Pomimo ogromu problemów, ubiegły rok zakończyliśmy z dodatnim wynikiem ekonomicznym

Pomimo ogromu problemów, ubiegły rok zakończyliśmy z dodatnim wynikiem ekonomicznym

W porównaniu z rokiem poprzednim, rok 2023 był dla nas rokiem trudnym. W pierwszej jego połowie poziom realizacji zamówień był jeszcze wystarczający. Było to widoczne także w wyniku ekonomicznym.
Druga połowa roku była dla nas trudniejsza. Przetestowaliśmy modele możliwie najwydajniejszej pracy w Stalowni i Walcowni Rur Bezszwowych. Było to spowodowane brakiem zamówień.

Co więcej, nie mogę konstatować, że siła gospodarcza Unii Europejskiej rośnie. Unijna gospodarka mniej-więcej się pogarsza. Największe kraje, stanowiące siłę napędową europejskiej gospodarki, takie jak Niemcy, Francja i Włochy, mają własne problemy, które muszą rozwiązywać. Niestety Bruksela bardzo mało uwagi poświęca rozwojowi gospodarczemu i konkurencyjności.

Sytuacja nie wygląda lepiej na przyszłość. Rok 2023 nadal upłynął pod znakiem wojny na Ukrainie. Jakby tego było mało, w Izraelu rozgorzał poważny konflikt. Na szczęście oba te konflikty nie dotykają bezpośrednio Słowacji. Jednak wojna przynosi cierpienie wszystkim dotkniętym nią ludziom.

Szanowni Interesanci,
pomimo tego, że kończący się rok upływa pod znakiem niedostatku zamówień i innych problemów – np. cen energii – zakończymy go pozytywnym wynikiem ekonomicznym. To zasługa dobrego funkcjonowania Zakładów.
Nasze spółki zależne również działają bardzo dobrze. Dzieje się tak również dzięki temu, że wszyscy pracownicy – spółki-matki czy spółki zależnej – wykonują powierzoną im pracę starannie i sumiennie. Pragnę im podziękować za imponujący wysiłek w imieniu własnym oraz moich kolegów. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji zadań w roku 2023.

Autor (źródło): Podbrezovan

Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika