Definicja stanu i nazewnictwo obróbki termicznej rur stalowych

Stan i oznaczenie obróbki cieplnej rur zgodnie z normami EN 10052 i EN 10305-1

+C Ciągnione na zimno / twarde. Po ostatnim kształtowaniu na zimno termicznie nieobrabiane
+LCCiągnione na zimno / miękkie. Po ostatniej obróbce termicznej poddane ciągnięciu na zimno z małym stopniem przetworzenia
+SR Ciągnione na zimno i wyżarzane w celu usunięcia naprężeń. Po ostatnim ciągnięciu na zimno rury są wyżarzane w atmosferze ochronnej w celu usunięcia naprężeń.
+A Po ostatnim ciągnięciu na zimno rury są wyżarzane na miękko w atmosferze ochronnej
+N Wyżarzanie normalizujące. Po ostatnim ciągnięciu na zimno rury są poddane wyżarzaniu normalizującemu w atmosferze ochronnej

Stan i oznaczenie obróbki cieplnej rur zgodnie z normą DIN 2391-2

BK Ciągnione na zimno / twarde. Po ostatnim kształtowaniu na zimno termicznie nieobrabiane
BKW ciągnione na zimno / miękkie. Po ostatniej obróbce termicznej poddane ciągnięciu na zimno z małym stopniem przetworzenia
BKS Ciągnione na zimno i wyżarzane w celu usunięcia naprężeń. Po ostatnim ciągnięciu na zimno rury są wyżarzane w atmosferze ochronnej w celu usunięcia naprężeń.
GBK Wyżarzane. Po ostatnim ciągnięciu na zimno rury są wyżarzane w atmosferze ochronnej
NBK Wyżarzanie normalizujące. Po ostatnim ciągnięciu na zimno rury są poddane wyżarzaniu normalizującemu w atmosferze ochronnej

Oznaczanie stanu materiału w zależności od obróbki cieplnej według norm ČSN oraz norm STN 42 0002 i 42 004 (pierwsza cyfra po numerze stali)

0bez obróbki termicznej
1wyżarzanie normalizujące
2wyżarzane (podać rodzaj)
3wyżarzane na miękko
4hartowanie i odpuszczanie w niskiej temperaturze
5uszlachetnianie na dolną wartość wytrzwyżarzanie i odpuszczanie normalizujące
6uszlachetnianie na dolną wartość wytrzymałości
7uszlachetnianie na średnią wartość wytrzymałości
8uszlachetnianie na górną wartość wytrzymałości
9specjalne (po uzgodnieniu)

Oznaczanie wyrobów i stanu stali w Železiarne Podbrezová według normy ASTM A519

CW Ciągnione na zimno
A Wyżarzane
N Wyżarzanie znormalizowanie
SR Wyżarzanie w celu usunięcia naprężeń
NTNormalizowanie i odpuszczanie
QTHartowanie i odpuszczanie