Warunki techniczno-dostawcze (WTD) rur

Całość wymagań dotyczących rur zgrupowano w normach WTD. Warunki ogólne WTD w odniesieniu do stali i wyrobów ze stali podano w normie EN 10021. Symbole i definicja pojęć zawarto w normie EN 10266. Warunki ogólne WTD są też ujęte w normie ISO 404. Poniżej prezentujemy zestawienie warunków techniczno-dostawczych zgodnie z którymi produkowane są rury w Železiarne Podbrezová a.s.

Polski Komitet Normalizacyjny – Polska Norma (PN)

PN – H 74 219 / 84018
Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych. Stale niskostopowe.
PN – H 74 219 / 84019
Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych. Stal konstrukcyjna wyższej jakości.
PN – H 74 219 / 84023
Rury stalowe bezszwowe walcowane na gorąco do instalacji rurociągowych i zastosowań konstrukcyjnych. / Stale do zastosowań specjalnych. Stale na rury.
PN – H 74 220 / 84023
Rury bezszwowe ciągnione na zimno ogólnego przeznaczenia.
PN – H 74 240 / 84018
Rury stalowe bezszwowe precyzyjne ciągnione na zimno. Stale niskostopowe.
PN – H 74 240 / 84019
Rury stalowe bezszwowe precyzyjne ciągnione na zimno. Stal konstrukcyjna wyższej jakości.
PN – H 74 240 / 84023
Rury stalowe bezszwowe precyzyjne ciągnione na zimno. Stale niskowęglowe.
PN – H 74 252 / 84024
Rury stalowe bezszwowe na kotły.
PN – H 74 245
Rury stalowe bezszwowe walcowane albo ciągnione na zimno do zastosowań specjalnych.

European Standards (EN)

EN 10084
Stale cementowe. WTD.
EN 10224
Rury stalowe i armatura do transportu płynów zawierających wodę, wraz z wodą pitną.
EN 10255
Rury ze stali niestopowych do gwintowania.
EN 10083-2
Stale do uszlachetniania. Dział 2 – Warunki techniczno-dostawcze dobrej jakości stali niestopowych
EN 10208-1
Rury stalowe do instalacji rurociągowych do cieczy palnych. Dział 1 – Rury spełniające wymagania klasy A.
EN 10208-2
Rury stalowe do instalacji cieczy palnych. Dział 2 – Rury klasy B.
EN 10210-1
Profile okrągłe konstrukcyjne ze stali niestopowych i drobnoziarnistych formowane na gorąco.
EN 10216-1
Rury stalowe bezszwowe do urządzeń ciśnieniowych. Stale niestopowe o właściwościach specyficznych w temperaturze otoczenia.
EN 10216-2
Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 2 – Rury stalowe stopowe i niestopowe o właściwościach specyficznych do wyższych temperatur
EN 10216-3
Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 3 – Rury ze stali drobnoziarnistych stopowych i niestopowych.
EN 10216-4
Rury stalowe bezszwowe do zastosowań pod ciśnieniem. Dział 4 – Rury ze stali niestopowych i stopowych o właściwościach specyficznych do niskich temperatur.
EN 10217-1
Rury stalowe spawane do instalacji pod ciśnieniem. Dział 1 – Rury ze stali niestopowych o właściwościach gwarantowanych do temperatury otoczenia.
EN 10217-3
Rury stalowe spawane do instalacji pod ciśnieniem. Dział 3 – Rury ze stali drobnoziarnistych stopowych i niestopowych.
EN 10217-5
Rury stalowe spawane do instalacji pod ciśnieniem.
EN 10217-6
Rury stalowe spawane do instalacji pod ciśnieniem. Dział 6 – Rury spawane pod topnikiem ze stali niestopowych o właściwościach gwarantowanych do temperatur niskich.
EN 10219-1
Profile wydrążone spawane ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych formowane na zimno. Dział 1 – Warunki techniczno – dostawcze.
EN 10253-1
Kształtki z rur do przyspawania. Dział 1 – Stale niestopowe do użytku ogólnego, bez wymagań specjalnych na badania.
EN 10253-2
Kształtki z rur do przyspawania. Dział 2 – Stale stopowe i niestopowe o wymaganiach specjalnych na badania.
EN 10256-1
Kształtki z rur do przyspawania. 1 – Stale niestopowe do użytku ogólnego i bez wymagań specjalnych na badania.
EN 10294-1
Rury stalowe do obróbki śrutowaniem. Dział 1 – Stale niestopowe i stopowe.
EN 10296-1
Rury stalowe spawane do zastosowań mechanicznych i ogólnych maszynowych. Dział 1 – Rury ze stali niestopowych i stopowych.
EN 10297-1
Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb konstrukcyjnych i ogólnego użytku. Dział 1 – Rury stale niestopowe i stopowe.
EN 10305-1
Rury stalowe precyzyjne. Dział 1 – Rury bezszwowe ciągnione na zimno.
EN 10305-4
Rury stalowe precyzyjne. Dzieł 4 – Rury bezszwowe ciągnione na zimno do instalacji ciśnieniowych hydraulicznych i pneumatycznych.

American Petroleum Institute (API)

API 5CT
Wyszczególnienie dla rur typu casing i tubing.
API 5L
Specyfikacja instalacji rurociągowych

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

American Society of Mechanical Engineers (ASME)
ASME A420/A 960
Kształtki z rur ze stali węglowej formowanej i stale stopowe do niskich temperatur.
ASME SA333/SA999
Rury stalowe bezszwowe i spawane do niskich temperatur. / Wymagania ogólne dla rur (Pipe) ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.
ASME SA334/SA1016
Rury stalowe bezszwowe i spawane ze stali węglowych i stopowych do niskich temperatur. /Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenicznych i antykorozyjnych.
ASME SA53/SA530
/ Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.

American Society for Testing and Materials (ASTM)

ASTM A106/A530
Rury stalowe bezszwowe ze stali węglowych do wysokich temperatur. / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.
ASTM A161/A450
Rury bezszwowe ze stali niskowęglowej i stali węglowo-molibdenowej do instalacji rafineryjnych. / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych, ferrytycznych a austenicznych.
ASTM A179/A450
Rury bezszwowe ciągnione na zimno ze stali niskowęglowych na wymienniki ciepła i zbiorniki kondensatu.
ASTM A192/A450
Rury bezszwowe na kotły ze stali węglowych do urządzeń wysokociśnieniowych.
ASTM A199/A450
Rury bezszwowe ciągnione na zimno ze stali średniowęglowych na wymienniki ciepła i zbiorniki kondensatu. / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych, ferrytycznych a austenicznych.
ASTM A209/A1016
Rury bezszwowe ze stali węglowo-molibdenowych i stopowych na kotły i przegrzewacze. /Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenicznych i antykorozyjnych.
ASTM A210/A450
Rury bezszwowe ze stali średniowęglowych na kotły i przegrzewacze. / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych, ferrytycznych a austenicznych.
ASTM A213/A1016
Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych i austenicznych stopowych na kotły, przegrzewacze i wymienniki. /Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenicznych i antykorozyjnych.
ASTM A234/A 960
Kształtki z rur ze stali węglowej formowanej i stale stopowe do średnich i wysokich temperatur.
ASTM A333/A999
Rury stalowe bezszwowe i spawane do niskich temperatur. / Wymagania ogólne dla rur (Pipe) ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.
ASTM A334/A1016
Rury stalowe bezszwowe i spawane ze stali węglowych i stopowych do niskich temperatur. /Wymagania ogólne dotyczące rur ze stali stopowych, austenicznych i antykorozyjnych.
ASTM A335/A530
Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych stopowych do stosowania w wysokich temperaturach. / Wymagania ogólne dla rur (Pipe) ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.
ASTM A335/A999
Rury bezszwowe ze stali ferrytycznych stopowych do zastosowań wysokotemperaturowych.
ASTM A519
Rury bezszwowe węglowe i stopowe do zastosowań mechniacznych.
ASTM A524/A530
Rury bezszwowe ze stali węglowych do temperatury otoczenia i temperatur niskich (Pipe). / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.
ASTM A53/A530
/ Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych specjalnych i stali stopowych.
ASTM A556/A450
Rury bezszwowe ze stali weglowych do instalacji zasilania. / Wymagania ogólne dla rur ze stali węglowych, ferrytycznych a austenicznych.
ASTM A671/A530
Rury stalowe bezszwowe i spawane.
ASTM A672/A530
Rury stalowe bezszwowe i spawane.
ASTM A795
Rury czarne i ocynkowane ogniowo (galwanizowane) bezszwowe i spawane do zastosowań przeciwpożarowych.
ASTM A822/A450
Rury bezszwowe wyżarzane na zimno ze stali węglowych na systemy hydrauliczne.

Gosudarstvennyi Standard (GOST)

GOST 1060 / 1050
Półwyroby ze stali węglowych o specjalnej obróbce powierzchni. / Rury stalowe ciągnione na zimno do budowy łodzi.
GOST 12132 / 1050
Rury spawane i bezszwowe dla potrzeb przemysłu samochodowego i do produkcji rowerów.
GOST 12132 / 19281
Rury spawane i bezszwowe dla potrzeb przemysłu samochodowego i do produkcji rowerów.
GOST 20295 / 1050
Rury stalowe spawane do rozprowadzania gazu i ropy.
GOST 21729 / 1050
Rury stalowe konstrukcyjne formowane na zimno i na gorąco ze stali węglowych i stopowych.
GOST 21729 / 4543
Rury stalowe konstrukcyjne formowane na zimno i na gorąco ze stali węglowych i stopowych.
GOST 3262 / 1050
Rury stalowe do zastosowań w wodociągach i gazociągach.
GOST 550 / 1050
Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb przemysłu naftowego i petrochemicznego.
GOST 550 / 4543
Rury stalowe bezszwowe dla potrzeb przemysłu naftowego i petrochemicznego. / Stale stopowe konstrukcyjne.
GOST 8731 / 1050
Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno i na gorąco.
GOST 8731 / 19281
Rury stalowe bezszwowe formowane na gorąco.
GOST 8733 / 1050
Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno.
GOST 8733 / 19281
Rury stalowe bezszwowe formowane na zimno i na gorąco. Warunki techniczno – dostawcze.
GOST 8733 / 4543
Rury stalowe formowane na zimno i na gorąco. WTD.
GOST TU 14-3-190 / 1050
Rury stalowe bezszwowe ciągnione na zimno.
GOST TU 14-3-460 / 20072
Rury stalowe bezszwowe na kotły parowe i instalacje rurociągowe.
GOST TU 14-3-460 / 4543
Rury stalowe bezszwowe na kotły parowe i instalacje rurociągowe.

Japanese Industrial Standards (JIS)

JIS G3445
Rury ze stali węglowej na części maszyn.
JIS G3454
Rury ze stali węglowych do zastosowań w instalacjach pod ciśnieniem.
JIS G3455
Rury ze stali węglowych do zastosowań w instalacjach wysokociśnieniowych.
JIS G3456
Rury ze stali węglowych do zastosowań w wysokich temperaturach.
JIS G3458
Rury ze stali stopowych.
JIS G3461
Rury ze stali węglowych na kotły i wymienniki ciepła.
JIS G3462
Rury ze stali stopowych na kotły i wymienniki ciepła.
JIS JOHS-102
Rury precyzyjne ze stali węglowych do instalacji hydraulicznych.

British Standards (BS)

BS 1387
Rury gwintowane i króćcowe wraz z wyposażeniem do rur oraz rury stalowe o gładkich końcach do spawania lub gwintowania wg normy BS 21.
BS 3601
Rury ciśnieniowe ze stali niestopowej o właściwościach gwarantowanych w temperaturze otoczenia.
BS 3603
Rury do urządzeń ciśnieniowych ze stali węglowych i stopowych o właściwościach specyficznych w niskich temperaturach.
BS 3606
Rury stalowe na wymienniki ciepła.
BS 7416
Rury stalowe niskowęglowe ciągnione na zimno do stosowania w systemach ciśnieniowych hydraulicznych.
BS 1965-1
Kształtki z rur stalowych do przyspawania do urządzeń ciśnieniowych. Stal węglowe
BS 3059-1
Rury na kotły i przegrzewacze. Wyszczególnienie rur stalowych węglowych o mniejszej wytrzymałości i o właściwościach niegwarantowanych w podwyższonych temperaturach.
BS 3059-2
Rury na kotły i przegrzewacze. Wyszczególnienie stali węglowych, stopowych i austenicznych o właściwościach specyficznych w podwyższonych temperaturach.
BS 3602-1
Rury do urządzeń ciśnieniowych ze stali węglowych i węglowo-manganowych o właściwościach specyficznych w wysokich temperaturach.
BS 3602-2
Wyszczególnienie rur stalowych do urządzeń ciśnieniowych: stale węglowe i węglowo-manganowe o właściwościach specyficznych w wysokich temperaturach. Dział 2: Rury spawane łukiem.
BS 3604-1
Rury do urządzeń ciśnieniowych ze stali ferrytycznych o właściwościach specyficznych w wyższych temperaturach. 1 – Wyszczególnienie rur bezszwowych i spawanych elektrycznie oporowo.
BS 6323-1,3,4,7
Rury stalowe bezszwowe i spawane dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i do użytku ogólnego.

Czeskie normy techniczne

ČSN 132 370
Przejścia rurowe. WTD.
ČSN 420 165
Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
ČSN 420 250
Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
ČSN 420 251
Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
ČSN 420 260
Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.

Deutsches Institut für Normung (DIN)

DIN 1615
Rury okrągłe spawane ze stali niestopowych bez wymagań specjalnych.
DIN 1626
Rury okrągłe spawane ze stali niestopowych z wymaganiami specjalnymi.
DIN 1628
Rury okrągłe spawane ze stali niestopowych z nadzwyczajnymi wymaganiami specjalnymi.
DIN 1629
Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z wymaganiami specjalnymi.
DIN 1630
Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z nadzwyczajnymi wymaganiami specjalnymi.
DIN 2391
Precyzyjne rury stalowe bezszwowe z dokładnością specjalną.
DIN 2440
Rury stalowe gwintowane, typoszereg średnio-ciężki.
DIN 2441
Rury stalowe gwintowane, typoszereg ciężki.
DIN 2470
Instalacje rurociągowe stalowe gazowe o ciśnieniu eksploatacyjnym do 16 bar.
DIN 2609
Łuki z rur. 1 – O ograniczonym stopniu wykorzystania. 2 – O całkowitym stopniu wykorzystania.
DIN 2609
Kształtki z rur do przyspawania.
DIN 17100
Precyzyjne rury stalowe bezszwowe z dokładnością specjalną.
DIN 17120
Rury spawane okrągłe ze stali ogólnych konstrukcyjnych.
DIN 17121
Rury bezszwowe okrągłe ze stali ogólnych konstrukcyjnych.
DIN 17124
Rury bezszwowe okrągłe ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych na konstrukcje stalowe.
DIN 17155
Blachy i taśmy stalowe ze stali o właściwościach specjalnych w temperaturach podwyższonych.
DIN 17172
Rury stalowe do transportu cieczy i gazów palnych.
DIN 17173
Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym do niskich temperatur.
DIN 17174
Rury spawane okrągłe ze stali głębokotłocznych.
DIN 17175
Rury stalowe bezszwowe ze stali żaroodpornych.
DIN 17178
Rury okrągłe spawane ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN 17179
Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym ze stali drobnoziarnistych ze specjalnymi wymaganiami.
DIN 17200
Stale do uszlachetniania.
DIN 17204
Rury stalowe bezszwowe o przekroju okrągłym do uszlachetniania.
DIN 17210
Stale cementowe.
DIN 17230
Stale na łożyska kulkowe i wałeczkowe. Warunki techniczno – dostawcze.
DIN 1630 / 2445-2
Rury bezszwowe okrągłe ze stali niestopowych z nadzwyczajnymi wymaganiami specjalnymi. / Precyzyjne rury stalowe bezszwowe do obciążeń maksymalnych.
DIN 2391-2C / 2445-2
Precyzyjne rury stalowe bezszwowe z dokładnością specjalną. / Precyzyjne rury stalowe bezszwowe do obciążeń maksymalnych.
DIN 2609 (F,G)
Łuki z rur do przyspawania. WTD.

Association francaise de normalisation (NF A)

NF A 49-112
Rury bezszwowe walcowane na gorąco o gładkich końcach i o gwarantowanych właściwościach w temperaturze otoczenia.
NF A 49-115
Rury stalowe bezszwowe gwintowane, walcowane na gorąco.
NF A 49-186
Osprzęt do rur. Kształtki stalowe z rur do przyspawania, wyprodukowane z rur bezszwowych do użytku ogólnego. Wymiary. WTD.
NF A 49-210
Rury bezszwowe ciągnione na zimno do transportu cieczy.
NF A 49-211
Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych o gładkich końcach do transportu cieczy w podwyższonych temperaturach.
NF A 49-213
Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych i chromo-niklowych do zastosowań w wysokich temperaturach.
NF A 49-215
Rury stalowe bezszwowe na wymienniki ciepła ze stali ferrytycznych stopowych i niestopowych.
NF A 49-281
Osprzęt do rur. Kształtki stalowe z rur do przyspawania, wyprodukowane z rur bezszwowych podwyższonej jakości. Wymiary. WTD.
NF A 49-310
Rury bezszwowe precyzyjne do zastosowań mechanicznych.
NF A 49-311
Rury bezszwowe stale do zastosowań mechanicznych.
NF A 49-312
Rury stalowe bezszwowe o zwiększonej obrabialności mechanicznej na części konstrukcyjne.
NF A 49-330
Rury bezszwowe ciągnione na zimno do instalacji ciśnieniowych hydraulicznych i pneumatycznych.
NF A 49-501
Rury stalowe bezszwowe albo profile okrągłe spawane formowane na gorąco do celów konstrukcyjnych.

Normy zakładowe Huty Železiarne Podbrezová (PN ŽP)

PN ŽP-42 0154
Rury stalowe spawane podłużnie. WTD.
PN ŽP-05-04
Łuki z rur. Warunki Techniczno – Dostawcze.
PN ŽP-05-05
Łuki z rur o właściwościach gwarantowanych do wysokich temperatur.

Ente Nazionale Italiano de Unificazione (UNI)

UNI 663
Rury bezszwowe ze stali niestopowych – rury o gładkich końcach do użytku ogólnego.
UNI 5462
Rury na kotły, armatury i instalacje rozprowadzające w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem.
UNI 5949
Rury ze stali niestopowych i stopowych o właściwościach specyficznych do niskich temperatur.
UNI 6363
Rury stalowe spawane i bezszwowe do instalacji wodociągowych.
UNI 7088
Rury bezszwowe ze stali niestopowych – o gładkich końcach do wysokich temperatur.
UNI 7287
Rury bezszwowe o gładkich końcach ze stali niestopowych.
UNI 7729
Rury bezszwowe ze stali niestopowych – o gładkich końcach do zastosowań mechanicznych. Jakość, wymagania, przeprowadzanie prób.
UNI 7945
Rury stalowe bezszwowe precyzyjne o gładkich końcach.
UNI 8863
Rury stalowe bezszwowe ze stali niestopowych do gwintowania w myśl normy UNI ISO 7/1.

Slovenský Ústav Technickej Normalizácie [Słowacki Instytut Normalizacji Technicznej- Normy techniczne (STN)

STN 132 370
Przejścia rurowe. WTD.
STN 420 165
Blachy i rurki ze stali ferrytyczno-perlitycznych o gwarantowanych wartościach ciągliwości w podtopieniu w niskich temperaturach.
STN 420 250
Rury bezszwowe formowane na gorąco ze stali klas od 10 do 16.
STN 420 251
Rury stalowe bezszwowe o wartościach gwarantowanych w wyższych temperaturach.
STN 420 260
Rury bezszwowe precyzyjne formowane na zimno ze stali klas od 10 do 16.

Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika