Deklaracja dotycząca wpływu wyrobu na środowisko naturalne (EPD)

Železiarne Podbrezová Zakłady Hutnicze niedawno opublikowały pierwszą „Deklarację dotyczącą wpływu wyrobu na środowisko naturalne” (EPD).

Wydany dokument szczegółowo opisuje konsekwencje wpływu procesu produkcji rur bezszwowych walcowanych na gorąco na środowisko naturalne. Rury bezszwowe znajdują zastosowanie w produkcji energii, transporcie cieczy palnych oraz do obróbki mechanicznej i budowy konstrukcji.

Dokumentacja EPD jest narzędziem, które ocenia proces produkcji, w tym przypadku naszych rur, na środowisko oraz jego wpływ na klimat z perspektywy cyklu życia produktu – LCA (Life Cycle Assessment). Dokumentacja ta została przygotowana zgodnie z normami ISO 14025 oraz EN 15804:2012+A2:2019, zaś po jej sporządzeniu jej poprawność została zweryfikowana przez niezależną stronę kontrolującą.

Sporządzenie dokumentacji EPD stało się ważnym kamieniem milowym dla Grupy Železiarne Podbrezová, prezentując parametry środowiskowe naszego produktu w przejrzysty i standaryzowany sposób. Jednocześnie jest to dowód na to, że oddziaływanie na środowisko i minimalizowanie wpływu naszej produkcji na środowisko leżą w centrum zainteresowań naszej firmy i stanowią zobowiązanie na przyszłość.

Deklaracja dotycząca wpływu wyrobu na środowisko naturalne (EPD)

Zgodnie z naszą wizją przejrzystości i zrównoważenia produkcji, wkrótce opublikujemy dwa kolejne dokumenty EPD związane z produkcją stalowych bloków odlewanych w sposób ciągły oraz rur ciągnionych na zimno.

Dokumentacja EPD przygotowana dla rur walcowanych na gorąco jest już dostępna dla naszych klientów. W razie zainteresowania wspomnianym dokumentem ED prosimy o skontaktowanie się z nami.

Artykuł napisał:

Marcel Adamčák
Menadżer ds. Marketingu

Dział Sprzedaży i Marketingu

marketing@zelpo.sk

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, szczegółów lub wymagań, prosimy o skontaktowanie się z autorami tego artykułu.

Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika