Dokładne spawane rury stalowe ciągnione na zimno

Standardowe rury dokładne znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle maszynowym przy produkcji elementów maszyn i urządzeń.

Wymóg precyzji rur determinuje również metodę produkcji. Rury dostarczane są po walcowaniu na zimno.

Rury ze szwem ciągnione na zimno przeznaczone są dla przemysłu maszynowego, energetycznego oraz głównie do produkcji podzespołów motoryzacyjnych:

• rozrządy i silnik
• podwozie
• układ kierowniczy
• karoseria

Dokładne spawane rury stalowe ciągnione na zimno

Wymiary rur dla standardowych, precyzyjnie spawanych rur stalowych

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (D)6,0 – 20,0 mm
GRUBOŚĆ ŚCIANY (t)1,0 – 1,5 mm
NORMY EUROPEJSKIEEN 10305-2

Rodzaje stali dla standardowych, precyzyjnie spawanych rur stalowych

EN 10305-2E235 (E155, E195, E275, E355 – wg ustalenia)
Oznaczenie stali wg norm EN:
E – stale na części maszyn
235 – wartość minimalnej płynności granicznej w N/mm2
+N – wyżarzanie normalizujące
+A – wyżarzane na miękko
+LC – ciągnione na zimno / miękkie
+C- ciągnione na zimno / twarde


Długości rur spawanych


Typy długości dostarczanych rur:
(a) z produkcji 4-7 m,
(b) długości przybliżone 4-7 m o tolerancji +/- 500 mm
(c) dokładne o tolerancjach:
• 4-5 m – 0 + 5 mm
• 5-7 m – 0 + 10 mm
• ponad 7 m – wg ustalenia.

Badanie rur spawanych

Rury zazwyczaj podlegają próbom specyficznym.

W ramach tych badań obowiązkowymi są:
a, analiza chemiczna,
b, próba na rozciąganie,
c, kontrola wymiarów,
d, kontrola wizualna.

Próby fakultatywne:
a, próba na ściskanie albo próba rozszerzalności,
b, badanie szczelności prądami wirowymi, zgodnie z EN ISO 10893-1,
c, badanie szczelności prądami wirowymi na obecność wad podłużnych, zgodnie z EN ISO 10893-2, klasa E3.

Ochrona powierzchni rur spawanych

Rury dostarczane są z zabezpieczeniem antykorozyjnym – olejem konserwującym. Specyficzny sposób zabezpieczenia lub dostawa rur bez konserwacji po uzgodnieniu.

Końce rur spawanych

Zakonczenia-rur-prostopadle-do-osi-podluznej-rury-i-bez-wiorow
Zakończenia rur prostopadle do osi podłużnej rury i bez wiórów.

Specjalne obróbka końców rur tylko po uzgodnieniu.

Stan powierzchni rur

Rury produkowane są metodą ciągnienia na zimno z elektrycznie spawanych profili wydrążonych. Stan powierzchni rur jest zgodny z wymogami stosownych norm oraz zależy od sposobu produkcji i obróbki cieplnej.

Wartość chropowatości powierzchni:
zgodnie z normą EN – Ra ≤ 4 mm

Tolerancje grubości ściany

Tolerancja grubości ścianki wynosi +/-7,5%, ale co najmniej +/-0,1 mm.

Pakowanie rur spawanych


(a) rury związane taśmą stalową,

Pakowanie po uzgodnieniu:
(b) wiązki rur zapakowane w folię albo jutę,
(c) wiązki rur zapakowane do drewnianych skrzyń.

Pakiety rur o przekroju okrągłym albo sześciokątnym o masie 300 – 3 500 kg.

Pakowanie typu STANDARD - wiązka ściągnięta taśmą stalową
Pakowanie typu STANDARD – wiązka ściągnięta taśmą stalową
Pakowanie typu STANDARD - wiązka ściągnięta taśmą stalową, pod która podłożono papier pakunkowy
Pakowanie typu STANDARD – wiązka ściągnięta taśmą stalową, pod która podłożono papier pakunkowy
Pakowanie typu STANDARD + (PLUS) - zapakowanie za pomocą taśm i do folii polietylenowej
Pakowanie typu STANDARD + (PLUS) – zapakowanie za pomocą taśm i do folii polietylenowej
Pakowanie typu PREMIUM A - zapakowanie do skrzyni drewnianej
Pakowanie typu PREMIUM A – zapakowanie do skrzyni drewnianej
Pakowanie typu PREMIUM B - zapakowanie do skrzyni drewnianej + zapakowanie wiązki rur do folii
Pakowanie typu PREMIUM B – zapakowanie do skrzyni drewnianej + zapakowanie wiązki rur do folii
Pakowanie typu PREMIUM C - zapakowanie do opakowania z tworzywa sztucznego lub folii
Pakowanie typu PREMIUM C – zapakowanie do opakowania z tworzywa sztucznego lub folii
Pakowanie typu PREMIUM D - zapakowanie do folii + odessanie powietrza
Pakowanie typu PREMIUM D – zapakowanie do folii + odessanie powietrza

Znakowanie rur i pakietów rur

Rury niestandardowe zwykle nie są oznakowane.
Niezbędne i wymagane dane znajdują się na tabliczce znamionowej dołączonej do opakowania rur:

a, nazwa albo logo producenta,
b, wymiary,
c, numer normy EN,
d, oznaczenie stali,
e, status dostawy,
f, liczba topnienia,
g, numer identyfikacyjny (numer zamówienia, numer pozycji).

Oznaczenie za pomocą tabliczki
Oznaczenie za pomocą tabliczki
Oznakowanie poprzez wybicie danych
Oznakowanie poprzez wybicie danych
Oznakowanie poprzez naniesienie danych na powierzchnię
Oznakowanie poprzez naniesienie danych na powierzchnię


EN 10204
Certyfikat inspekcyjny 3.1 lub inny rodzaj atestu po uzgodnieniu (3.2; 2.1; 2.2)


Odchylenie prostoliniowości dla rur o średnicy D większej niż 15 mm dla długości większych niż 1000 mm nie może przekraczać wartości 0,0015 L na całej długości L rury.
W przeliczeniu na długość 1 m nie może przekroczyć wartości 3 mm.

Rury spawane ciągnione na zimno dostarczane są w następującym stanie:

+C-ciągnione na zimno – twarde.
Po formowaniu nie są poddawane obróbce termicznej.

+LC ciągnione na zimno – miękkie.
Po obróbce cieplnej następuje ciągnięcie z niewielkim usunięciem materiału.

+A wyżarzane na miękko.
Po formowaniu na zimno rury są wyżarzane w atmosferze ochronnej.

+N wyżarzanie normalizujące.
Po formowaniu na zimno rury są wyżarzane normalizaująco w atmosferze ochronnej.

+SR wyżarzane w celu usunięcia naprężeń wewnętrznych – tylko po uzgodnieniu.
Po formowaniu na zimno rury są wyżarzane w celu usunięcia naprężeń wewnętrznych.Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika