Rury do transportu oraz do celów wydobycia ropy i gazu


Bezszwowe rury stalowe do rozprowadzania mediów palnych znajdują zastosowanie głównie w rurociągach wysokociśnieniowych do transportu gazu, ropy i innych cieczy palnych w przemyśle wydobywczym, chemicznym i energetycznym. Rury produkowane są ze stali węglowych i stopowych.

Rury do transportu oleju produkowane są metodą walcowania na gorąco. Półwyrobami wejściowymi są bloki odlewane metodą odlewania ciągłego. Rury do transportu oleju stosowane są w przemyśle wydobywczym ropy i gazu ziemnego.

Rury do transportu oraz do celów wydobycia ropy i gazu


Wymiary rur

do transportu mediów palnych

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (D)10,3 – 114,3 mm
(0,405 – 4,5 inch)
GRUBOŚĆ ŚCIANY (t)1,7 – 13,5 mm
(0,068 – 0,531 inch)
NORMY EUROPEJSKIEDIN 2448,
EN ISO 3183,
ISO 4200
NORMY AMERYKAŃSKIEAPI 5L,
ASME B 36.10M

do transportu oleju

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (D)26,67 – 114,3 mm
(1,05 – 4,5 inch)
GRUBOŚĆ ŚCIANY (t)2,87 – 9,65 mm
(0,113 – 0,38 inch)
NORMY AMERYKAŃSKIEAPI 5CT
Rozmerová norma Wymiary (D x t) Tabela wymiarów
DIN244810.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
UNI708810.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
UNI728710.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
APIAPI 5L (EN 10220)10.3 x 1.7 – 114.3 x 13.49 mm [0.405 x 0.068 – 4.500 x 0.531 in] [1/8 – 4 1/2 NSD]
EN ISOISO 3183 (EN 10220)10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
Rozmerová norma Wymiary (D x t) Tabela wymiarów
APIAPI 5CT26.7 x 2.87 – 114.3 x 8.56 mm [1.050 x 0.113 – 4.500 x 0.337 in]

Stale na rury do transportu oraz do celów wydobycia ropy i gazu

Stale na rury olejowe

API 5CTH40, J55, K55 i N80.

Stale produkowane są w elektrycznym piecu łukowym w stanie całkowitego uspokojenia. Rury dostarczane są zgodnie z wymaganiami PSL 1. Klasy PSL 2 i PSL 3 (Załącznik H normy API CT) po uzgodnieniu.

Stale na instalacje rurociągowe

EN ISO 3183PSL1L210, L245, L290, L320, L360, L390, L415 i L450.
PSL2L360NE albo X52NE, L415NE albo X60NE.
API 5LPSL1A, B, X42, X46, X52, X56, X60 i X65.

Norma WTD Jakości stali (patrz karta wyrobu)
APIAPI 5L – PSL1
APIAPI 5L – PSL1
APIAPI 5L – PSL1
APIAPI 5L – PSL1
APIAPI 5L – PSL1
APIAPI 5L – PSL1
APIAPI 5L – PSL1
APIAPI 5L – PSL1
UNI7287
EN ISO3183 – PSL2
EN ISO3183 – PSL1
EN ISO3183 – PSL1
EN ISO3183 – PSL1
EN ISO3183 – PSL1
EN ISO3183 – PSL1
EN ISO3183 – PSL1
EN ISO3183 – PSL1
EN ISO3183 – PSL2
EN ISO3183 – PSL2
EN ISO3183 – PSL2
DIN2470-2/17172
DIN2470-1/1629
DIN2470-2/17172
DIN2470-2/17172
UNI7088
DIN2470-2/17172
EN ISO3183 – PSL1
UNI7088
DIN2470-2/17172
DIN2470-2/17172
Norma WTD Jakości stali (patrz karta wyrobu)
APIAPI 5CT
APIAPI 5CT
APIAPI 5CT
APIAPI 5CT

Długości rur olejowych


Wartości dla Tubing – rury do przepompowywania:

Grupa 1:6,10–7,32 m (20–24 ft)
Grupa 2:8,53–9,75 m (28–32 ft)
Grupa 3:11,58–12,80 m (38–42 ft)

Wartości dla Casing – dyle:

Grupa 1:4,88–7,62 m (16–25 ft)
Grupa 2:7,62–10,36 m (25–34 ft)
Grupa 3:10,36–14,64 m (34–48 ft)

Końce rur olejowych i rurociągowych

Zakonczenia-rur-prostopadle-do-osi-podluznej-rury-i-bez-wiorow
Zakończenia rur prostopadle do osi podłużnej rury i bez wiórów.

Końce rur są gładkie, bez śladów po spęczaniu, gwintów i króćców.

Rury olejowe

Stępienie krawędzi można stosować dla:

Stępienie krawędzi
  • Rur o średnicy, D: 26,7 – 114,3 mm
  • Grubości ściany, t: 3,2 – 12,5 mm
  • Długości, L: 4 – 13 m
  • Kąta ścięcia, alfa: 30°+5°, 37,5°±2,5°
  • Szerokości ścięcia, c: 1,6 ± 0,8 mm

Długości rur rurociągowych


EN ISO 3183 i API Spec 5L [m]:

nominalnaminimalnaśredniamaksymalna
6 – SRL2.745.336.86
94.118.0010.29
12 – DRL4.2710.6713.72
155.3313.3516.76

EN ISO 3183 i API Spec 5L [ft]:

nominalnaminimalnaśredniamaksymalna
20.0 – SRL9.017.522.5
30.013.526.233.8
40.0 – DRL14.035.045.0
50.017.543.855.0

Rury ze stępionymi krawędziami zakończeń albo zakończeniem przystosowanym do spawania.
Rury ze stępionymi krawędziami zakończeń albo zakończeniem przystosowanym do spawania.

Rury rurociągowe

Od średnicy 60,3 mm ze skosem według norm:

DIN, ENa = 40° – 60°, c = do 2 mm
ASMEa = 75° ± 5°, c = 1,6 ± 0,8 mm

Pakowanie rur

(a) rury związane taśmą stalową,
(b) wiązki rur zapakowane w folię albo jutę,
(c) wiązki rur zapakowane do drewnianych skrzyń.

Pakiety rur o przekroju okrągłym albo sześciokątnym o masie 300 – 3 000 kg.

Po uzgodnieniu ochrona powierzchni rur może polegać na podłożeniu papierem albo na zawinięciu zakończenia wiązki folią PCV.

Pakowanie typu STANDARD - wiązka ściągnięta taśmą stalową
Pakowanie typu STANDARD – wiązka ściągnięta taśmą stalową
Pakowanie typu STANDARD - wiązka ściągnięta taśmą stalową, pod która podłożono papier pakunkowy
Pakowanie typu STANDARD – wiązka ściągnięta taśmą stalową, pod która podłożono papier pakunkowy
Pakowanie typu STANDARD + (PLUS) - zapakowanie za pomocą taśm i do folii polietylenowej
Pakowanie typu STANDARD + (PLUS) – zapakowanie za pomocą taśm i do folii polietylenowej
Pakowanie typu PREMIUM A - zapakowanie do skrzyni drewnianej
Pakowanie typu PREMIUM A – zapakowanie do skrzyni drewnianej
Pakowanie typu PREMIUM B - zapakowanie do skrzyni drewnianej + zapakowanie wiązki rur do folii
Pakowanie typu PREMIUM B – zapakowanie do skrzyni drewnianej + zapakowanie wiązki rur do folii
Pakowanie typu PREMIUM C - zapakowanie do opakowania z tworzywa sztucznego lub folii
Pakowanie typu PREMIUM C – zapakowanie do opakowania z tworzywa sztucznego lub folii
Pakowanie typu PREMIUM D - zapakowanie do folii + odessanie powietrza
Pakowanie typu PREMIUM D – zapakowanie do folii + odessanie powietrza

Próby rur olejowych

Rury podlegają próbom według wymogów ustanowień API 5CT, ewentualnie można przy zamawianiu uzgodnić dalsze próby.

Tolerancje wymiarów rur olejowych

D < 4 1/2 inch = ±0,79 mm (±0,031 inch)
D ≥ 4 1/2 inch = –0,5 % +1,0 % D
T = –12,5 % (+ ograniczenia limitowane masą)
masa (1 rura) = –3,5 % +6,5 %

Oznakowanie rur

(a) oznakowanie kolorowymi taśmami na rurach (albo pakietach rur),
(b) znakowania powłoką koloru białego albo czarnego za pomocą systemu InkJet,
(c) poprzez wgniatanie (dostępne dla D > 22 mm i t > 2,3 mm).

Pakiety rur są oznakowane jedną lub kilkoma tabliczkami z wymaganymi danymi.

Oznaczenie za pomocą tabliczki
Oznaczenie za pomocą tabliczki
Oznakowanie poprzez wybicie danych
Oznakowanie poprzez wybicie danych
Oznakowanie poprzez naniesienie danych na powierzchnię
Oznakowanie poprzez naniesienie danych na powierzchnię
Znakowanie laserowe
Znakowanie laserowe

Próby rur rurociągowych

Rury podlegają próbom według wymogów stosownych norm. W każdym razie wykonywana jest próba szczelności.

Rury spełniają wymagania ustanowień NACE MR 0175 dotyczących wytrzymałości w środowisku kwaśnym (SSC – Sulfide Stress Cracking).

Przy zamawianiu rur można uzgodnić wartość ekwiwalentu węgla (CEV).

rur do transportu oleju

API 5CT
EN 102043.1
DIN 500493.1.B

rur do instalacji rurociągowych

API 5L
EN 102043.1, 3.2


rur do transportu oleju

Rury mają być wizualnie prostoliniowe.

rur do instalacji rurociągowych

Rury mają być wizualnie prostoliniowe. Maksymalna wartość odchyłki wynosi 0,2 % długości rury.

rur olejowych

Rury walcowane na gorąco nie są następnie poddane obróbce cieplnej. Powierzchnia rur odpowiada sposobowi produkcji.

Wyżarzanie normalizujące (N) wykonuje się po uzgodnieniu.

rur rurociągowych

Rury dostarczane są po walcowaniu na gorąco. Jedynie rury o od DN 6 do DN 10 lub o innych wymiarach dostarczane są po uzgodnieniu jako ciągnione na zimno i po formowaniu na drodze obróbki cieplnej.

Powierzchnia rur odpowiada sposobowi produkcji.

Ochrona powierzchni rur

Rury dostarczane są bez ochrony tymczasowej przed korozją.
Po uzgodnieniu można dostarczać rury o uzgodnionej ochronie antykorozyjnej.
Końce rur mogą być zamknięte zatyczkami z tworzywa sztucznego.Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika