Rury precyzyjne do obróbki mechanicznej - typ HPZ

Wymiary rur precyzyjnych do obróbki mechanicznej

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA (D)40,0 - 115,0 mm
GRUBOŚĆ ŚCIANY (t)5,0 - 10,0 mm
.
Rury precyzyjne dostarczane są zgodnie z normami
EN 10305-1, DIN 2391,
STN i ČSN 42 6711, 42 6712
tabela wymiarów według norm europejskich
.Rodzaje stali na rury precyzyjne do obróbki mechanicznej

EN 10305-1
EN 10 294-1
E355
20MnV6
Patrz - system znakowania stali na rury wg norm EN
STN 42 0260
DIN 2391-2
DIN 17100
11 523
St52
St52-3
Skład chemiczny i właściwości mechaniczne stali według norm DIN, ČSN i ENDługości rur precyzyjnych do obróbki mechanicznej

długości rur precyzyjnych z produkcji w zakresie od 3 do 6 m
długości dokładne max. 6 metrówTolerancje rur precyzyjnych do obróbki mechanicznej

Tolerancje średnicy zewnętrznej (D) HPZ rur są zgodne ze stosownymi danymi podanymi w tabelach wymiarów wg norm.
W tabelce podano wartości tolerancji średnicy wewnętrznej (d).
Wartość tolerancji grubości ściany wynosi -/+ 7,5 % grubości ściany.
Mimośrodowość rury typu HPZ uwzględniono w wartości tolerancji grubości ściany.Zakończenia rur precyzyjnych do obróbki mechanicznej

Zakończenia rur prostopadle do
osi podłużnej rury i bez wiórów.

końce rur bez szwu

Rury z zakończeniami bez krawędzi
lub zakończeniami dostosowanymi do spawania.
końce rur bez szwu dostosowanych do spawania

Zakończenia są prostopadłe do osi rury; po uzgodnieniu zakończenia rur można zamknąć zatyczkami z tworzywa sztucznego.
 
 


Znakowanie rur precyzyjnych i pakietów rur

Rury są oznaczane na całej długości, przy czym podaje się następujące dane:

logo producenta,
wymiar (D x d),
stal,
numer wytopu,
numer normy,
inne dane według wymogów klienta.Pakowanie rur precyzyjnych do obróbki mechanicznej

Rury dostarczane są w wiązkach o przekroju okrągłym albo sześciokątnym o maksymalnej masie do 2 000 kg.
Próby rur precyzyjnych do obróbki mechanicznej

Wyboru próby dokonuje się wg normy albo po uzgodnieniu z odbiorcą:

analiza chemiczna,
próba na rozciąganie,
kontrola wymiarów,
kontrola wizualna,
próby nieniszczące (prądami wirowymi).

Pozostałe próby można wykonywać po stosownym uzgodnieniu.Atesty rur precyzyjnych do obróbki mechanicznej

Według norm: EN 10 204 - 3.1 albo
DIN 50049 - 3.1.BProstoliniowość rur precyzyjnych do obróbki mechanicznej

1 mm / m (1 : 1 000) pomiar na powierzchni zewnętrznej.Stan dostawy i obróbka cieplna rur precyzyjnych do obróbki mechanicznej

Rury dostarczane są jako ciągnione na zimno i wyżarzane w celu usunięcia naprężeń BKS (+SR).
Po uzgodnieniu można uzyskać inne rodzaje stanów rur.
Tutaj umieszczono przegląd innych stanów.Ochrona powierzchni rur precyzyjnych do obróbki mechanicznej

Powierzchnie rur pokrywa się warstwą oleju.

Precyzyjne rury do obróbki mechanicznej - typ HPZPrecyzyjne rury bezszwowe do obróbki mechanicznej - typ HPZRury precyzyjne bezszwowe do obróbki mechanicznej - typ HPZ