Rury dzielone i zgięte

Rury stalowe bezszwowe można dostarczać jako rury dzielone lub rury gięte. Przetwarzane są z reguły rury precyzyjne ciągnione na zimno. Na żądanie można też dostarczać w formie półwyrobów z rur walcowanych na gorąco. Rury dzielone przeznaczone są w szczególności dla producentów komponentów samochodowych. Istnieje możliwość dostaw „just in time” oraz stworzenie rezerw zabezpieczających.

Możliwości przetwarzania rur bezszwowych precyzyjnych


Dzielenie rur na odcinki dokładne
  • piłowaniem
  • cięciem ręcznym
  • cięciem maszynowym
Usuwanie krawędzi zakończeń rur
Gięcie rur

Urządzenia i metody produkcji

Metoda
Piłowanie
Piłowanie
Cięcie ręczne
Cięcie maszynowe
Zakres
Metoda nr 1
Metoda nr 2
Metoda nr 3
Metoda nr 4
Średnica zewnętrzna
12 - 102 mm
10 - 81mm
15 - 152 mm
20 - 90 mm
Grubość
ściany
1 - 3 mm
0,5 - 6 mm
max. 7 % D
0,7 - 12 mm
Długości
rur
25 - 4500 mm
15 - 340 mm
25 - 780 mm
150 - 2000 mm
Wartości tolerancji
długości
± 0,25 mm
± 0,025 mm
± 0,25 mm
± 0,11 - ± 0,19 mm
Stabilność procesu produkcyjnego
CpK > 1,67
CpK > 1,67
Zakończenia
rur
Szczotkowanie zakończeń
dla
L = 100 - 4500 mm

Usuwanie krawędzi zakończeń rur
D = 10 - 81 mm
L = 15 - 340 mm
5° - 85°
(min. d = 12 mm)
D = 15 - 70 mm
L = 30 - 690 mm
D = 20 - 90 mm
L = 150 - 2000 mm
5° - 85°
(min. d = 18 mm)
Ochrona
powierzchni
Pranie i szczotkowanie
dla
L = 100 - 3000 mm

Bez ochrony lub pokryte olejem

Pakowanie rur dzielonych


Półwyroby dostarczane są z uwzględnieniem ich wymiarów i po uzgodnieniu z odbiorcą jako zapakowane w kręgi ułożone na paletach metalowych, na paletach skrzyniowych składanych lub zapakowane w pudła kartonowe ułożone na paletach drewnianych.


Atesty rur dzielonych


Według norm DIN 50049 - EN 10204 - 2.2 lub 3.1.B.

 
 

Metody produkcji rur dzielonych

Metody produkcji rur dzielonych
Metody produkcji rur dzielonych - shearing

Gięcie rur


Rury są gięte na giętarce CNC umożliwiającej gięcie w trzech płaszczyznach bez deformacji rury w miejscu gięcia (patrz tabela).
Parametry zgięć:

  • wymiar maksymalny rury giętej
  • promień zgięcia
  • kąt maksymalny zgięcia
  • tolerancja kąta zgięcia
  • długość rury do ostatniego zginania
  • tolerancja długości
- 42 x 2,5 mm
- 12 – 260 mm
- 187°
- ± 0,1°
- max 3000 mm
- 0,1 mm

Kąt zgięcia Rm
20
25
32
40
50
60
80
100
125
160
200
250
D = 10
t ≥ 1
D = 12
t ≥ 1
D = 14
t ≥ 1
D = 15
t ≥ 1
D = 16
t ≥ 1
D = 18
t ≥ 1
D = 20
t ≥ 1
D = 22
t ≥ 1
t = D / 20
Ri = 2D
D = 24
t ≥ 1
D = 25
t ≥ 1
t = D / 30
Ri = 3D
D = 28
t ≥ 1
D = 30
t ≥ 1,5
t = D / 50
Ri = 4,5D
D = 32
t ≥ 1,5

PÓŁWYROBY RUROWE
D = 35
t ≥ 1,5
D = 38
t ≥ 1,5
D = 40
t ≥ 1,5
D = 42
t ≥ 1,5

PÓŁWYROBY RUROWE Rury dzielone i zgięte-rury bezszwoweRury dzielone i zgięte