Walcownia rur bezszwowych ma 45 lat

Walcownia rur bezszwowych ma 45 lat

W tym roku obchodzimy 45. rocznicę uroczystego otwarcia walcowni rur w Podbrezowej. W ciągu niemal pół wieku przeszła ona kilka znaczących zmian nie tylko w obszarze modernizacji, ale także zmian w zakresie produkcji.

Gdybyśmy zagłębili się w historię, odkrylibyśmy, że Zakłady Hutnicze w Podbrezowej już w 1883 roku, jako pierwsze w Monarchii Austro-Węgierskiej, założyły fabrykę do produkcji rur walcowanych. W ramach naszych procesów wytwarzania produkcja różnego asortymentu rur trwa nieprzerwanie od wspomnianego okresu aż do dnia dzisiejszego. Logiczne jest zatem, że w każdym okresie historycznym Zakłady w swoich programach rozwojowych zajmowały się przede wszystkim kwestią doskonalenia technologii i modernizacji produkcji rur.

Na przestrzeni 45 lat walcownia przeszła wiele istotnych zmian związanych z asortymentem, strukturą produkcji, innowacyjnością i unowocześnieniem urządzeń technologicznych oraz systemów zarządzania. Dzięki wdrożeniu tych zmian linia do walcowania na gorąco rur bezszwowych zaliczana jest dziś do grona czołowych walcowni tego typu na świecie.

W pierwszych latach po uruchomieniu produkcji udział rur przeznaczonych do dalszej obróbki metodą ciągnienia sięgał aż 70 procent. Z pozostałych 30 procent realizacji jedynie 6 procent trafiało na eksport. Po około dziesięciu latach po uruchomieniu doszło do zasadniczego zwrotu w strukturze produkcji. Udział lup spadł do obecnych 35 proc., znacząco wzrósł udział eksportu, który dziś stanowi aż 96 proc. sprzedaży rur walcowanych. Znaczący wzrost udziału eksportu wymagał inwestycji w nowe urządzenia wykończeniowe, takie jak urządzenia do prostowania rur, wypełniania ich pod ciśnieniem, znakowania kolorami i tłoczenia oznaczeń rur, zabezpieczania powierzchni rur lakierem UV do transportu morskiego, geometrycznego sześciokątnego pakowania rur.

Stale rosnące wymagania jakościowe zaowocowały dalszymi działaniami modernizacyjnymi. W 1995 roku wprowadzenie produkcji rur było częścią tzw. Małego Programu, który umożliwił poszerzenie asortymentu rur walcowanych o żądaną przez klientów grupę wymiarową o średnicach od 21,3 do 30 mm. W roku 1997 kontynuowaliśmy modernizację sterowania procesem walcowania rur w Zakładzie Redukcji Ciągu, co umożliwiło zwiększenie dokładności wymiarowej i tym samym znaczny wzrost konkurencyjności na rynku światowym. W tym samym roku w piecu karuzelowym wprowadzono nowy system sterowania nagrzewaniem wsadu, umożliwiający wyrównanie nagrzewania wzdłuż przekroju wsadu i zmniejszenie zużycia gazu ziemnego. W celu dalszej oszczędności gazu ziemnego zmieniono konstrukcję stropu pieca karuzelowego zastępując sklepienie stropem płaskim. Jednocześnie zaczęto wymieniać przestarzałą ceglaną okładzinę pieca na nowoczesną okładzinę z prefabrykatów betonowych żaroodpornych.

Stale udoskonalany proces produkcyjny

Zamierzenia rozwojowe naszych Zakładów Hutniczych Podbrezová skupiają się na produktach o wyższej wartości dodanej, takich jak aluminiowe rury kotłowe czy rury dla przemysłu motoryzacyjnego. Zamierzenia te zaowocowały kolejnymi inwestycjami.

Przebudowa pieca schodkowego spowodowała znaczne podwyższenie poziomu technicznego w zakresie ogrzewania lup przed redukcją. Zastosowanie nowoczesnego systemu regeneracyjnych palników impulsowych, zmiana rodzaju materiału ogniotrwałego oraz zmiana geometrii przestrzeni roboczej pieca pozwala na szybką reakcję na zmianę wymaganej temperatury przestrzeni paleniskowej, zmniejszenie zużycia gazu ziemnego nawet o do 25 procent i bardziej równomierne ogrzewanie lup.

Oprócz wyżej wymienionych działań inwestycyjnych, wdrożono w tym okresie szereg działań organizacyjnych i technicznych mających na celu zwiększenie wydajności, ekonomiczności i jakości wyrobów, a także utrzymanie wyposażenia technologicznego na wymaganym poziomie.

Technolodzy walcowni rur bezszwowych zasadniczym sposobem przekalibrowali walce stanowiska do przeciągania i przeprojektowali plan układania, który optymalizuje przemieszczanie formowanego materiału podczas walcowania na pręcie trzpieniowym.

Urządzenie do przeciągania wyposażone jest także w stojaki z walcami z twardego metalu, których żywotność wielokrotnie przewyższa żywotność dotychczas stosowanych walców. Osiągnęliśmy to również dzięki nowemu systemowi renowacji trzech cylindrów na jednym stanowisku.

Bardzo istotną jest zmiana planowania zleceń produkcyjnych z priorytetowym stopniowym wydłużaniem długości formowanego materiału na urządzeniu do przeciągania i rozmieszczeniem prętów trzpieniowych zgodnie z długością warstwy uszlachetnianej.

Najważniejsze innowacje parku technologicznego w ostatnich latach

• W 2015 r. zamontowano system sterowania urządzeniem do redukcji CARTA, obecnie prowadzona jest optymalizacja parametrów walcowania, głównie modułu CEC sterującego długością nabijanych końcówek.
• W grudniu 2015 roku z sukcesem zainstalowaliśmy nowe urządzenie do chłodzenia cylindrów instalacji do redukcji.
• W latach 2017-2020 dokonano całkowitej modernizacji parku technologicznego walcowni rur bezszwowych, począwszy od nożyc, elongatora, części wejściowej urządzenia do przetłaczania, nowej trzyczęściowej listwy grzebieniowej w urządzeniu do przetłaczania, urządzenia do usuwania końców po walcowaniu
• w roku 2020 zmieniony został sposób podziału rur za chłodzeniem przy pomocy nowoczesnych pił FRAMAG
• W roku 2022 wdrożono trzeci bęben smarowniczy prętów trzpieniowych, które wychodzą z ogrzewania bezpośrednio przez bęben smarowniczy, co pozwala na skrócenie przestojów przy wymianie kompletów prętów trzpieniowych. Aby zaoszczędzić gaz, wymieniono rekuperator pieca karuzelowego
• Zrealizowano pierwsze znakowanie laserowe rur w walcowni rur bezszwowych przed linią konserwacyjną
• Odrestaurowano także piłę do cięcia i skracania prętów trzpieniowych
• W roku 2023 poczyniono inwestycje zwiększające jakość i produktywność rur wytwarzanych w naszych Zakładach Hutniczych, które są nadal kontynuowane w roku bieżącym; mianowicie chodzi nowe urządzenia ultradźwiękowe, nowe i szybkie urządzenia do przycinania nieskontrolowanych końcówek oraz urządzenia do szybkiego tłoczenia niskonapięciowego na linii nr 1 LKR, nową piłę Ohler nr 2, nowy wirnik silnika stanowiska prasy oraz nowy układ sterowania elongera walcarki rur bezszwowych

Istotne kamienie milowe w historii współczesnej

  • 2017 – w roku tym po raz pierwszy przekroczyliśmy „magiczny” próg 200 000 ton wyprodukowanych rur
  • 2017 – historycznie najwyższa wartość zrealizowanej produkcji (na sprzedaż), tj. 137 053,6 ton
  • 2018 – osiągnęliśmy najwyższą w historii wartość produkcji dystrybuowanej, wynoszącą 208 418,5 ton wyprodukowanych rur
  • 2018 – najwyższa wartość załadowanego towaru – 138 530,5 ton wyekspediowanych rur; w osiągnięciu tego wyniku pomógł nam także nowo wybudowany magazyn automatyczny AS3
  • według stanu na dzień 1 marca 2024 r. w walcowni rur bezszwowych wyprodukowano 6 952 mln ton rur (40 293 477 sztuk walcowanych lup)
  • według stanu na dzień 1 marca 2024 r. – zrealizowana sprzedaż rur walcowanych wyniosła 4 231 mln ton
  • Marzec 2024 – 2721 mln ton poddane dalszej obróbce na rury i łuki precyzyjne

Autor (źródło): Podbrezovan

Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika