Rury do zastosowań w walcach hydraulicznych


Rury do obróbki mechanicznej typu HPZ to rury bezszwowe precyzyjne do produkcji wałków hydraulicznych albo uszczelek tłoczysk. Powierzchnia wewnętrzna robocza jest uzyskiwana obróbką skrawaniem na drodze gładzenia albo skrawania obwodowego i następnie poprzez wałkowanie.

Rury stosowane do bezpośredniej produkcji walców typu HP to rury bezszwowe precyzyjne o dokładnie obrobionej powierzchni wewnętrznej, przeznaczone do produkcji walców hydraulicznych. W naszej firmie powierzchnię wewnętrzną roboczą uzyskujemy poprzez skrawanie obwodowe i następnie poprzez wałkowanie.

Rury przeznaczone na tłoczyska i wałki teleskopowe – typ HPK to rury bezszwowe ciągnione na zimno przeznaczone na tłoczyska, wałki teleskopowe i wkłady wałków. Zastosowanie prętów z rur na tłoki często jest korzystniejsze niż użycie materiału pełnego. Zastosowanie elementów z rur wykazujących tę samą wytrzymałość na obciążenie pod ciśnieniem i na zginanie, to znaczące zmniejszenie masy wałka.


Wymiary rur do zastosowań w walcach hydraulicznych

Rury do obróbki mechanicznej – typ HPZ

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA (D)40,0 – 115,0 mm
GRUBOŚĆ ŚCIANY (t)5,0 – 10,0 mm
NORMY EUROPEJSKIEEN 10305-1,
DIN 2391,
STN/ČSN 42 6711,
STN/ČSN 42 6712

Rury obrobione finalnie – typ HP

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA (D)40,0 – 110,0 mm
GRUBOŚĆ ŚCIANY (t)4,0 – 10,0 mm
NORMY EUROPEJSKIEEN 10305-1,
DIN 2391,
STN/ČSN 42 6711,
STN/ČSN 42 6712

Rury przeznaczone na tłoczyska – typ HPK

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (D)40,0 – 120,0 mm
GRUBOŚĆ ŚCIANY (t)5,0 – 10,0 mm
NORMY EUROPEJSKIEEN 10305-1,
EN 10294-1,
DIN 2391
Rozmerová norma Wymiary (D x t) Tabela wymiarów
EN10305-148.0 x 4.0 – 130.0 x 10.0 mm
DIN239148.0 x 4.0 – 130.0 x 10.0 mm
ČSN42 671148.0 x 4.0 – 130.0 x 10.0 mm
STN42 671248.0 x 4.0 – 130.0 x 10.0 mm
Rozmerová norma Wymiary (D x t) Tabela wymiarów
EN10305-150.0 x 5.0 – 130.0 x 7.5 mm
DIN239150.0 x 5.0 – 130.0 x 7.5 mm
ČSN42 671150.0 x 5.0 – 130.0 x 7.5 mm
ČSN42 671250.0 x 5.0 – 130.0 x 7.5 mm

Stale do zastosowań w walcach hydraulicznych

EN 10305-1E355
EN 10 294-120MnV6
STN 42 026011 523
DIN 2391-2St52
DIN 17100St52-3
Norma WTD Jakości stali (patrz karta wyrobu)
DIN2391
EN10305-1
ČSN42 0260
DIN17100
STN42 0260
STN42 0260
ČSN42 0260
Norma WTD Jakości stali (patrz karta wyrobu)
EN10305-1
ČSN42 0260
ČSN42 0260
DIN2391
STN42 0260
DIN17100
STN42 0260

Tolerancje rur do zastosowań w walcach hydraulicznych

do produkcji walców hydraulicznych i pneumatycznych typu HPZ

Tolerancje średnicy zewnętrznej (D) HPZ rur są zgodne ze stosownymi danymi podanymi w tabelach wymiarów wg norm.
W tabelce podano wartości tolerancji średnicy wewnętrznej (d).

Wartość tolerancji grubości ściany wynosi -/+ 7,5 % grubości ściany.
Mimośrodowość rury typu HPZ uwzględniono w wartości tolerancji grubości ściany.

dla rur typu HP

Wartości tolerancji średnicy zewnętrznej (D) rur typu HP są zgodne ze stosownymi normami DIN 2391-1, EN 10305-1, STN i ČSN 426712.
W tabelce podano wartości tolerancji H8 i H9 średnicy wewnętrznej (d).

Wartość tolerancji grubości ściany wynosi -/+ 7,5 % albo 10% grubości ściany.
Mimośrodowość rury typu HP uwzględniono w wartości tolerancji grubości ściany.

Długości rur do zastosowań w walcach hydraulicznych

(a), długości rur precyzyjnych z produkcji w zakresie od 3 do 6 m,
(b), długości dokładne max. 6 metrów

Próby rur do zastosowań w walcach hydraulicznych

Wyboru próby dokonuje się wg normy albo po uzgodnieniu z odbiorcą:

• analiza chemiczna,
• próba rozciągania,
• kontrola wymiarów,
• kontrola wizualna,
• próby nieniszczące (prądami wirowymi).

Pozostałe próby można wykonywać po stosownym uzgodnieniu.

Zakończenia rur do zastosowań w walcach hydraulicznych

Rury ze stępionymi krawędziami zakończeń albo zakończeniem przystosowanym do spawania.
Rury ze stępionymi krawędziami zakończeń albo zakończeniem przystosowanym do spawania.
Zakonczenia-rur-prostopadle-do-osi-podluznej-rury-i-bez-wiorow
Zakończenia rur prostopadle do osi podłużnej rury i bez wiórów.

Zakończenia są prostopadłe do osi rury; po uzgodnieniu zakończenia rur można zamknąć zatyczkami z tworzywa sztucznego.

Ochrona powierzchni rur do walców hydraulicznych

Powierzchnie rur pokrywa się warstwą oleju.

Pakowanie rur do zastosowań w walcach hydraulicznych

Rury pakowane są w pakiety okrągłe lub sześciokątne, o maksymalnej masie 2 000 kg, ściągnięte taśmą stalową.

Pakowanie typu STANDARD - wiązka ściągnięta taśmą stalową
Pakowanie typu STANDARD – wiązka ściągnięta taśmą stalową
Pakowanie typu STANDARD - wiązka ściągnięta taśmą stalową, pod która podłożono papier pakunkowy
Pakowanie typu STANDARD – wiązka ściągnięta taśmą stalową, pod która podłożono papier pakunkowy
Pakowanie typu STANDARD + (PLUS) - zapakowanie za pomocą taśm i do folii polietylenowej
Pakowanie typu STANDARD + (PLUS) – zapakowanie za pomocą taśm i do folii polietylenowej
Pakowanie typu PREMIUM A - zapakowanie do skrzyni drewnianej
Pakowanie typu PREMIUM A – zapakowanie do skrzyni drewnianej
Pakowanie typu PREMIUM B - zapakowanie do skrzyni drewnianej + zapakowanie wiązki rur do folii
Pakowanie typu PREMIUM B – zapakowanie do skrzyni drewnianej + zapakowanie wiązki rur do folii
Pakowanie typu PREMIUM C - zapakowanie do opakowania z tworzywa sztucznego lub folii
Pakowanie typu PREMIUM C – zapakowanie do opakowania z tworzywa sztucznego lub folii
Pakowanie typu PREMIUM D - zapakowanie do folii + odessanie powietrza
Pakowanie typu PREMIUM D – zapakowanie do folii + odessanie powietrza

Oznakowanie rur do zastosowań w walcach hydraulicznych

Rury są oznaczane na całej długości, przy czym podaje się następujące dane:

(a), logo producenta,
(b), wymiary (D x d),
(c), rodzaj stali,
(d), numer wytopu,
(e), numer normy,
(f), inne dane według wymogów klienta.

Oznaczenie za pomocą tabliczki
Oznaczenie za pomocą tabliczki
Oznakowanie poprzez wybicie danych
Oznakowanie poprzez wybicie danych
Oznakowanie poprzez naniesienie danych na powierzchnię
Oznakowanie poprzez naniesienie danych na powierzchnię

Według normy: EN 10 204 – 3.1.


1 mm / m (1 : 1 000) pomiar na powierzchni zewnętrznej.

Rury dostarczane są jako ciągnione na zimno i wyżarzane w celu usunięcia naprężeń BKS (+SR).

Po uzgodnieniu można uzyskać inne rodzaje stanów rur.

Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika