOST8733 / 4543Rury stalowe formowane na zimno i na gorąco. WTD.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
GOSTTU 14-3-190 / 1050Rury stalowe bezszwowe ciągnione na zimno.
GOSTTU 14-3-190 / 1050Rury stalowe bezszwowe ciągnione na zimno.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
GOSTTU 14-3-460 / 20072Rury stalowe bezszwowe na kotły parowe i instalacje rurociągowe.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
GOSTTU 14-3-460 / 4543Rury stalowe bezszwowe na kotły parowe i instalacje rurociągowe.
GOSTTU 14-3-460 / 4543Rury stalowe bezszwowe na kotły parowe i instalacje rurociągowe.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JISG3445Rury ze stali węglowej na części maszyn.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
JISG3454Rury ze stali węglowych do zastosowań w instalacjach pod ciśnieniem.
JISG3454Rury ze stali węglowych do zastosowań w instalacjach pod ciśnieniem.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
JISG3455Rury ze stali węglowych do zastosowań w instalacjach wysokociśnieniowych.
JISG3455Rury ze stali węglowych do zastosowań w instalacjach wysokociśnieniowych.
JISG3455Rury ze stali węglowych do zastosowań w instalacjach wysokociśnieniowych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
JISG3456Rury ze stali węglowych do zastosowań w wysokich temperaturach.
JISG3456Rury ze stali węglowych do zastosowań w wysokich temperaturach.
JISG3456Rury ze stali węglowych do zastosowań w wysokich temperaturach.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
JISG3458Rury ze stali stopowych.
JISG3458Rury ze stali stopowych.
JISG3458Rury ze stali stopowych.
JISG3458Rury ze stali stopowych.
JISG3458Rury ze stali stopowych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
JISG3461Rury ze stali węglowych na kotły i wymienniki ciepła.
JISG3461Rury ze stali węglowych na kotły i wymienniki ciepła.
JISG3461Rury ze stali węglowych na kotły i wymienniki ciepła.
JISG3461Rury ze stali węglowych na kotły i wymienniki ciepła.
JISG3461Rury ze stali węglowych na kotły i wymienniki ciepła.
JISG3461Rury ze stali węglowych na kotły i wymienniki ciepła.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
JISG3462Rury ze stali stopowych na kotły i wymienniki ciepła.
JISG3462Rury ze stali stopowych na kotły i wymienniki ciepła.
JISG3462Rury ze stali stopowych na kotły i wymienniki ciepła.
JISG3462Rury ze stali stopowych na kotły i wymienniki ciepła.
JISG3462Rury ze stali stopowych na kotły i wymienniki ciepła.
JISG3462Rury ze stali stopowych na kotły i wymienniki ciepła.
JISG3462Rury ze stali stopowych na kotły i wymienniki ciepła.
JISG3462Rury ze stali stopowych na kotły i wymienniki ciepła.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
JISJOHS-102Rury precyzyjne ze stali węglowych do instalacji hydraulicznych.
JISJOHS-102Rury precyzyjne ze stali węglowych do instalacji hydraulicznych.
JISJOHS-102Rury precyzyjne ze stali węglowych do instalacji hydraulicznych.
JISJOHS-102Rury precyzyjne ze stali węglowych do instalacji hydraulicznych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
NF A49-112Rury bezszwowe walcowane na gorąco o gładkich końcach i o gwarantowanych właściwościach w temperaturze otoczenia.
NF A49-112Rury bezszwowe walcowane na gorąco o gładkich końcach i o gwarantowanych właściwościach w temperaturze otoczenia.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
NF A49-115Rury stalowe bezszwowe gwintowane, walcowane na gorąco.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
NF A49-186Osprzęt do rur. Kształtki stalowe z rur do przyspawania, wyprodukowane z rur bezszwowych do użytku ogólnego. Wymiary. WTD.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
NF A49-210Rury bezszwowe ciągnione na zimno do transportu cieczy.
NF A49-210Rury bezszwowe ciągnione na zimno do transportu cieczy.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
NF A49-211Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych o gładkich końcach do transportu cieczy w podwyższonych temperaturach.
NF A49-211Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych o gładkich końcach do transportu cieczy w podwyższonych temperaturach.
NF A49-211Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych o gładkich końcach do transportu cieczy w podwyższonych temperaturach.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
NF A49-213Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych i chromo-niklowych do zastosowań w wysokich temperaturach.
NF A49-213Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych i chromo-niklowych do zastosowań w wysokich temperaturach.
NF A49-213Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych i chromo-niklowych do zastosowań w wysokich temperaturach.
NF A49-213Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych i chromo-niklowych do zastosowań w wysokich temperaturach.
NF A49-213Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych i chromo-niklowych do zastosowań w wysokich temperaturach.
NF A49-213Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych i chromo-niklowych do zastosowań w wysokich temperaturach.
NF A49-213Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych i chromo-niklowych do zastosowań w wysokich temperaturach.
NF A49-213Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych i chromo-niklowych do zastosowań w wysokich temperaturach.
NF A49-213Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych i chromo-niklowych do zastosowań w wysokich temperaturach.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
NF A49-215Rury stalowe bezszwowe na wymienniki ciepła ze stali ferrytycznych stopowych i niestopowych.
NF A49-215Rury stalowe bezszwowe na wymienniki ciepła ze stali ferrytycznych stopowych i niestopowych.
NF A49-215Rury stalowe bezszwowe na wymienniki ciepła ze stali ferrytycznych stopowych i niestopowych.
NF A49-215Rury stalowe bezszwowe na wymienniki ciepła ze stali ferrytycznych stopowych i niestopowych.
NF A49-215Rury stalowe bezszwowe na wymienniki ciepła ze stali ferrytycznych stopowych i niestopowych.
NF A49-215Rury stalowe bezszwowe na wymienniki ciepła ze stali ferrytycznych stopowych i niestopowych.
NF A49-215Rury stalowe bezszwowe na wymienniki ciepła ze stali ferrytycznych stopowych i niestopowych.
NF A49-215Rury stalowe bezszwowe na wymienniki ciepła ze stali ferrytycznych stopowych i niestopowych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
NF A49-281Osprzęt do rur. Kształtki stalowe z rur do przyspawania, wyprodukowane z rur bezszwowych podwyższonej jakości. Wymiary. WTD.
NF A49-281Osprzęt do rur. Kształtki stalowe z rur do przyspawania, wyprodukowane z rur bezszwowych podwyższonej jakości. Wymiary. WTD.
NF A49-281Osprzęt do rur. Kształtki stalowe z rur do przyspawania, wyprodukowane z rur bezszwowych podwyższonej jakości. Wymiary. WTD.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
NF A49-310Rury bezszwowe precyzyjne do zastosowań mechanicznych.
NF A49-310Rury bezszwowe precyzyjne do zastosowań mechanicznych.
NF A49-310Rury bezszwowe precyzyjne do zastosowań mechanicznych.
NF A49-310Rury bezszwowe precyzyjne do zastosowań mechanicznych.
NF A49-310Rury bezszwowe precyzyjne do zastosowań mechanicznych.
NF A49-310Rury bezszwowe precyzyjne do zastosowań mechanicznych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
NF A49-311Rury bezszwowe stale do zastosowań mechanicznych.
NF A49-311Rury bezszwowe stale do zastosowań mechanicznych.
NF A49-311Rury bezszwowe stale do zastosowań mechanicznych.
NF A49-311Rury bezszwowe stale do zastosowań mechanicznych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
NF A49-312Rury stalowe bezszwowe o zwiększonej obrabialności mechanicznej na części konstrukcyjne.
NF A49-312Rury stalowe bezszwowe o zwiększonej obrabialności mechanicznej na części konstrukcyjne.
NF A49-312Rury stalowe bezszwowe o zwiększonej obrabialności mechanicznej na części konstrukcyjne.
NF A49-312Rury stalowe bezszwowe o zwiększonej obrabialności mechanicznej na części konstrukcyjne.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
NF A49-330Rury bezszwowe ciągnione na zimno do instalacji ciśnieniowych hydraulicznych i pneumatycznych.
NF A49-330Rury bezszwowe ciągnione na zimno do instalacji ciśnieniowych hydraulicznych i pneumatycznych.
NF A49-330Rury bezszwowe ciągnione na zimno do instalacji ciśnieniowych hydraulicznych i pneumatycznych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
NF A49-501Rury stalowe bezszwowe albo profile okrągłe spawane formowane na gorąco do celów konstrukcyjnych.
NF A49-501Rury stalowe bezszwowe albo profile okrągłe spawane formowane na gorąco do celów konstrukcyjnych.
NF A49-501Rury stalowe bezszwowe albo profile okrągłe spawane formowane na gorąco do celów konstrukcyjnych.
NF A49-501Rury stalowe bezszwowe albo profile okrągłe spawane formowane na gorąco do celów konstrukcyjnych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
PN - H74 245Rury stalowe bezszwowe walcowane albo ciągnione na zimno do zastosowań specjalnych.
PN - H74 245Rury stalowe bezszwowe walcowane albo ciągnione na zimno do zastosowań specjalnych.
PN - H74 245Rury stalowe bezszwowe walcowane albo ciągnione na zimno do zastosowań specjalnych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
PN - H74219 / 84018Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych.
PN - H74219 / 84018Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych.
PN - H74219 / 84018Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
PN - H74219 / 84019Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych.
PN - H74219 / 84019Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych.
PN - H74219 / 84019Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych.
PN - H74219 / 84019Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych.
PN - H74219 / 84019Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
PN - H74219 / 84023Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych. / Stale do zastosowań specjalnych. Stale na rury.
PN - H74219 / 84023Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych. / Stale do zastosowań specjalnych. Stale na rury.
PN - H74219 / 84023Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych. / Stale do zastosowań specjalnych. Stale na rury.
PN - H74219 / 84023Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych. / Stale do zastosowań specjalnych. Stale na rury.
PN - H74219 / 84023Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych. / Stale do zastosowań specjalnych. Stale na rury.
PN - H74219 / 84023Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych. / Stale do zastosowań specjalnych. Stale na rury.
PN - H74219 / 84023Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych. / Stale do zastosowań specjalnych. Stale na rury.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
PN - H74220 / 84023Rury bezszwowe ciągnione na zimno ogólnego przeznaczenia.
PN - H74220 / 84023Rury bezszwowe ciągnione na zimno ogólnego przeznaczenia.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
PN - H74240 / 84018Rury stalowe bezszwowe precyzyjne ciągnione na zimno.
PN - H74240 / 84018Rury stalowe bezszwowe precyzyjne ciągnione na zimno.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
PN - H74240 / 84019Rury stalowe bezszwowe precyzyjne ciągnione na zimno.
PN - H74240 / 84019Rury stalowe bezszwowe precyzyjne ciągnione na zimno.
PN - H74240 / 84019Rury stalowe bezszwowe precyzyjne ciągnione na zimno.
PN - H74240 / 84019Rury stalowe bezszwowe precyzyjne ciągnione na zimno.
PN - H74240 / 84019Rury stalowe bezszwowe precyzyjne ciągnione na zimno.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
PN - H74240 / 84023Rury stalowe bezszwowe precyzyjne ciągnione na zimno.
PN - H74240 / 84023Rury stalowe bezszwowe precyzyjne ciągnione na zimno.
PN - H74240 / 84023Rury stalowe bezszwowe precyzyjne ciągnione na zimno.
PN - H74240 / 84023Rury stalowe bezszwowe precyzyjne ciągnione na zimno.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
PN - H74252 / 84024Rury stalowe bezszwowe na kotły.
PN - H74252 / 84024Rury stalowe bezszwowe na kotły.
PN - H74252 / 84024Rury stalowe bezszwowe na kotły.
PN - H74252 / 84024Rury stalowe bezszwowe na kotły.
PN - H74252 / 84024Rury stalowe bezszwowe na kotły.
PN - H74252 / 84024Rury stalowe bezszwowe na kotły.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
PN ŽPŽP-05-04Łuki z rur. Warunki techniczno-dostawcze.
PN ŽPŽP-05-04Łuki z rur. Warunki techniczno-dostawcze.
PN ŽPŽP-05-04Łuki z rur. Warunki techniczno-dostawcze.
PN ŽPŽP-05-04Łuki z rur. Warunki techniczno-dostawcze.
PN ŽPŽP-05-04Łuki z rur. Warunki techniczno-dostawcze.
PN ŽPŽP-05-04Łuki z rur. Warunki techniczno-dostawcze.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
PN ŽPŽP-05-05Łuki z rur o właściwościach gwarantowanych do wysokich temperatur.
PN ŽPŽP-05-05Łuki z rur o właściwościach gwarantowanych do wysokich temperatur.
PN ŽPŽP-05-05Łuki z rur o właściwościach gwarantowanych do wysokich temperatur.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
STN13 2370Przejścia rurowe. WTD.
STN13 2370Przejścia rurowe. WTD.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
STN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
STN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
STN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
STN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
STN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
STN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
STN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
STN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
STN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
STN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
STN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
STN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
STN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
STN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
STN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
STN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
STN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
STN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
STN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
STN42 0165Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0250Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN42 0251Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.
STN42 0260Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
STNby customers specification

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
UNI5462Rury na kotły, armatury i instalacje rozprowadzające w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem.
UNI5462Rury na kotły, armatury i instalacje rozprowadzające w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem.
UNI5462Rury na kotły, armatury i instalacje rozprowadzające w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem.
UNI5462Rury na kotły, armatury i instalacje rozprowadzające w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem.
UNI5462Rury na kotły, armatury i instalacje rozprowadzające w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem.
UNI5462Rury na kotły, armatury i instalacje rozprowadzające w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
UNI5949Rury ze stali niestopowych i stopowych o właściwościach specyficznych do niskich temperatur.
UNI5949Rury ze stali niestopowych i stopowych o właściwościach specyficznych do niskich temperatur.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
UNI6363Rury stalowe spawane i bezszwowe do instalacji wodociągowych.
UNI6363Rury stalowe spawane i bezszwowe do instalacji wodociągowych.
UNI6363Rury stalowe spawane i bezszwowe do instalacji wodociągowych.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
UNI663Rury bezszwowe ze stali niestopowych - rury o gładkich końcach do użytku ogólnego.
UNI663Rury bezszwowe ze stali niestopowych - rury o gładkich końcach do użytku ogólnego.
UNI663Rury bezszwowe ze stali niestopowych - rury o gładkich końcach do użytku ogólnego.
UNI663Rury bezszwowe ze stali niestopowych - rury o gładkich końcach do użytku ogólnego.
UNI663Rury bezszwowe ze stali niestopowych - rury o gładkich końcach do użytku ogólnego.
UNI663Rury bezszwowe ze stali niestopowych - rury o gładkich końcach do użytku ogólnego.
UNI663Rury bezszwowe ze stali niestopowych - rury o gładkich końcach do użytku ogólnego.
UNI663Rury bezszwowe ze stali niestopowych - rury o gładkich końcach do użytku ogólnego.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
UNI7088Rury bezszwowe ze stali niestopowych - o gładkich końcach do wysokich temperatur.
UNI7088Rury bezszwowe ze stali niestopowych - o gładkich końcach do wysokich temperatur.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
UNI7287Rury bezszwowe ze stali niestopowych - o gładkich końcach do wysokich temperatur.
UNI7287Rury bezszwowe ze stali niestopowych - o gładkich końcach do wysokich temperatur.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
UNI7729Rury bezszwowe ze stali niestopowych - o gładkich końcach do zastosowań mechanicznych. Jakość, wymagania, przeprowadzanie prób.
UNI7729Rury bezszwowe ze stali niestopowych - o gładkich końcach do zastosowań mechanicznych. Jakość, wymagania, przeprowadzanie prób.
UNI7729Rury bezszwowe ze stali niestopowych - o gładkich końcach do zastosowań mechanicznych. Jakość, wymagania, przeprowadzanie prób.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
UNI7945Rury stalowe bezszwowe precyzyjne o gładkich końcach.
UNI7945Rury stalowe bezszwowe precyzyjne o gładkich końcach.
UNI7945Rury stalowe bezszwowe precyzyjne o gładkich końcach.
UNI7945Rury stalowe bezszwowe precyzyjne o gładkich końcach.
UNI7945Rury stalowe bezszwowe precyzyjne o gładkich końcach.
UNI7945Rury stalowe bezszwowe precyzyjne o gładkich końcach.
UNI7945Rury stalowe bezszwowe precyzyjne o gładkich końcach.
UNI7945Rury stalowe bezszwowe precyzyjne o gładkich końcach.
UNI7945Rury stalowe bezszwowe precyzyjne o gładkich końcach.
UNI7945Rury stalowe bezszwowe precyzyjne o gładkich końcach.

Norma WTD - opis Jakości stali
(patrz karta wyrobu)
Tabela wymiarów ()
UNI8863Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych do gwintowania w myśl normy UNI ISO 7/1.

Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika