Stalowe serce Podbrezovej bije od trzydziestu lat

Rok 1993 był rokiem przełomowym dla Zakładów Hutniczych „Železiarne Podbrezová” – uruchomiono wtedy nowy elektryczny piec łukowy, dzięki któremu huta stała się samowystarczalna w produkcji stali na potrzeby walcowni rur bezszwowych. Elektryczny piec łukowy nazywany jest także sercem fabryki, który od tej chwili bije nieprzerwanie od trzech dekad.

Jedna z największych akcji inwestycyjnych w historii fabryki słowackiego Regionu Horehronie poprzedzona była wieloletnimi przygotowaniami. Efektywność i ekologia produkcji została już uwzględniona w 1969 r. w studium rozwoju Zakładów. Ówczesne piece firmy Siemens-Martin i dwa piece elektryczne były w tamtych czasach przestarzałe i wyeksploatowane. Wytapianie w piecach martenowskich trwało wówczas sześć godzin, w piecach łukowych cztery godziny. Planowany nowy elektryczny piec łukowy (EAF) miał produkować stal szybciej, taniej, a dzięki zainstalowaniu odsysania, także bardziej ekologicznie. W 1982 r. uruchomiono nową linię technologiczną ciągłego odlewania, a jedenaście lat później nową, nowoczesną linię technologiczną EAF. Do tego czasu w jej miejsce pracowała walcownia profili, którą później rozebrano. Wybudowanie elektrycznego pieca łukowego w Zakładach Hutniczych „Železiarne Podbrezová” zainicjowało nową erę.

Kamień milowy rozwoju Regionu Horehronie

Kamień węgielny pod budowę EAF położono w maju 1990 r. We wrześniu tego samego roku walcownię profili zamknięto, a zaraz potem rozpoczęto budowę fundamentów pod nową stalownię elektryczną. Dnia 1 listopada 1992 r. wyłączono również piece Siemens-Martin i elektryczne piece łukowe. Rozpoczęto wszystkie niezbędne prace związane z montażem oraz z procesem wykończeniowym. W lutym 1993 r. wszystko było gotowe do uruchomienia nowego pieca. W tym okresie przez cały czas kontynuowano produkcję w Zakładach Hutniczych „Železiarne Podbrezová”; bloki stalowe dla walcowni zakupywano od Zakładów Hutniczych „Třinecké železárny”.

Pierwszy próbny wytop został pomyślnie zrealizowany 24 lutego 1993 r., sześć godzin po włożeniu pierwszego wsadu. Uroczyste oddanie do użytku miało miejsce dnia 19 marca i było jednym z najdonioślejszych wydarzeń w historii huty „Podbrezová”.

Najnowocześniejszy tego typu obiekt w Europie Środkowej

EAF należał do najbardziej innowacyjnych tego typu obiektów w Europie Środkowej. Na początku jeden wytop trwał sześć godzin, dziś to około jednej godziny. Do jego największych zalet należała i nadal należy: automatyczna regulacja elektrod, ładowanie domieszek za pomocą przenośników taśmowych, chłodzenie paneli, oraz automatyczne sterowanie piecem i usuwanie oparów powstających podczas wytopu wsadu. Dziś pracownicy mają wgląd do wszystkich czynności, które przebiegają w czasie trwania procesu wytopu. Piec posiada owiewkę, która jest jednocześnie najważniejszym elementem zabezpieczającym, która tłumi hałas, jednocześnie zapobiegając przedostawaniu się spalin do powietrza.

Częścią budowy nowej stalowni elektrycznej była również instalacja pieca kadziowego (LF), w którym wyrób jest wykańczany. EAF produkuje stal surową, z kolei dzięki piecowi LF możemy z niej wyprodukować stal lepszej jakości.

Ciągłe innowacje są niezbędne zarówno dla produkcji, jak i dla środowiska naturalnego

W ciągu trzydziestu lat w elektrostalowni wprowadzono wiele innowacji, które są jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego, poprawiają jakość produktów oraz zużycie materiałów. Innowacyjność i modernizacja są jednymi z priorytetów Zakładów Hutniczych „Železiarne Podbrezová”. Jedną z największych innowacji był zakup zastępczego dna wysokiego pieca, w celu zwiększenia wydajności produkcji, aby uniknąć przestojów w produkcji na czas naprawy wymurówki. Kolejną dużą inwestycją była instalacja bloków nadmuchowych na dnie wysokiego pieca, służących do mieszania stali w celu skrócenia czasu wytopu w EAF.

W 2007 r. zainstalowano nowe palniki tlenowo – paliwowe w celu przyspieszenia produkcji stali. W celu podwyższenia jakości zakupiono kamerę do kontrolowania wycieku żużla piecowego podczas spustu. Wkrótce potem dokonano instalacji nowego sprzętu do pobierania próbek i pomiaru temperatury stali.

Dziesięć lat temu zainstalowano nowy, bardziej nowoczesny sprzęt do odprowadzania spalin, który służy do odzysku ciepła wykorzystywanego następnie do ogrzewania budynków, jak również trawnika na terenie Zakładów Hutniczych i wody w basenie w Podbrezovej. Do najnowszych innowacji zaliczyć również należy zakup urządzeń do regulacji elektrod, co dodatkowo zwiększyło bezpieczeństwo pracowników podczas obsługi pieca.

Obecnie EAF jest integralną częścią funkcjonowania całej Spółki Akcyjnej. Zapewnia płynność i wystarczającą wydajność produkcji oraz nadąża za nowoczesnym trendem wyposażenia poprzez ciągłe innowacje.

Ciekawostki dotyczące EAF
• w ciągu jednej godziny w piecu można poddać procesowi wytopu sześćdziesiąt ton złomu
• temperatura procesu wytopu osiąga 1620 stopni Celsjusza
• roczną produkcją 370 tys. ton w postaci bloków stalowych można by połączyć Podbrezovą z Brukselą, pamiętając iż odległość między nimi wynosi 1430 kilometrów
• do końca 2022 r. w Zakładach Hutniczych „Železiarne Podbrezová” odlano dziewięć milionów ton stali.

Autor (źródło): Podbrezovan

Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika