Reduktory do przyspawania


Kształtki do przyspawania – reduktory (nazywane też reduktorami rurowymi lub przepustami rurowymi) produkowane są metodą tłoczenia. Półwyrobem wejściowym do ich produkcji są rury stalowe bezszwowe walcowane.

Kształtki do przyspawania – reduktory wchodzą głównie w skład sieci rozprowadzeń w budownictwie, konstrukcjach energetycznych i w przemyśle wydobywczym.

Reduktory do przyspawania

Wymiary reduktorów do przyspawania

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (D)26,9 – 114,3 mm
(NPS 3/4 – 4)
GRUBOŚĆ ŚCIANY (t)2,3 – 3,6 mm
Wymiary reduktorów do przyspawania podano w tabeli wymiarów.
Wymiary reduktorów do przyspawania
Rozmerová norma Wymiary (D x t) Tabela wymiarów
EN10253-126.9 x 2.3 – 114.3 x 3.60 mm [20 – 100 DN] [3/4 – 4 NPS]
ČSN13 220026.9 x 2.3 – 114.3 x 3.60 mm [20 – 100 DN] [3/4 – 4 NPS]
ČSN13 238526.9 x 2.3 – 114.3 x 3.60 mm [20 – 100 DN] [3/4 – 4 NPS]
DIN2616-226.9 x 2.3 – 114.3 x 3.60 mm [20 – 100 DN] [3/4 – 4 NPS]

Stale na reduktory do przyspawania

Reduktory do przyspawania produkowane są ze stali węglowych i niskostopowych.

Norma WTD Jakości stali (patrz karta wyrobu)
ČSN13 2370
DIN2609 (F,G)
ČSN13 2370
STN13 2370
DIN2609 (A)
STN13 2370
EN10256-1

Przeprowadzanie prób reduktorów do przyspawania

Rury wejściowe i reduktory finalne poddawane są próbom zgodnie z wymaganiami stosownych norm.

Obróbka zakończeń reduktorów do przyspawania

Po uzgodnieniu można dostarczyć reduktory (przepusty) o grubości ściany powyżej 3 mm z przygotowaniem do spawania wg normy DIN 2559.

Pakowanie reduktorów do przyspawania

Reduktory pakowane są:
(a) w pudła kartonowe albo
(b) na palety metalowe.

Pakowanie w pudła kartonowe
Pakowanie w pudła kartonowe
Pakowanie na paletach
Pakowanie na paletach
Pakowanie na paletach metalowych
Pakowanie na paletach metalowych
Pakowanie w pudło kartonowe
Pakowanie w pudło kartonowe

Oznakowanie reduktorów do przyspawania

Reduktory oznaczane są zgodnie z wymaganiami norm albo po uzgodnieniu.
Oznaczanie polega zazwyczaj na odciśnięciu uzgodnionych wartości parametrów.

Oznakowanie poprzez wybicie danych - Reduktory do przyspawania
Oznakowanie poprzez wybicie danych – Reduktory do przyspawania
Oznakowanie poprzez wybicie danych
Oznakowanie poprzez wybicie danych

Atesty wystawiane są zgodne z normami:

DIN 50 049
albo EN 10 204.


Wartości tolerancji wymiarów reduktorów do przyspawania

Wartości tolerancji wymiarów spełniają wymagania stosownych norm.

Rury wejściowe stosowane do produkcji reduktorów poddawane są obróbce cieplnej.

Reduktory dostarczane są z powierzchnią wewnętrzną i zewnętrzną nieobrobioną, niezakonserwowaną, bez ochrony albo z powierzchnią obrobioną piaskowaniem.

Po uzgodnieniu powierzchnię zewnętrzną można poddać piaskowaniu.Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika