Certyfikacja wyrobów dla potrzeb budownictwa

Przez okres 20 lat obowiązywała Dyrektywa Rady 89/106/EWG, została zmieniona i przetransformowana na nowy przepis po uwzględnieniu okoliczności (i doświadczeń) państw członkowskich, stosownych europejskich organów normalizacyjnych i samej Komisji Europejskiej.

Dnia 4 kwietnia 2011 r. przyjęto Rozporządzenie (WE) nr 305/2011 ustalające jednolite warunki handlu z wyrobami budowlanymi. Rozporządzenie to dotyczy wyrobów budowlanych (w skrócie CPR) – i opublikowane je w Monitorze Urzędowym Unii Europejskiej.

Rury stalowe wyprodukowane zgodnie z normami EN 10 210, EN 10 219, EN 10 224, EN 10 255 są wyrobami budowlanymi (wyrobami konstrukcyjnymi) i dlatego objęte są tym Rozporządzeniem. Dla tych wyrobów Železiarne Podbrezová a.s. wydają „Deklarację właściwości”.

TÜV NORD - CE EN 10210

TÜV NORD – CE EN 10210

EN 10210-1:2006
Directive 305/2011/EEC

numer: 0045 CPR 0915

Wydany: 03/18/2020
Obowiązuje do: 02/28/2025

Declaration of Performance acc. to EN 10 210

Declaration of Performance acc. to EN 10 210

Rozporządzenie UE w sprawie wyrobów do budownictwa (305/2011)


Wydany: 02/6/2024
Obowiązuje do:

Declaration of Performance acc. to EN 10 224

Declaration of Performance acc. to EN 10 224

Rozporządzenie UE w sprawie wyrobów do budownictwa (305/2011)


Wydany: 02/20/2024
Obowiązuje do:

Declaration of Performance acc. to EN 10 255

Declaration of Performance acc. to EN 10 255

Rozporządzenie UE w sprawie wyrobów do budownictwa (305/2011)


Wydany: 02/20/2024
Obowiązuje do:

Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika