Rury stalowe do produkcji kotłów

Nowoczesne urządzenia energetyczne o wysokiej sprawności wymagają stosowania odpowiednich rur stalowych w celu zapewnienia ich długotrwałej, bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji. Rury stalowe to istotne elementy konstrukcyjne stosowane w tych urządzeniach. Rury te nazywane są w praktyce rurami do kotłów.

Torn yellow page Icon Rury na kotły - rury do wysokich temperatur
Torn yellow page Icon Kształtki
Torn yellow page Icon Kształtki - reduktory

Železiarne Podbrezová a.s. [Huta Podbrezová, A.S.] produkuje bogaty asortyment rur stalowych. Z punktu widzenia norm rury do urządzeń energetycznych są sklasyfikowane do grupy rur stosowanych w urządzeniach ciśnieniowych w podwyższonych temperaturach. Przy produkcji i kontroli tych rur obowiązują wysokie wymagania. Železiarne Podbrezová a.s. są w posiadaniu niezbędnych certyfikatów systemu zarządzania jakością oraz certyfikatów produkcyjnych.

Urządzenia pracujące pod ciśnieniem, wyprodukowane z rur do zastosowania w urządzeniach ciśnieniowych, muszą spełniać następujące wymagania przepisów europejskich:

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/68/EV dotycząca wybranych urządzeń ciśnieniowych. W myśl tej Dyrektywy urządzenia pracujące pod ciśnieniem muszą wytrzymać ciśnienie o max. wartości (PS) powyżej 0,5 bar, przy czym chodzi ciśnienie przewyższające normalne ciśnienie atmosferyczne, tzn. o nadciśnienie.

2. Zgodnie z Dyrektywą 2014/68/EV urządzenia ciśnieniowe dzieli się na trzy typy, dla których obowiązują poniższe normy zharmonizowane EN:
2.1 Kotły i piece parowe i wodne wysokotemperaturowe - EN 12952 i EN 12953
2.2 Pojemniki ciśnieniowe (nieogrzewane) - EN 13445
2.3 Instalacje rurociągowe przemysłowe - EN 13480

3. Części tych 2 zharmonizowanych norm określają materiały stosowane w konstrukcjach urządzeń poddanych działaniu ciśnienia. (W przypadku, gdy zostaną użyte inne materiały niż te, które podano w Części nr 2 cytowanych norm, w celu oceny przydatności tych materiałów należy zastosować specjalny sposób postępowania). Rury stalowe muszą spełniać wymagania norm: EN 10216-2, EN 10216-3, EN 10216-4, EN 10217-2, EN 10217-3, EN 10217-4, EN 10217-5, EN 10217-6 (obowiązują dla stali węglowych i niskostopowych).
Uwaga: w przeszłości na skalę międzynarodową stosowano niemieckie przepisy dotyczące urządzeń pracujących pod ciśnieniem: TRD, TRB, TRR, ADMerkblatt. Dla okresu przejściowego opracowano przepisy pod nazwą: AD2000 - Merkblatt, przy czym korzystano ze stali wg norm EN.

Rury do kotłów naszej produkcji wykorzystano:

2012
Elektrownia Jaworzno II, Polska
Konstrukcja kotła do biomasy, typ Ofz 201
EVI Abfallverwertung, Niemcy
Remont generalny elektrowni

2010
Elektrownia atomowa, Mochovce, Słowacja
Bloki nr 3 i 4, obieg wtórny generatora pary
Elektrownia Prunéřov II i Tušimice, Grupa ČEZ, Republika Czeska
Rekonstrukcja urządzenia o następujących parametrach pary: 13,53 MPa / 540 °C

2009
Elektrownia Bocamina w mieście Puerto Coronel (Chile),
Projekt budowy nowego bloku 1×370 MWe z kotłem o wydajności 1215 t/h, z paleniskiem na paliwo granulowane.
Artykuły towarzyszące

Liberec Boiler - Podgrzewacz wodyStalowe rury stalowe bez szwu dla elektrowni (Montaż SES)Stalowe rury stalowe bez szwu dla elektrowni