BLOG – oceľové rúry Železiarne Podbrezová a.s.

Pomimo ogromu problemów, ubiegły rok zakończyliśmy z dodatnim wynikiem ekonomicznym

W porównaniu z rokiem poprzednim, rok 2023 był dla nas rokiem trudnym. W pierwszej jego połowie poziom realizacji zamówień był jeszcze wystarczający. Było to widoczne także w wyniku ekonomicznym.Druga połowa roku była dla nas trudniejsza. Przetestowaliśmy modele możliwie najwydajniejszej pracy w Stalowni i Walcowni Rur Bezszwowych. Było to spowodowane brakiem zamówień. Co więcej, nie mogę…

celý článok

Hutnictwo ma swoje cykle, podczas których lata lepsze przeplatają się ze słabszymi

Okres letni jest zwykle problematyczny z punktu widzenia przemieszczania wyrobów, ponieważ większość magazynów w Europie Południowej jest zamkniętych przez dłuższy okres. Nasi handlowcy musieli jednak wykazać wzmożoną aktywność już w czerwcu, kiedy to w pełni ujawnił się spadek konsumpcji, z czym wiązał się spadek sprzedaży naszych wyrobów. Jak minęło pierwsze półrocze w naszej firmie oraz…

celý článok

Stalowe serce Podbrezovej bije od trzydziestu lat

Rok 1993 był rokiem przełomowym dla Zakładów Hutniczych „Železiarne Podbrezová” – uruchomiono wtedy nowy elektryczny piec łukowy, dzięki któremu huta stała się samowystarczalna w produkcji stali na potrzeby walcowni rur bezszwowych. Elektryczny piec łukowy nazywany jest także sercem fabryki, który od tej chwili bije nieprzerwanie od trzech dekad. Jedna z największych akcji inwestycyjnych w historii…

celý článok

Znalezienie czasu na wizytę u partnera handlowego jest bardzo ważne

Zakłady Hutnicze Železiarne Podbrezová utrzymują bardzo dobre relacje ze swoimi partnerami biznesowymi, o czym świadczy fakt, że wielu przedstawicieli przyjeżdża do nas, aby zapoznać się z filozofią naszej firmy i zobaczyć przebieg naszego procesu produkcyjnego. Tak było właśnie w marcu, kiedy swoją wizytą zaszczycili nas delegaci włoskiej firmy I.S.A.C., zajmującej się produkcją metodą kucia na…

celý článok

The largest photovoltaic power plant in Slovakia will be built on the roofs of our production halls

The current energy crisis is one of the most discussed topics today. The rising energy prices, together with the absence of state aid, raise concerns about their impact on economy for the coming years. The search for alternative sources, which would reduce dependence on the external environment is a challenge facing the modern world in…

celý článok

Deklaracja dotycząca wpływu wyrobu na środowisko naturalne (EPD)

Železiarne Podbrezová Zakłady Hutnicze niedawno opublikowały pierwszą „Deklarację dotyczącą wpływu wyrobu na środowisko naturalne” (EPD). Wydany dokument szczegółowo opisuje konsekwencje wpływu procesu produkcji rur bezszwowych walcowanych na gorąco na środowisko naturalne. Rury bezszwowe znajdują zastosowanie w produkcji energii, transporcie cieczy palnych oraz do obróbki mechanicznej i budowy konstrukcji. Dokumentacja EPD jest narzędziem, które ocenia proces…

celý článok

Żelazo brykietowane na gorąco: przebiegają testy

Redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) jest jednym z priorytetów przemysłu stalowego na całym świecie. Jedną z najszybszych opcji dekarbonizacji jest przejście produkcji stali z konwencjonalnych konwertorów na elektryczne piece łukowe. Spowoduje to wzrost zapotrzebowania na złom i potencjalny niedobór tego cennego surowca. Železiarne Podbrezová (ZP) od wielu dziesięcioleci realizują swoją produkcję na cyklu stalowym opartym…

celý článok

Plan osiągnięcia Zera Netto do 2050 r.

Wiele krajów i firm deklaruje aktualnie zamiar lub zobowiązanie osiągnięcia neutralności klimatycznej na przestrzeni najbliższych dziesięcioleci. Świadomość zagrożeń wynikających z braku działań w zakresie zmian klimatycznych wspiera te wysiłki. Ponadto na rynku istnieje wyraźna tendencja do faworyzowania i ulepszania produktów i usług, które respektują zasady zrównoważonego rozwoju, nie tylko z ekonomicznego, ale przede wszystkim z…

celý článok

Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika