Wymiary rur gwintowanych

Legenda:
ciągnione na zimno
walcowane na gorąco
Nominalna
Typoszereg lekki II
Typoszereg lekki I
Typoszereg średni
Typoszereg ciężki
Wielkość
średnica zewnętrzna
Średnica zewnętrzna
Grubość ściany
Masa
Średnica zewnętrzna
Grubość ściany
Masa
Średnica zewnętrzna
Grubość ściany
Masa
Średnica zewnętrzna
Grubość ściany
Masa
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Nominalna
DN
[mm]
max.
min.
[mm]
[kg/m]
max.
min.
[mm]
[kg/m]
max.
min.
[mm]
[kg/m]
max.
min.
[mm]
[kg/m]
1/8
6
10,2
10,6
9,8
2,00
0,404
10,6
9,8
2,60
0,487
1/4
8
13,5
14,0
13,2
2,30
0,641
14,0
13,2
2,90
0,765
3/8
10
17,2
17,5
16,7
2,30
0,839
17,5
16,7
2,90
1,02
1/2
15
21,3
21,7
21,0
2,35
1,10
21,8
21,0
2,65
1,22
21,8
21,0
3,25
1,45
3/4
20
26,9
26,9
26,4
2,35
1,41
27,1
26,4
2,35
1,41
27,3
26,5
2,65
1,58
27,3
26,5
3,25
1,90
1
25
33,7
33,8
33,2
2,65
2,01
34,0
33,2
2,90
2,21
34,2
33,3
3,25
2,44
34,2
33,3
4,05
2,97
1 1/4
32
42,4
42,6
41,9
2,65
2,58
42,7
41,9
2,90
2,84
42,9
42,0
3,25
3,14
42,9
42,0
4,05
3,84
1 1/2
40
48,3
48,4
47,8
2,90
3,25
48,6
47,8
2,90
3,26
48,8
47,9
3,25
3,61
48,8
47,9
4,05
4,43
2
50
60,3
60,2
59,6
2,90
4,11
60,7
59,6
3,25
4,56
60,8
59,7
3,65
5,1
60,8
59,7
4,50
6,17
2 1/2
65
76,1
76,0
75,2
3,25
5,80
76,3
75,2
3,25
5,81
76,6
75,3
3,65
6,51
76,6
75,3
4,50
7,90
3
80
88,9
88,7
87,9
3,25
6,81
89,4
87,9
3,65
7,65
89,5
88,0
4,05
8,47
89,5
88,0
4,85
10,10
4
100
114,3
113,9
113,0
3,65
9,89
114,9
113,0
4,05
11,00
115,0
113,1
4,50
12,10
115,0
113,1
5,40
14,40