Warunki techniczno-dostawcze (TDP) rur

Całość wymagań dotyczących rur zgrupowano w normach TDP. Warunki ogólne TDP w odniesieniu do stali i wyrobów ze stali podano w normie EN 10021. Symbole i definicja pojęć zawarto w normie EN 10266. Warunki ogólne TDP są też ujęte w normie ISO 404. Poniżej prezentujemy zestawienie warunków techniczno-dostawczych zgodnie z którymi produkowane są rury w Železiarne Podbrezová a.s.


European Standards (EN)

EN 10084

Stale cementowe. TDP.

EN 10224

Rury stalowe i armatura do transportu płynów zawierających wodę, wraz z wodą pitną.

EN 10255

Rury ze stali niestopowych do gwintowania.

EN 10083-2

Stale do uszlachetniania. Dział 2 - Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych

EN 10208-1

Rury stalowe do instalacji rurociągowych do cieczy palnych. Dział 1 - Rury spełniające wymagania klasy A.

EN 10208-2

Rury stalowe do instalacji cieczy palnych. Dział 2 - Rury klasy B.

EN 10210-1

Profile okrągłe konstrukcyjne ze stali niestopowych i drobnoziarnistych formowane na gorąco.

EN 10216-1

Rury stalowe bezszwowe do urządzeń ciśnieniowych. Stale niestopowe o właściwościach specyficznych w temperaturze otoczenia.

EN 10216-2

Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 - Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur

EN 10216-3

Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 3 - Rury ze stali drobnoziarnistych stopowych i niestopowych.

EN 10216-4

Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 4 - Rury ze stali niestopowych i stopowych o właściwościach specyficznych do niskich temperatur.

EN 10217-1

Rury stalowe spawane do instalacji pod ciśnieniem. Dział 1 - Rury ze stali niestopowych o właściwościach gwarantowanych do temperatury otoczenia.

EN 10217-3

Rury stalowe spawane do instalacji pod ciśnieniem. Dział 3 - Rury ze stali drobnoziarnistych stopowych i niestopowych.

EN 10217-5

Rury stalowe spawane do instalacji pod ciśnieniem.

EN 10217-6

Rury stalowe spawane do instalacji pod ciśnieniem. Dział 6 - Rury spawane pod topnikiem ze stali niestopowych o właściwościach gwarantowanych do temperatur niskich.

EN 10219-1

Profile wydrążone spawane ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych formowane na zimno. Dział 1 - Warunki techniczno – dostawcze.

EN 10253-1

Kształtki z rur do przyspawania. Dział 1 - Stale niestopowe do użytku ogólnego, bez wymagań specjalnych na badania.

EN 10253-2

Kształtki z rur do przyspawania. Dział 2 - Stale stopowe i niestopowe o wymaganiach specjalnych na badania.

EN 10256-1

Kształtki z rur do przyspawania. 1 - Stale niestopowe do użytku ogólnego i bez wymagań specjalnych na badania.

EN 10294-1

Rury stalowe do obróbki śrutowaniem. Dział 1 - Stale niestopowe i stopowe.

EN 10296-1

Rury stalowe spawane do zastosowań mechanicznych i ogólnych maszynowych. Dział 1 - Rury ze stali niestopowych i stopowych.

EN 10297-1

Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb konstrukcyjnych i ogólnego użytku. Dział 1 - Rury stale niestopowe i stopowe.

EN 10305-1

Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno.

EN 10305-4

Rury stalowe precyzyjne. Dzieł 4 - Rury bezszwowe ciągnione na zimno do instalacji ciśnieniowych hydraulicznych i pneumatycznych.


American Petroleum Institute (API)

API 5CT

Wyszczególnienie dla rur typu casing i tubing.

API 5L

Specyfikacja instalacji rurociągowych


American Society of Mechanical Engineers (ASME)

ASME A420/A 960

Kształtki z rur ze stali węglowej formowanej i stale stopowe do niskich temperatur.

ASME SA333/SA999

Rury stalowe bezszwowe i spawane do niskich temperatur. / Wymagania ogólne dla rur (Pipe) ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.

ASME SA334/SA1016

Rury stalowe bezszwowe i spawane ze stali węglowych i stopowych do niskich temperatur. /Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenicznych i antykorozyjnych.

ASME SA53/SA530

/ Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.


American Society for Testing and Materials (ASTM)

ASTM A106/A530

Rury stalowe bezszwowe ze stali węglowych do wysokich temperatur. / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.

ASTM A161/A450

Rury bezszwowe ze stali niskowęglowej i stali węglowo-molibdenowej do instalacji rafineryjnych. / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych, ferrytycznych a austenicznych.

ASTM A179/A450

Rury bezszwowe ciągnione na zimno ze stali niskowęglowych na wymienniki ciepła i zbiorniki kondensatu.

ASTM A192/A450

Rury bezszwowe na kotły ze stali węglowych do urządzeń wysokociśnieniowych.

ASTM A199/A450

Rury bezszwowe ciągnione na zimno ze stali średniowęglowych na wymienniki ciepła i zbiorniki kondensatu. / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych, ferrytycznych a austenicznych.

ASTM A209/A1016

Rury bezszwowe ze stali węglowo-molibdenowych i stopowych na kotły i przegrzewacze. /Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenicznych i antykorozyjnych.

ASTM A210/A450

Rury bezszwowe ze stali średniowęglowych na kotły i przegrzewacze. / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych, ferrytycznych a austenicznych.

ASTM A213/A1016

Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych i austenicznych stopowych na kotły, przegrzewacze i wymienniki. /Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenicznych i antykorozyjnych.

ASTM A234/A 960

Kształtki z rur ze stali węglowej formowanej i stale stopowe do średnich i wysokich temperatur.

ASTM A333/A999

Rury stalowe bezszwowe i spawane do niskich temperatur. / Wymagania ogólne dla rur (Pipe) ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.

ASTM A334/A1016

Rury stalowe bezszwowe i spawane ze stali węglowych i stopowych do niskich temperatur. /Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenicznych i antykorozyjnych.

ASTM A335/A530

Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych stopowych do stosowania w wysokich temperaturach. / Wymagania ogólne dla rur (Pipe) ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.

ASTM A335/A999

Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych stopowych do zastosowań wysokotemperaturowych.

ASTM A519

Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechniacznych.

ASTM A524/A530

Rury bezszwowe ze stali węglowych do temperatury otoczenia i temperatur niskich (Pipe). / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.

ASTM A53/A530

/ Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.

ASTM A556/A450

Rury bezszwowe ze stali weglowych do instalacji zasilania. / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych, ferrytycznych a austenicznych.

ASTM A671/A530

Rury stalowe bezszwowe i spawane.

ASTM A672/A530

Rury stalowe bezszwowe i spawane.

ASTM A795

Rury czarne i ocynkowane ogniowo (galwanizowane) bezszwowe i spawane do zastosowań przeciwpożarowych.

ASTM A822/A450

Rury bezszwowe wyżarzane na zimno ze stali węglowych na systemy hydrauliczne.Gosudarstvennyi Standard (GOST)

GOST 1060 / 1050

Półwyroby ze stali węglowych o specjalnej obróbce powierzchni. / Rury stalowe ciągnione na zimno do budowy łodzi.

GOST 12132 / 1050

Rury spawane i bezszwowe dla potrzeb przemysłu samochodowego i do produkcji rowerów.

GOST 12132 / 19281

Rury spawane i bezszwowe dla potrzeb przemysłu samochodowego i do produkcji rowerów.

GOST 20295 / 1050

Rury stalowe spawane do rozprowadzania gazu i ropy.

GOST 21729 / 1050

Rury stalowe konstrukcyjne formowane na zimno i na gorąco ze stali węglowych i stopowych.

GOST 21729 / 4543

Rury stalowe konstrukcyjne formowane na zimno i na gorąco ze stali węglowych i stopowych.

GOST 3262 / 1050

Rury stalowe do zastosowań w wodociągach i gazociągach.

GOST 550 / 1050

Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb przemysłu naftowego i petrochemicznego.

GOST 550 / 4543

Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb przemysłu naftowego i petrochemicznego. / Stale stopowe konstrukcyjne.

GOST 8731 / 1050

Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno i na gorąco.

GOST 8731 / 19281

Rury stalowe bezszwowe formowane na gorąco.

GOST 8733 / 1050

Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno.

GOST 8733 / 19281

Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno i na gorąco. Warunki techniczno – dostawcze.

GOST 8733 / 4543

Rury stalowe formowane na zimno i na gorąco. TDP.

GOST TU 14-3-190 / 1050

Rury stalowe bezszwowe ciągnione na zimno.

GOST TU 14-3-460 / 20072

Rury stalowe bezszwowe na kotły parowe i instalacje rurociągowe.

GOST TU 14-3-460 / 4543

Rury stalowe bezszwowe na kotły parowe i instalacje rurociągowe.


Japanese Industrial Standards (JIS)

JIS G3445

Rury ze stali węglowej na części maszyn.

JIS G3454

Rury ze stali węglowych do zastosowań w instalacjach pod ciśnieniem.

JIS G3455

Rury ze stali węglowych do zastosowań w instalacjach wysokociśnieniowych.

JIS G3456

Rury ze stali węglowych do zastosowań w wysokich temperaturach.

JIS G3458

Rury ze stali stopowych.

JIS G3461

Rury ze stali węglowych na kotły i wymienniki ciepła.

JIS G3462

Rury ze stali stopowych na kotły i wymienniki ciepła.

JIS JOHS-102

Rury precyzyjne ze stali węglowych do instalacji hydraulicznych.British Standards (BS)

BS 1387

Rury gwintowane i króćcowe wraz z wyposażeniem do rur oraz rury stalowe o gładkich końcach do spawania lub gwintowania wg normy BS 21.

BS 3601

Rury ciśnieniowe ze stali niestopowej o właściwościach gwarantowanych w temperaturze otoczenia.

BS 3603

Rury do urządzeń ciśnieniowych ze stali węglowych i stopowych o właściwościach specyficznych w niskich temperaturach.

BS 3606

Rury stalowe na wymienniki ciepła.

BS 7416

Rury stalowe niskowęglowe ciągnione na zimno do stosowania w systemach ciśnieniowych hydraulicznych.

BS 1965-1

Kształtki z rur stalowych do przyspawania do urządzeń ciśnieniowych. Stal węglowe

BS 3059-1

Rury na kotły i przegrzewacze. Wyszczególnienie rur stalowych węglowych o mniejszej wytrzymałości i o właściwościach niegwarantowanych w podwyższonych temperaturach.

BS 3059-2

Rury na kotły i przegrzewacze. Wyszczególnienie stali węglowych, stopowych i austenicznych o właściwościach specyficznych w podwyższonych temperaturach.

BS 3602-1

Rury do urządzeń ciśnieniowych ze stali węglowych i węglowo-manganowych o właściwościach specyficznych w wysokich temperaturach.

BS 3602-2

Wyszczególnienie rur stalowych do urządzeń ciśnieniowych: stale węglowe i węglowo-manganowe o właściwościach specyficznych w wysokich temperaturach. Dział 2: Rury spawane łukiem.

BS 3604-1

Rury do urządzeń ciśnieniowych ze stali ferrytycznych o właściwościach specyficznych w wyższych temperaturach. 1 - Wyszczególnienie rur bezszwowych i spawanych elektrycznie oporowo.

BS 6323-1,3,4,7

Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.


Czeskie normy techniczne

ČSN 132 370

Przejścia rurowe. TDP.

ČSN 420 165

Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.

ČSN 420 250

Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.

ČSN 420 251

Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.

ČSN 420 260

Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.


Deutsches Institut für Normung (DIN)

DIN 1615

Rury okrągłe spawane ze stali niestopowych bez wymagań specjalnych.

DIN 1626

Rury okrągłe spawane ze stali niestopowych z wymaganiami specjalnymi.

DIN 1628

Rury okrągłe spawane ze stali niestopowych z nadzwyczajnymi wymaganiami specjalnymi.

DIN 1629

Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z wymaganiami specjalnymi.

DIN 1630

Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z nadzwyczajnymi wymaganiami specjalnymi.

DIN 2391

Precyzyjne rury stalowe bezszwowe z dokładnością specjalną.

DIN 2440

Rury stalowe gwintowane, typoszereg średnio-ciężki.

DIN 2441

Rury stalowe gwintowane, typoszereg ciężki.

DIN 2470

Instalacje rurociągowe stalowe gazowe o ciśnieniu eksploatacyjnym do 16 bar.

DIN 2609

Łuki z rur. 1 - O ograniczonym stopniu wykorzystania. 2 - O całkowitym stopniu wykorzystania.

DIN 2609

Kształtki z rur do przyspawania.

DIN 17100

Precyzyjne rury stalowe bezszwowe z dokładnością specjalną.

DIN 17120

Rury spawane okrągłe ze stali ogólnych konstrukcyjnych.

DIN 17121

Rury bezszwowe okrągłe ze stali ogólnych konstrukcyjnych.

DIN 17124

Rury bezszwowe okrągłe ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych na konstrukcje stalowe.

DIN 17155

Blachy i taśmy stalowe ze stali o właściwościach specjalnych w temperaturach podwyższonych.

DIN 17172

Rury stalowe do transportu cieczy i gazów palnych.

DIN 17173

Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym do niskich temperatur.

DIN 17174

Rury spawane okrągłe ze stali głębokotłocznych.

DIN 17175

Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.

DIN 17178

Rury okrągłe spawane ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych ze specjalnymi wymaganiami.

DIN 17179

Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.

DIN 17200

Stale do uszlachetniania.

DIN 17204

Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym do uszlachetniania.

DIN 17210

Stale cementowe.

DIN 17230

Stale na łożyska kulkowe i wałeczkowe. Warunki techniczno – dostawcze.

DIN 1630 / 2445-2

Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z nadzwyczajnymi wymaganiami specjalnymi. / Precyzyjne rury stalowe bezszwowe do obciążeń maksymalnych.

DIN 2391-2C / 2445-2

Precyzyjne rury stalowe bezszwowe z dokładnością specjalną. / Precyzyjne rury stalowe bezszwowe do obciążeń maksymalnych.

DIN 2609 (F,G)

Łuki z rur do przyspawania. TDP.


Association francaise de normalisation (NF A)

NF A 49-112

Rury bezszwowe walcowane na gorąco o gładkich końcach i o gwarantowanych właściwościach w temperaturze otoczenia.

NF A 49-115

Rury stalowe bezszwowe gwintowane, walcowane na gorąco.

NF A 49-186

Osprzęt do rur. Kształtki stalowe z rur do przyspawania, wyprodukowane z rur bezszwowych do użytku ogólnego. Wymiary. TDP.

NF A 49-210

Rury bezszwowe ciągnione na zimno do transportu cieczy.

NF A 49-211

Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych o gładkich końcach do transportu cieczy w podwyższonych temperaturach.

NF A 49-213

Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych i chromo-niklowych do zastosowań w wysokich temperaturach.

NF A 49-215

Rury stalowe bezszwowe na wymienniki ciepła ze stali ferrytycznych stopowych i niestopowych.

NF A 49-281

Osprzęt do rur. Kształtki stalowe z rur do przyspawania, wyprodukowane z rur bezszwowych podwyższonej jakości. Wymiary. TDP.

NF A 49-310

Rury bezszwowe precyzyjne do zastosowań mechanicznych.

NF A 49-311

Rury bezszwowe stale do zastosowań mechanicznych.

NF A 49-312

Rury stalowe bezszwowe o zwiększonej obrabialności mechanicznej na części konstrukcyjne.

NF A 49-330

Rury bezszwowe ciągnione na zimno do instalacji ciśnieniowych hydraulicznych i pneumatycznych.

NF A 49-501

Rury stalowe bezszwowe albo profile okrągłe spawane formowane na gorąco do celów konstrukcyjnych.


Polski Komitet Normalizacyjny - Polska Norma (PN)

PN - H 74 219 / 84018

Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych. Stale niskostopowe.

PN - H 74 219 / 84019

Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych. Stal konstrukcyjna wyższej jakości.

PN - H 74 219 / 84023

Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych. / Stale do zastosowań specjalnych. Stale na rury.

PN - H 74 220 / 84023

Rury bezszwowe ciągnione na zimno ogólnego przeznaczenia.

PN - H 74 240 / 84018

Rury stalowe bezszwowe precyzyjne ciągnione na zimno. Stale niskostopowe.

PN - H 74 240 / 84019

Rury stalowe bezszwowe precyzyjne ciągnione na zimno. Stal konstrukcyjna wyższej jakości.

PN - H 74 240 / 84023

Rury stalowe bezszwowe precyzyjne ciągnione na zimno. Stale niskowęglowe.

PN - H 74 252 / 84024

Rury stalowe bezszwowe na kotły.

PN - H 74 245

Rury stalowe bezszwowe walcowane albo ciągnione na zimno do zastosowań specjalnych.


Normy zakładowe Huty Železiarne Podbrezová (PN ŽP)

PN ŽP-42 0154

Rury stalowe spawane podłużnie. TDP.

PN ŽP-05-04

Łuki z rur. Warunki Techniczno – Dostawcze.

PN ŽP-05-05

Łuki z rur o właściwościach gwarantowanych do wysokich temperatur.


Slovenský Ústav Technickej Normalizácie [Słowacki Instytut Normalizacji Technicznej- Normy techniczne (STN)

STN 132 370

Przejścia rurowe. TDP.

STN 420 165

Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.

STN 420 250

Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.

STN 420 251

Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.

STN 420 260

Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.


Ente Nazionale Italiano de Unificazione (UNI)

UNI 663

Rury bezszwowe ze stali niestopowych - rury o gładkich końcach do użytku ogólnego.

UNI 5462

Rury na kotły, armatury i instalacje rozprowadzające w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem.

UNI 5949

Rury ze stali niestopowych i stopowych o właściwościach specyficznych do niskich temperatur.

UNI 6363

Rury stalowe spawane i bezszwowe do instalacji wodociągowych.

UNI 7088

Rury bezszwowe ze stali niestopowych - o gładkich końcach do wysokich temperatur.

UNI 7287

Rury bezszwowe o gładkich końcach ze stali niestopowych.

UNI 7729

Rury bezszwowe ze stali niestopowych - o gładkich końcach do zastosowań mechanicznych. Jakość, wymagania, przeprowadzanie prób.

UNI 7945

Rury stalowe bezszwowe precyzyjne o gładkich końcach.

UNI 8863

Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych do gwintowania w myśl normy UNI ISO 7/1.

BLOKI ODLEWANE W SPOSÓB CIĄGŁYRury stalowe-produkcjaRury stalowe ocynkowane galwanicznie o powierzchniach specjalnych - rury bezszwowe